GlobeNewswire by notified

Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2021

Dela

Press release

Malmö, 11 november, 2021

Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januariseptember 2021

Positiv trend och nyemission gör det möjligt att öka expansionstakten

Det ser alltmer lovande ut för Acarix på den amerikanska marknaden. I slutet av oktober erhöll vi en så kallad CPT-kod från American Medical Association (AMA). CPTkoden innebär att det FDA-godkända CADScor®-systemet kan ersättas i det amerikanska försäkringssystemet. Vi erhöll koden efter noggrann utvärdering av AMA och på rekommendation av American College of Cardiologists (ACC). Detta är ett viktigt genombrott och ett erkännande av vår teknologi som öppnar ytterligare dörrar för oss på USA-marknaden. I vårt nyligen annonserade samarbetsavtal med Proximo Medical får vi omedelbar access till en säljkanal och de första utvärderingarna hos slutkund påbörjas i skrivande stund.

Utdrag ur VD Per Perssons kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020

 • Under tredje kvartalet såldes 18 (17) CADScor®System och 2 310 (1 320) patcher.
 • Intäkterna uppgick till 1 231 kSEK (791), med ett bruttoresultat om 936 kSEK (552) och en bruttomarginal om 76 procent (70).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 11 638 kSEK (9 440).
 • Resultat före skatt uppgick till –10 693 kSEK (–8 880).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –10 295 kSEK (–6 418). Periodens nettokassaflöde uppgick till –10 224 kSEK (40 951).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,08 SEK (–0,11). Inga utspädningseffekter uppkom

Första nio månaderna 2021 jämfört med 2020

 • Under de första nio månaderna såldes totalt 46 (20) CADScor®System och 5 100 (2 120) engångsplåster, vilket generade intäkter på 2 832 kSEK (1 204) med ett bruttoresultat om 2 098 kSEK (881), motsvarande en bruttomarginal på 74 procent (73).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 37 576 kSEK (30 925).
 • Resultat före skatt uppgick till –35 508 kSEK (–30 085).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –34 878 kSEK (24 141).
 • Behållning av likvida medel uppgick till 28 972 kSEK (76 413).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,25 SEK (–0,49). Inga utspädningseffekter uppkom.

Händelser tredje kvartalet 2021

 • Den 27 augusti meddelade bolaget att första resultaten från Dan-NICAD II presenterats på ESC. Studien bekräftar en mycket god uteslutningsförmåga hos CADScor®, nära 50 procent av patienter med medelhög risk för CAD kan uteslutas från ytterligare diagnostisering. Den ursprungliga Dan-NICAD I-studien visade att CADScor® hade ett högt negativt prediktivt värde i en kohort om 1 675 patienter med misstänkt stabil kranskärlssjukdom. Syftet med Dan-NICAD II-studien var att få en ännu större diagnostisk säkerhet i ytterligare 1 732 patienter i en expanderad åldersgrupp över 30 år, med särskilt fokus på patienter med medelhög risk.

 • Den 7 september meddelade bolaget att en ny sjukvårdsekonomisk studie lägger fram bevis för värdet av CADScor® vid diagnostik av kranskärlssjukdom. En expertgranskad publicering i septemberutgåvan 2021 av PharmacoEconomics visar besparingar på uppskattningsvis 12,3 miljoner pund för det engelska sjukvårdssystemet per 100 000 relevanta patienter när Acarix CADScor®-system används för att utesluta kranskärlssjukdom (CAD). Artikelförfattarna utvärderade nyttovärdet för CADScor®-system för att utesluta CAD i ett tidigt skede av diagnostiseringen i England. Resultaten indikerar besparingar om 131 pund per patient på 1 års tid. Slutsatsen är att om CADScor® -testet sattes in före aktuella standardtester såsom datortomografi av hjärtat minskade kostnaderna för sjukvården under flera olika tidshorisonter.

 • Den 14 september meddelade bolaget att man inleder sin USA expansion och utser Helen Ljungdahl Round som chef för bolagets nyetablerade amerikanska dotterbolag Acarix Inc. Helen tillträdde sin tjänst under september 2021 för att utveckla USA organisationen. Hon ingår i Acarix AB:s ledningsgrupp. Helen Ljungdahl Round har mer än tjugofem års erfarenhet av ledande och globala befattningar inom bland annat läkemedelskoncernen Merck & Co, Inc (MSD) och som Senior Vice President Global Marketing & Business Development for GN Hearing. Helen var senast VD för Amnicell, ett biotech startup bolag baserat i New York City. Hon är bosatt med familj i Pennsylvania, USA och har tillbringat största delen av sitt professionella liv i USA och inom amerikanska företag, inklusive styrelse uppdrag och rådgivande verksamhet.

Händelser efter den 30september 2021

 • Den 27 oktober meddelade bolaget att American Medical Associations (AMA) redaktionella panel godkände ansökan om CPT-kod i kategori III CPT® (CPT III) för Acarix CADScor®-system. Ansökan hade ett aktivt stöd från American College of Cardiology (ACC) och godkändes av AMA utan anmärkningar. CPT III-ersättningskoder beviljas för ny teknik samt nya tjänster och förfaranden. I enlighet med CPT III-processen ska den nya koden för CADScor®-system offentliggöras av Center for Medicare and Medicaid services (CMS) den 1 januari 2022 och bli tillgänglig för amerikanska betalande parter och vårdgivare den 1 juli 2022. Enligt processen specificeras inget visst belopp i koden och Acarix kommer nu att samarbeta med utvalda betalande parter för att fastställa ersättnings- och betalningsnivån. När en kod har trätt i kraft kan vårdgivarna lämna in ansökningar om ersättning via standardiserade faktureringsprocesser.

 • Den 5 november meddelande bolaget avsikten att genomföra en 100 procent garanterad företrädesemission om cirka 79,3 MSEK för att möjliggöra expansion på USA-marknaden. Samma dag kallade även styrelsen till en extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen den 23 november 2021.

 • Den 8 november meddelade bolaget finansiella och operationella målsättningar för år 2024 – att nå en omsättning överstigande 200 MSEK och en bruttomarginal om minst 80 procent. Det motsvarar en etablerad bas om 3 000 CADScor system i slutet av 2024, med tonvikt på USA-marknaden.

 • Den 9 november meddelade bolaget att man tecknat ett Commercial Access avtal med Proximo Medical LLC. Avtalet möjliggör snabb kommersiell expansion i USA med säljkår som täcker strategiska stater i USA. Avtalet är en del av säljstrategin för USA-marknaden.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på www.acarix.com

Kontaktpersoner för mer information

Per Persson, VD
e-post: per.persson@acarix.com
tel: +46 736 005 990

Christian Lindholm, CFO
e-post: christian.lindholm@acarix.com
tel: +46 705 118 333

Om Acarix
Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa lösningar för snabb AI-baserad uteslutning av kranskärlssjukdom (CAD). Det CE-märkta CADScor® System, som även har fått DeNovo-godkännande från FDA, är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärlssjukdom, och har utformats för att bidra till att minska miljontals fall av onödig, invasiv och kostsam diagnostisk. Med hjälp av en icke-invasiv metod beräknar CADScor-systemet på mindre än 10 minuter en patientspecifik s.k.CAD-score som med 97 procents säkerhet kan utesluta kranskärlssjukdom. Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.acarix.com.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Completes Issuance of $550 Million of Credit Facilities30.11.2021 22:00:00 CET | Press release

Amsterdam, 30November 2021--- AMG Advanced Metallurgical Group N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") is pleased to announce that it has entered into a new $350 million 7-year senior secured term loan B facility ("term loan") and a $200 million 5-year senior secured revolving credit facility ("revolver"). The total facility amount of $550 million replaces AMG’s existing credit facility and extends our term loan maturity from 2025 to 2028 and revolver maturity from 2023 to 2025. AMG will use the proceeds of the new term loan to refinance its existing credit facility. Further strengthening AMG’s commitment to Environmental, Social and Governance ("ESG"), we have embedded annual CO2 intensity reduction targets into the Revolving Credit Facility, making it a Sustainability Linked Loan. Moody's Investors Service ("Moody's") assigned a Ba3 rating to the new senior secured credit facility, affirmed our B2 corporate family rating and changed their outlook to positive from stable. S&P Global R

EPH European Property Holdings Limited (EPH) announces Third Quarter 2021 Financial Update30.11.2021 19:00:00 CET | Press release

30November 2021, Road Town, Tortola, BVI I Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR In Q3 2021, there were no significant changes in the Company’s financial position and/or structure of its balance sheet in comparison to the published semi-annual report, given that fair value of investment properties was not revaluated as of 30 September 2021. In Q3 2021, the Company demonstrated stable performance compared to the last year. The rental properties continued generating sufficient cash to cover the Company’s operating expenses, service the debt and partially finance its investment program. The net rental income (NRI) increased from US$45.33 mln in the first 9 months of 2020 to US$ 49.38 mln for 9 months of 2021. Thereof, European properties acquired during 2020 generated a total NRI of US$ 7.48 mln (9 months of 2020: US$ 2.67 mln). The performance of the other European properties, as well as Russian properties remained almost unchanged as compared to the same period of 2020.During Q3 20

NEXTENSA NV/SA: SHARES – VOTING RIGHTS AND DENOMINATOR PUBLICATION IN COMPLIANCE WITH ART. 15 OF THE LAW OF 2 MAY 2007 (THE TRANSPARENCY ACT)30.11.2021 17:40:00 CET | Press release

NEXTENSA NV/SA: SHARES – VOTING RIGHTS AND DENOMINATOR PUBLICATION IN COMPLIANCE WITH ART. 15 OF THE LAW OF 2 MAY 2007 (THE TRANSPARENCY ACT) As previously announced1, the EGM of 19 July 2021 introduced the double voting right (loyalty voting right), in accordance with article 7:53 of the Code of Companies and Associations. This means, in accordance with article 28 of the articles of association, that double voting rights are granted to each fully paid-up share that has been continuously registered in the share register in the name of the same shareholder for at least two years. The other shares give right to one vote. The two-year period starts from the date of registration of the nominative shares in the share register. In compliance with article 15 of the aforementioned Transparency Act, every month the Company must publish, on its website and by means of a press release, the total capital, the changes to the total number of voting securities and the total number of voting rights, i

Change in the number of shares and votes in Sinch AB (publ)30.11.2021 17:35:00 CET | Press release

Stockholm, Sweden – November 30, 2021 – Sinch AB (publ), a global leader in cloud communications for mobile customer engagement, today announced that the number of shares and votes in Sinch AB (publ), registration number 556882-8908 (“Sinch”), amounts to 747,480,901 on November 30, 2021. The change in the number of shares and votes in November is a result of the issue of totally 1,317,537 new shares in connection with the closing of the acquisitions of MessageMedia and MessengerPeople, as previously communicated. For further information, please contact Ola Elmeland Investor Relations Director Mobile: +46 721 43 34 59 E-mail: investors@sinch.com Thomas Heath Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations Mobile: +46 722 45 50 55 E-mail: investors@sinch.com About Sinch Sinch brings businesses and people closer with tools enabling personal engagement. Its leading cloud communications platform lets businesses reach every mobile phone on the planet, in seconds or less, through mobile m

Ändring av antalet aktier och röster i Sinch AB (publ)30.11.2021 17:35:00 CET | Pressemelding

Stockholm, Sverige – 30 november 2021 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelade idag att antalet aktier och röster i Sinch AB (publ), org.nr 556882–8908 (”Sinch”), uppgår till 747 480 901 den 30 november 2021. Förändringen av antal aktier och röster under november har föranletts av att totalt 1 317 537 nya aktier har emitterats i samband med slutförandet av förvärven av MessageMedia och MessengerPeople, som tidigare har kommunicerats. För mer information, vänligen kontakta Ola Elmeland Investor Relations Director Mobile: +46 721 43 34 59 E-mail: investors@sinch.com Thomas Heath Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations Mobile: +46 722 45 50 55 E-mail: investors@sinch.com Om Sinch Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via medd

GivingTuesday: NOVA Chemicals Expands Total COVID-19 Relief to US$1.25M with Additional Gifts30.11.2021 16:40:00 CET | Press release

Programs supporting mental health, food security, and overall community resiliency receive funding through corporate giving campaign Calgary, Alberta, Canada , Nov. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NOVA Chemicals Corporation, 1000 Seventh Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada T2P 5L5 www.novachemicals.com | 403.750.3600 tel | 403.269.7410 fax NOVA Chemicals Corporation (“NOVA Chemicals”) today announced an additional US$600,000 commitment in COVID-19-related supports across our operational regions, bringing the total amount given for pandemic relief to US$1.25M, as part of efforts to meaningfully give back to our neighbors and their communities. “While we continue to see positive momentum toward a world with higher vaccination rates and fewer restrictions, the impacts felt by the pandemic will unfortunately have lasting effects,” said Mona Jasinski, SVP HR and Communications, NOVA Chemicals. “I am proud of NOVA’s commitment to ensuring there is food on the table for tens of thousands of pe

KICKS CHOSES WESTPAY AS PROVIDER OF PAYMENT SOLUTIONS30.11.2021 16:40:00 CET | Press release

Westpay has today signed an agreement with Kicks regarding payment solutions in Sweden, Norway, and Finland. The solution enables card payments as well as Swish, Vipps, Mobile Pay, and other alternative payment methods. The value of the initial order amounts close to SEK 4 million during the coming three years. - Kicks is a solid and well-known brand in the Nordics. The customer experience is a key element in their success. Westpay and our solutions enable all the features and solutions they need to level up their overall offering. They made an accurate and relevant assessment and knew that their payment solution was required to support them in their ongoing business today as well as tomorrow. Now, they have a future-proof solution that they can rely on in their future journey, says Hans Edin, CCO at Westpay. KICKS is the Nordic region's leading beauty chain and offers a holistic concept in makeup, fragrance, skin care and hair care. With experts in 250 stores in Sweden, Norway and Fin