GlobeNewswire

Active Biotech tillhandahåller statusuppdatering i projekten

Dela

Lund, 3 juni 2020 - Active Biotech (Nasdaq Stockholm: ACTI) tillhandahåller idag en statusuppdatering i projekten i och med den nya inriktningen som kommunicerades i början av februari. Denna förkortade uppdatering tillhandahålls som ersättning för den kapitalmarknadsdag som tidigare planerades till den 19 maj, och som vi istället avser att genomföra under det fjärde kvartalet i år med förbehåll för status avseende Covid-19. Trots Covid-19-pandemin har de flesta aktiviteterna i våra projekt genomförts planenligt och hittills har inga projekttidslinjer påverkats väsentligt.

Fas 1b/2-studien med naptumomab i kombination med checkpoint-hämmaren durvalumab hos patienter med avancerad solida tumörer syftar till att fastställa maximalt tolererad dos av kombinationen innan man går vidare i en utvidgad kohort-studie i USA. Studien fortskrider enligt plan och vi ser fram emot att meddela resultaten från doseskaleringsfasen i denna studie senare i år.

I tasquinimod-projektet, som är inriktat på multipelt myelom, pågår de slutliga förberedelserna för att starta den första kliniska studien med tasquinimod i denna indikation. Studien, som är planerad att rekrytera upp till 54 patienter, kommer först att fastställa maximalt tolererad dos av tasquinimod för att sedan testa tasquinimod i kombination med oral multipelt myelom standardbehandling med ixazomib, lenalidomide och dexamethason. Utvidgade kohort-studier, för tasquinimod som monoterapi och i kombination med orala standardbehandlingar, kommer att starta för att undersöka preliminär anti-myelomaktivitet. Covid-19-pandemin har bromsat studieförberedelserna för studien under april och maj, men våra framskridna förberedelser gör det möjligt för oss att bibehålla det tidigare kommunicerade målet att den första patienten rekryteras i studien under tredje kvartalet i år. Mer detaljerad information om studien finns tillgänglig på clinicaltrials.gov (NCT04405167).

Nya prekliniska data avseende effekterna av tasquinimod i experimentella modeller av multipelt myelom kommer att presenteras vid den virtuella versionen av European Hematology Association Meeting - EHA, 11-22 juni. Data som ska presenteras inkluderar effekter av tasquinimod i monoterapi och i kombination med behandlingar från läkemedelsklasserna som avses att användas i den kommande kliniska studien, dvs immunmodulerande läkemedel (IMiDs) och proteasom-hämmare (PI). Detta arbete har slutförts i samarbete med Dr Yulia Nefedova och hennes team vid Wistar Institute, Philadelphia, USA. Resultaten kommer att göras tillgängliga på activebiotech.com i samband med presentationen.

I laquinimod-projektet, som nu är inriktat på ett projekt för systemisk behandling av Crohns sjukdom, och ett projekt inriktat på utveckling av en ny topikal behandling för ögonsjukdomarna uveit och våt AMD, har det också gjorts framsteg. Vi har ingått ett avtal med Leukocare AG, som har expertis inom formuleringsutveckling för att stödja vårt arbete med att utveckla en topikal formulering. Parallellt har vi identifierat samarbetspartners för att ytterligare utvidga våra prekliniska data för laquinimod i avancerade prekliniska modeller av ögonsjukdomarna. För Crohns sjukdom utvärderar och sammanställer vi dokumentation av tidigare resultat från den kliniska fas 2a-studien, inför en kommande regulatorisk rådgivningsprocess med FDA och EMA. 

Ett abstrakt som rapporterar effekterna av laquinimod i en experimentell modell för uveit, en ögonsjukdom som kan leda till blindhet, har accepterats för presentation vid det vetenskapliga mötet American Association of Immunology, och publicerades nyligen i Journal of Immunology (J Immunol 1 maj 2020, 204 (1 supplement) 150,18). Denna studie har utförts av ett forskarteam vid National Eye Institute vid National Institute of Health i USA, och undersökningen visar att laquinimod helt förhindrade utveckling av sjukdom och hämmade pro-inflammatoriska processer i en musmodell av autoimmun uveit. Sammanfattningen kan laddas ner från activebiotech.com.

”Jag är mycket nöjd med de framsteg vi har uppnått i våra utvecklingsprojekt sedan vårt nya forskningsfokus tillkännagavs i februari i år. Jag ser fram mot nästa steg med tasquinimod med start av den första kliniska studien i multipelt myelom”, säger Helena Eriksson, forskningschef på Active Biotech.

Vid Active Biotechs årsstämma, som hölls den 19 maj 2020, förstärktes styrelsen ytterligare med de nya styrelseledamöterna, Dr. Elaine Sullivan, Dr. Aleksandar Danilovski och Dr. Axel Glasmacher. Alla med bred internationell kompetens och omfattande vetenskaplig expertis inom de områden som Active Biotech nu fokuserar på. Aleksandar har expertis speciellt inom CMC och det regulatoriska området. Axel kommer att bidra med bred medicinsk kunskap, klinisk utveckling och regulatorisk kompetens specifikt inom hematologi, medan Elaine kompletterar styrelsen med sin breda erfarenhet från roller inom forskningsledning, affärsutveckling och verkställande ledning. Alla styrelseledamöter kommer att arbeta tillsammans med Active Biotech-teamet för att stödja genomförandet av den nya inriktningen.

”Vi välkomnar Elaine, Aleksandar och Axel till Active Biotech, de kommer att utgöra ett viktigt komplement till styrelsen och Active Biotech-teamet. Tillsammans blir vi ett starkt team för att utveckla projekten enligt vår nya inriktning”, säger Helén Tuvesson, VD för Active Biotech.

For further information, please contact:
Helén Tuvesson, CEO
Tel. +46 46 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tel +46 46 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag med focus på cancer och autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Naptumomab, en immunterapi licensierad till NeoTX Therapeutics Ltd., är i klinisk fas 1b/2 utveckling för behandling av solida tumörer, NCT03983954. Tasquinimod, en immunmodulator, utvecklas för behandling av multipelt myelom. Laquinimod, en immunmodulator, utvärderas som en möjlig behandling av ögonsjukdomarna våt AMD och uveit samt den inflammatoriska tarmsjukdomen Crohns sjukdom. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 3 juni, 2020, kl. 08.30 CET.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

DIAC S.A.: UPDATE OF NEU MTN PROGRAMME3.7.2020 19:32:13 CESTPress release

July, 3rd 2020 DIAC S.A.: UPDATE OF NEU MTN PROGRAMME DIAC S.A. updated the Information Memorandum of its Negotiable Medium Term Notes (NEU MTN Programme). This documentation was approved by the Banque de France is available on its website under the following link: https://eucpmtn.banque-france.fr/public/#/liste-des-emetteurs/5f8b9dec-b611-ea11-80f7-001dd8b71ea9 DIAC S.A. Etablissement de crédit et intermédiaire d’assurances, au capital de 659 334 050 EUR. Siège social : 14, avenue du Pavé Neuf – 93168 Noisy-le-Grand cedex SIREN 702 002 221 RCS Bobigny – N° TVA : FR02 702002221 – Code APE 6492Z – N° ORIAS : 07 004 966 – www.orias.fr Attachment Update DIAC programme NEU MTN 2020

Maha Energy AB (publ) Announce June Production Volumes3.7.2020 17:13:36 CESTPress release

­­­Maha Energy AB (publ) Strandvägen 5A SE-114 51 Stockholm www.mahaenergy.ca Press release Stockholm July 3, 2020 Maha Energy AB (publ) Announce June Production Volumes Production Volumes The Company's aggregate sales production for the month of June totaled 112,1511 barrels of oil and 57.090 million scf of gas for a combined average production of approximately 4,056 BOE/day2, before royalties and taxes. Other than some minor unplanned shutdowns, production continues to be affected by the impact of the Covid-19 pandemic. 1 Subject to minor standard industry adjustments at the time of custody transfer. 2 Barrels of oil equivalent ("BOE") conversion ratio of 6,000 scf: 1 bbl is used. For more information, please contact: Jonas Lindvall (CEO) Tel: +46 8 611 05 11 Email: jonas@mahaenergy.ca or Victoria Berg (Investor Relations) Tel: +46 8 611 05 11 Email: victoria@mahaenergy.ca Maha in Brief Maha Energy AB is a Swedish public limited liability company. FNCA Sweden AB has been engaged as C

Norsk Hydro: Produksjon gjennopptatt ved Paragominas og Alunorte3.7.2020 17:00:00 CESTPressemelding

Strømtilførselen til Hydros bauksittgruve Paragominas i Parà nord i Brasil har blitt gjenopprettet og produksjonen har startet opp igjen. Produksjonen ved Hydros aluminaraffineri Alunorte vil som følge av dette også bli normalisert. Tre høyspentmaster veltet 20. juni og førte til strømbrudd for Paragominas. Strømbruddet stanset midlertidig produksjonen ved gruven. Høyspentmastene har nå blitt reparert og strømtilførelsen er gjenopprettet. Det var ingen personskader, miljøskader eller skader på produksjonsutstyr relatert til strømbruddet. Hydro samarbeider med lokale myndigheter for å finne årsaken til hendelsen. Foreløpige undersøkelser tyder på at deler fra mastene har blitt stjålet og at dette forårsaket at mastene veltet. Investorkontakt: Line Haugetraa +47 41406376 Line.Haugetraa@hydro.com Pressekontakt: Anders Vindegg +47 93864271 Anders.Vindegg@hydro.com

Norsk Hydro: Production resumed at Paragominas and Alunorte3.7.2020 17:00:00 CESTPress release

The power supply to Hydro’s Paragominas bauxite mine, in the state of Pará in northern Brazil, has been restored, allowing production to restart. As a result, production is being ramped up at Hydro’s Alunorte alumina refinery. On June 20, three power transmission towers overturned, cutting the power supply to the mine and temporarily halting production. The transmission towers have been repaired, and the power has been restored. There were no personnel injuries, damage to other production assets or impact on the nearby environment related to the power outage. The company is cooperating with local authorities to determine the cause of the incident. Preliminary findings indicate that parts were stolen from the towers causing them to overturn. Investor contact: Line Haugetraa +47 41406376 Line.Haugetraa@hydro.com Media contact: Anders Vindegg +47 93864271 Anders.Vindegg@hydro.com

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS3.7.2020 16:20:00 CESTPress release

Sveriges Riksbank Bid procedure details Kommuninvest Bonds, 2020-07-07 Maturity dateLoanISIN codeCouponVolume, SEK million2021-09-15 2109 SE00069950641.00 %500+/- 2502024-10-022410 SE0010469205 1.00 %500+/- 250 Settlement date 2020-07-09 Bids have to be entered by 11.00 on JUL 07, 2020 Highest permitted bid volume: A maximum of SEK 500 million per bid in issue 2109 and 2410. Lowest permitted bid volume: 50 SEK million per bid Bids only through counterparties approved by the Riksbank RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 11.15 (CEST) ON JUL 07, 2020 For more information, please contact: Trading desk at the Riksbank + 46 8 696 6970 General and special terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURES SEK COVERED BONDS3.7.2020 16:20:00 CESTPress release

Sveriges Riksbank Bid procedure details Covered Bonds, 2020-07-09 Maturity dateLoanISIN codeCouponVolume, SEK million2025-09-17 5535 SE0013358413 1.00 %1,000 +/- 5002024-12-18 579 SE00121936211.00 %1,000 +/- 500 2024-12-031589SE00116433861.50 %1,000 +/- 5002025-06-18195SE00135460661.00 %1,000 +/- 5002024-12-182412SE00126218521.00 %400 +/- 2502025-09-17518SE0011309244 1.25 %400 +/- 2502025-06-11 146 SE0013381571 0.50 %400 +/- 250 Settlement date 2020-07-13 Bids have to be entered by 10.00 on JUL 09 2020 Highest permitted bid volume: 1,000 SEK million in issue 5535 1,000 SEK million in issue 579 1,000 SEK million in issue 1589 1,000 SEK million in issue 195 400 SEK million in issue 2412 400 SEK million in issue 518 400 SEK million in issue 146 Maximum volume: 5 billion SEK in total Lowest permitted bid volume: 50 SEK million Bids only through counterparties approved by the Riksbank RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 10.15 (CEST) ON JUL 09, 2020. For more information, pleas