GlobeNewswire

Acarix AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2020

Dela

Press release (MAR)

Malmö, 18 februari, 2021

Acarix AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2020

Ett starkt avslut på ett händelserikt år

Det fjärde kvartalet bidrog starkt till vår utveckling under 2020, med marknadsgodkännandet för CADScor® från det amerikanska läkemedelsverket US Food and Drug Administration (FDA), som kronan på verket.

Utdrag ur VD Per Perssons kommentar till delårsrapporten.

Fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019

 • Under fjärde kvartalet såldes 22 (10, varav 4 till kliniska prövningar) CADScor®System och 1 420 (1 500, varav 840 till kliniska prövningar) engångsplåster till både slutförbrukare och distributörer.
 • Intäkterna uppgick till 966 kSEK (774), med ett bruttoresultat om 713 kSEK (607) och en bruttomarginal om 74 procent (78).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 12 100 kSEK (10 591).
 • Resultat före skatt uppgick till –11 411 kSEK (–9 987).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –12 546 kSEK (–8 122). Periodens nettokassaflöde uppgick till –12 034 (26 037) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till –0,08 SEK (–0,31). Inga utspädningseffekter uppkom.

Räkenskapsåret 2020 jämfört med 2019

 • Under året såldes totalt 51 (23, varav 5 till kliniska prövningar) CADScor®System, och 3 540 (4 326, varav 2 040 till kliniska prövningar) engångsplåster. Totalt för året genererades intäkter på 2 170 kSEK (1 857) med ett brutto-resultat om 1 594 kSEK (1 430), motsvarande en brutto-marginal på 73 procent (77).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 43 025 kSEK (47 873).
 • Resultat före skatt uppgick till –41 496 kSEK (–46 434).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –36 686 kSEK (–44 533). Periodens nettokassaflöde till 10 663 kSEK (–11 500).
 • Behållning av likvida medel uppgick till 64 113 kSEK (53 747).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,51 SEK (–1,83). Inga utspädningseffekter uppkom.

Händelser under fjärde kvartalet 2020

 • Den 15 oktober har bolaget ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträdde som Certified Adviser den 19 oktober 2020
 • Den 18 november meddelade Acarix att bolagets analys av reell användning av CADScor®System, gjord i samarbete med kliniker i Tyskland och Österrike, presenteras som en poster på ISPOR, den ledande europeiska konferensen för hälsoekonomi och utfallsforskning, som hålls virtuellt den 16-19 november 2020.Analysen av patientdata visar att varken patientdemografi eller testresultat skiljer sig nämnvärt från de studiebaserade resultaten från DanNICAD 1 och att verkliga data därmed kan användas för ytterligare ekonomisk modellering.
 • Den 25 november meddelande bolaget att det amerikanska läkemedelsverket (FDA) har godkänt bolagets De Novo ansökan för ett marknadsföringsgodkännande för CADScor®System i USA. ”Detta är en fenomenal prestation och ett enormt erkännande av vår teknologi och CADScor®Systems möjlighet att förbättra den diagnostiska processen för potentiella CAD-patienter i USA.” säger Per Persson, vd för Acarix.
 • Den 9 december meddelade bolaget att den sista patienten har inkluderats i Dan-NICAD II studien. Dan-NICAD II studien som omfattar data från sammanlagt 1 726 patienter inleddes i januari 2018 med syfte att ytterligare befästa den diagnostiska noggrannheten för CADScor®Systemet jämfört med andra stratifieringsalternativ tillgängliga idag. Dan-NICAD II studien har även omfattat patienter på under 40 år, vilket öppnar upp för en möjlig breddning av den idag gällande patientgruppen och som i slutändan skulle kunna innebära att CADScor®System kan användas på patienter vid 30 års ålder.

Händelser efter den 31 december 2020
      ·Den 13 januari meddelade bolaget positiva preliminära data från den undersökande SEISMO-studien som görs med modifierade CADScor®System för en potentiell hjärtsviktstillämpning. SEISMO-studien inleddes i juni 2018 för att utvärdera möjligheten att utveckla en algoritm som kan skilja patienter som hänvisas med misstankar om hjärtsvikt. Studien, med totalt 199 patienter på två platser i Danmark, inkluderade den sista patienten 2020. ”Att slutföra inkluderingen i den undersökande hjärtsviktstudien var en stor milstolpe för alla inblandade. Dessa nya data ser lovande ut för att tidigt kunna utesluta hjärtsvikt och kommer att vara viktiga för alla drabbade patienter som idag väntar alltför länge på en slutlig diagnos. Dessa preliminära data kan motivera en uppföljningsstudie för att konsolidera resultaten och få mer data för algoritmutveckling”, säger professor Peter Søgaard, läkare och huvudprövare. Resultaten från den slutliga analysen av studiedata förväntas lämnas för publicering under andra kvartalet 2021.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på www.acarix.com

Kontaktpersoner för mer information

Per Persson, VD
per.persson@acarix.com
+46 736 005 990

Christian Lindholm, CFO
christian.lindholm@acarix.com
+46 705 118 333

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CAD-score på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än 8 minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder.
Redeye AB är bolagets Certified Advisor (+46 (0)8 121 576 90, (certifiedadviser@redeye.se).
För mer information besök www.acarix.com.

Denna information är regulatorisk information som Acarix AB (publ)ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg den 18 februari 2021 kl 08.00.

Bilagor


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Feedzai recognized in NowTech: Enterprise Fraud Management, Q1 2021 Report2.3.2021 17:46:42 CETPress release

SAN MATEO, Calif., March 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Feedzai, the world’s leading cloud-based risk management platform announced today that it has been recognized in Forrester’s NowTech: Enterprise Fraud Management, Q1 2021 report. The report provides an overview of 37 Enterprise Fraud Management (EFM) providers. The report is designed to help security and risk professionals understand the value they can expect from an EFM provider, while also providing guidance on selecting vendors based on their respective expertise. In addition, the report addresses critical elements in EFM solutions that reduce fraud, minimize customer friction, and provide explainable fraud models - an increasingly important element as Responsible AI discussions take place from a regulatory perspective. “The days of closed risk scoring models for fraud management are over,” writes Andras Cser, Vice President, and Principal Analyst - Security and Risk Management at Forrester Research in the report:“EFM solutions h

Karolinska Development’s portfolio company OssDsign announces a fully guaranteed rights issue and launches new corporate strategy2.3.2021 17:02:24 CETPress release

STOCKHOLM, SWEDEN – March 2, 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) announces today that its portfolio company OssDsign has decided to carry out a fully guaranteed rights issue of SEK 240 million in combination with overallotment options of up to approximately SEK 30 million – a total of approximately SEK 270 million. The purpose of the financing is, among other things, to accelerate the company's development through the new strategy program ASCENT25. The guarantors of the rights issue include several of the company's previous major shareholders, including Karolinska Development, SEB Venture Capital and Fouriertransform. In connection with the rights issue, OssDsign presents a new corporate strategy with the purpose of realizing its potential and accelerating the development towards a positive cash flow by 2025. The great interest in the issue reflects confidence in OssDsign's capacity to advance to a new level. The new strategy, ASCENT25, aims to accelerate the compa

Karolinska Developments portföljbolag OssDsign genomför en fullt garanterad företrädesemission och lanserar ny bolagsstrategi2.3.2021 17:02:24 CETPressemelding

STOCKHOLM, SVERIGE 2 mars 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att styrelsen i portföljbolaget OssDsign har beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om SEK 240 miljoner i kombination med övertilldelningsoptioner om upp till cirka SEK 30 miljoner – totalt cirka SEK 270 miljoner. Syftet med finansieringen är bland annat att acclerera bolagets utveckling genom det nya strategiprogrammet ASCENT25. Företrädesemissionens garanter inkluderar flera av bolagets tidigare storägare, bland annat Karolinska Development, SEB Venture Capital och Fouriertransform. I samband med emissionsbeslutet presenterar OssDsign en ny bolagsstrategi vars syfte är att realisera dess potential och acclerera utvecklingen mot ett positivt kassaflöde senast 2025. Den stora intresset för emissionen speglar förtroendet för OssDsigns kapacitet att avancera till en ny nivå. Den nya strategin, ASCENT25, avser att accelerera företagets tillväxt, värdeskapande och inno

USD TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT2.3.2021 16:20:00 CETPress release

Bid date, 2021-03-04Bid Date2021-03-04Bid times14.00-14.30 (CET/CEST) on the Bid dateOfferent AmountUSD 10 billionMaximum Permitted Volume of BidsUSD 4 billion from an individual institutionSettlement Date2021-03-08Minimum Permitted Bid Volume100 USD million per bidMaximum Allocation40 per cent of the Offerend amountAllocation timeNot later than 15.00 (CET/CEST) on the Bid dateMaturity Date2021-05-28Maximum Number of Bids10 per individual institutionLowest Interest Supplement0.25 percentage pointsConfirmation of bids to e-maileol@riksbank.se Stockholm, 2021-03-02 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be retrieved at www.riksbank.se.

RAPALA VMC CORPORATION - FINANCIAL STATEMENTS AND CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2020 PUBLISHED2.3.2021 16:00:00 CETPress release

Rapala VMC Corporation Stock Exchange Release March 2, 2021 at 5:00 p.m. RAPALA VMC CORPORATION - FINANCIAL STATEMENTS AND CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2020 PUBLISHED Rapala VMC Corporation’s Financial Statements and Corporate Governance Statement 2020 have been published as attachments to this stock exchange release. These statements and other investor information as well as report on corporate responsibility and remuneration report are available on the Group’s corporate website at www.rapalavmc.com in English and Finnish. For the first time, Rapala VMC Corporation publishes the Financial Statements in accordance with European Single Electronic Format (ESEF) reporting requirements. In line with the ESEF requirements, the primary statements have been labelled with XBRL tags. These XBRL tags have not been subject to audit. RAPALA VMC CORPORATION Nicolas Warchalowski President and Chief Executive Officer For further information: Olli Aho, Investor Relations, tel. +358 9 7562 540 Distri

Novartis shareholders approve all resolutions proposed by the Board of Directors at the Annual General Meeting2.3.2021 15:26:23 CETPress release

Shareholders approve 24th consecutive dividend increase to CHF 3.00 (+1.7%) per share for 2020; representing a 3.8% yield1 and approximately 63% payout of free cash flow Shareholders confirm Dr. Joerg Reinhardt as Chairman of the Board of Directors as well as all other members who stood for re-election Shareholders approve all other proposals of the Board of Directors, including the 2020 Compensation Report in an advisory vote, as well as the future Board and Executive Committee compensation in separate binding votes Basel, March 2, 2021 — Novartis shareholders today agreed to the Board of Directors’ recommendations for all proposed resolutions at the Group’s Annual General Meeting (AGM). In accordance with the Swiss COVID-19 Ordinance 3, the 2021 AGM was held without shareholders being physically present. Accordingly, shareholders exercised their shareholder rights via the Independent Proxy and could follow the AGM via a live webcast. In addition, shareholders had the opportunity to s

project44 Unveils Supply Chain Visibility Conference Transform 20212.3.2021 15:00:00 CETPress release

project44 Brings Together Global Community at Virtual Conference for Supply Chain Innovators CHICAGO and AALBORG, Denmark, March 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- project44, the world’s leading Advanced Visibility Platform™ for shippers and logistics service providers, today announced Transform, a virtual conference for supply chain innovators taking place on March 9, 2021 in North America and March 10, 2021 in Europe. Through thought leadership sessions, product training and networking opportunities, this event will provide a global platform for supply chain professionals across sectors to discuss topics ranging from visibility solutions to digitization. The conference will feature thought leaders from across the industry, including: Jett McCandless, CEO and founder at project44 Vernon O’Donnell, Chief Product Officer at project44 Travis Schmidt, Head of NA Transportation at Alcon Laboratories Martynas Sarapinas, CIO at Girteka Bart De Muynck, VP, Research at Gartner Steffen Wagner, Global