GlobeNewswire by notified

Acarix utser USA-baserade Helen Ljungdahl Round till ny VD

Dela

Press release (MAR)
Malmö, 10 januari, 2022

Acarix utser USA-baserade Helen Ljungdahl Round till ny VD

Styrelsen för Acarix AB (publ) har idag utsett Helen Ljungdahl Round till ny verkställande direktör, med omedelbar verkan. Helen är för närvarande chef för Acarix amerikanskadotterbolag Acarix USA Inc.ochkommerfortsättaattvara baserad i USA i egenskap av ny koncernchef för Acarix.

Helen Ljungdahl Round utsågs till President för Acarix nyetablerade USA verksamhet i september 2021 och har sedan dess lett bolagets inledande kommersiella lansering i USA. Helen har mer än 25 års erfarenhet av ledarskap inom strategi, produktinnovation, företagsledning samt marknadsföring och försäljning inom både läkemedels- och medicinteknikindustrin. Helen har haft många internationella chefs- och ledande roller inom Merck & Co, Inc., arbetat i Nordamerika, EU, Mellanöstern/Afrika, Latinamerika och Asien. Hennes karriär inkluderar också roller som VD för AMNICELL, en biotech start-up baserad i New York, och som Senior Vice President för Global Marketing & Business Development för GN Hearing Denmark.

"Det är med stor entusiasm som styrelsen idag utser Helen Ljungdahl Round som ny VD för Acarix. USA är vår viktigaste marknad och Helen har nu i uppdrag att accelerera den kommersiella expansionen genom att vara baserad på plats i USA. Helen kommer också leda bolagets europeiska marknadspenetration, driva fortsatt innovation och expandera kliniska claims. Helen tillträder i en spännande fas där finansiering och nyckelförutsättningar är på plats för att hjälpa till att förverkliga vår vision att bli världsledande inom AI-baserad diagnostik av kranskärlssjukdom” säger Philip Siberg, styrelseordförande i Acarix.

"Kranskärlssjukdom fortsätter att vara en de främsta orsakerna till dödsfall och sjuklighet i världen. Vårt AI-baserade CADScor-system har visat betydande potential för att kunna transformera och effektivisera kardiovaskulär vård genom snabba patientutredningar. Jag är mycket inspirerad av vår unika teknologi, att bygga vidare organisationen för att uppnå en accelererad tillväxt och skapa aktieägarvärden genom att påtagligt förbättra diagnostiken av de miljontals patienter som årligen drabbas av misstänkt kranskärlssjukdom”, kommenterar Helen Ljungdahl Round.

Styrelsen vill tacka Per Persson för hans ledarskap och prestationer som VD för Acarix sedan 2018. Under Pers ledning har Acarix erhållit FDA 510k De Novo-godkännande, CPT III-ersättningskod i USA, initierat kommersialisering på den amerikanska marknaden och rest tillväxtkapital för att möjliggöra ytterligare marknadsexpansion.

Kontaktperson för mer information
Philip Siberg, Chairman of the Board, tel +46 70 7906734, philip.siberg@acarix.com

Denna information är sådan information som Acarix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Acarix nyhetsdistributör GlobeNewswire vid publicering av detta pressmeddelande.

Om Acarix:

Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa lösningar för snabb AI-baserad uteslutning av kranskärlssjukdom (CAD). Det CE-märkta CADScor® System, som även har fått DeNovo-godkännande från FDA, är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärlssjukdom, och har utformats för att bidra till att minska miljontals fall av onödig, invasiv och kostsam diagnostisk. Med hjälp av en icke-invasiv metod beräknar CADScor-systemet på mindre än 10 minuter en patientspecifik s.k.CAD-score som med 97 procents säkerhet kan utesluta kranskärlssjukdom. Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.acarix.com.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Ahold Delhaize share buyback update16.8.2022 08:00:00 CEST | Press release

Zaandam, the Netherlands, August16, 2022 – Ahold Delhaize has repurchased 254,408 of its common shares in the period from August 8, 2022 up to and including August 12, 2022. The shares were repurchased at an average price of € 27.21 per share for a total consideration of € 6.9 million. These repurchases were made as part of the € 1 billion share buyback program announced on November 15, 2021. The total number of shares repurchased under this program to date is 20,621,088 common shares for a total consideration of € 561.6 million. Download the share buyback transactions excel sheet for detailed individual transaction information from https://www.aholddelhaize.com/en/investors/share-buyback-programs/2022/ This press release is issued in connection with the disclosure and reporting obligation set out in Article 2(2) of the EU Regulation that contains technical standards for buyback programs.

Sanionas Kv7-program för epilepsi avanceras till leadoptimering16.8.2022 08:00:00 CEST | Pressemelding

PRESSMEDDELANDE 16 augusti 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att bolaget har avancerat sitt lovande Kv7-program för epilepsi till fasen leadoptimering – den sista fasen av läkemedelsupptäckt innan en klinisk kandidat väljs ut. Thomas Feldthus, VD: ”Vi tror att vi har löst knäckfrågorna för att utveckla nästa generation av läkemedelskandidater av den här klassen, och vi ser en betydande potential att ta fram nya banbrytande epilepsibehandlingar. Finansiellt kan uppsidan vara avsevärd, att döma av vissa viktiga läkemedelsavtal som nyligen slutits på Kv7-området.” Miljontals människor runt om i världen påverkas i dag av epilepsi, en sjukdom som kännetecknas av återkommande krampanfall. Det medicinska behovet är stort, eftersom omkring 30 procent av patienterna inte svarar på behandling med konventionella läkemedel mot epilepsi. Läkemedel mot kramper kan desutom ha funktionshämmande biverkningar, som ofta måste minimeras genom no

Saniona progresses its Kv7 epilepsy program into Lead Optimization16.8.2022 08:00:00 CEST | Press release

PRESS RELEASE August 16, 2022 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company, today announced that it has progressed its promising Kv7 epilepsy program into the Lead Optimization Phase, which is the last drug discovery phase before potential selection of a clinical candidate. Thomas Feldthus, CEO: “We believe that we have cracked the main challenges for making the next generation drug candidates of this class and see significant potential for delivering new breakthrough epilepsy treatments. The financial upside could be substantial based on very significant pharma deals recently executed in the Kv7 field”. Epilepsy, characterized by recurrent seizures, currently affects millions of people worldwide. There is a significant medical need as approximately 30% of patients are insensitive to treatment by conventional epilepsy medicines. Furthermore, anti-seizure therepy may cause disabling side effects and often require careful dose adjustment to minimize these. Kv7 ion ch

JULY VOLUME REPORT: STRONG PASSENGER RECOVERY, DROP IN CHANNEL FREIGHT MARKET16.8.2022 07:35:00 CEST | Press release

INVESTOR NEWS no. 24 - 16 August 2022 Ferry – freight: Total volumes in July 2022 were 6.2% below 2021. Activity was overall robust in freight markets except for parts of the Baltic Sea region and the Channel Dover Strait corridor. North Sea volumes were overall below 2021 as UK routes were on level while routes between Sweden and the Continent were below 2021. The latter decrease was due to lower automotive and paper volumes as well as high activity for these segments last year in July. Volumes in the Mediterranean network continued to grow reflecting a high level of Turkish industrial production and exports. Channel’s volumes were below 2021 following a decrease in total market volumes. Baltic Sea’s volumes were below 2021 due to the war in Ukraine. Volumes were mainly lower between Germany and Lithuania. For the last twelve months 2022-21, the total transported freight lane metres decreased 0.6% to 43.6m from 43.9m in 2021-20. Ferry – passenger: The number of passengers increased fi

JULI MÆNGDERAPPORT: STÆRKT PASSAGEROPSVING, NEDGANG I KANALENS FRAGTMARKED16.8.2022 07:35:00 CEST | pressemeddelelse

INVESTOR NEWS nr. 24 - 16. august 2022 Færge – fragt: De samlede mængder i juli 2022 var 6,2% lavere end i 2021. Aktiviteten var generelt robust på fragtmarkederne bortset fra dele af Østersø-regionen og Kanalens Doverstræde. North Seas mængder var samlet set lavere end i 2021, da ruterne til Storbritannien var på niveau, mens ruterne mellem Sverige og kontinentet var lavere end i 2021. Sidstnævnte nedgang skyldtes lavere bil- og papirmængder samt høj aktivitet for disse segmenter sidste år i juli. Mediterraneans mængder fortsatte med at stige, hvilket afspejler en fortsat høj tyrkisk industriproduktion og eksport. Channels mængder var lavere end i 2021 som følge af en nedgang i det samlede markeds mængder. Baltic Seas mængder var lavere end i 2021 på grund af krigen i Ukraine. Mængderne var primært lavere mellem Tyskland og Litauen. For de sidste 12 måneder 2022-21 var der en nedgang i det samlede antal transporterede fragt-lanemeter på 0,6% til 43,6 mio. fra 43,9 mio. i 2021-20. Færg