Avinor

Abraham Foss blir ny konsernsjef i Avinor

Del

Den tidligere telekomtoppen erstatter dagens konsernsjef som går av med pensjon.

Foto: Telia Norge
Foto: Telia Norge

-Foss har bred samfunns- og forretningsforståelse og erfaring med å lede store organisasjoner med samfunnskritiske oppgaver. Det har vært en grundig ansettelsesprosess med mange gode interne og eksterne kandidater. Et samlet styre er svært godt fornøyd med at Foss har takket ja til stillingen, sier styreleder Anne Carine Tanum.

Abraham Foss har lang fartstid fra telekomindustrien. Han har vært administrerende direktør i Telia Norge og har hatt flere topplederverv i Telenor.

-Jeg gleder meg til å jobbe sammen med mange dyktige medarbeidere i Avinor, som er så viktig for utviklingen av lokalsamfunnene, regionene og landet. Et bærekraftig luftfartssystem er en helt sentral del av norsk samferdsel. Jeg har alltid vært opptatt av samspillet mellom og utvikling av mennesker, prosesser og teknologi. Det vil stå høyt oppe på dagsordenen. Avinor er et spennende selskap, med et klart oppdrag og en tydelig posisjon, sier Foss.

Han viser til at hele bransjen er inne i en svært krevende periode. -Den jobben som har vært gjort i Avinor de siste årene, gjør at konsernet har en solid plattform å bygge videre på. Jeg ser frem til å bli kjent med selskapet, luftfartsbransjen og ikke minst de mange partnerne av Avinor, avslutterr Abraham Foss.

Vil lede omstillingsprosessen videre
Avinor er i en større omstillingsprosess som følge av inntektsbortfall. - Foss har jobbet mye med omstillingsarbeid og strategisk ledelse. Han har bred erfaring med å bygge god intern kultur, og har digital kompetanse og erfaring fra drift. Styret mener derfor at han er godt rustet til å lede selskapet videre, avslutter Tanum.

Foss tiltrer stillingen 15. februar. Han har blitt gitt de samme betingelsene som Dag Falk-Petersen, noe som tilsier en fastlønn på 2,8 millioner, og en totalkompensasjon på ca.
4 millioner (inkludert pensjonskostnader).

Falk-Petersen går av med pensjon i juni. Fra 15. februar til juni vil han stå til rådighet for styret.

Kontaktpersoner for presse:

Egil Thompson, konserndirektør kommunikasjon og marked: 93 48 00 12

Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonssjef: 40 21 38 11

Kontakter

Bilder

Foto: Telia Norge
Foto: Telia Norge
Last ned bilde

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Ny rapport: Norge kan ta ledende rolle i videre utvikling av bærekraftig flydrivstoff17.8.2021 09:30:00 CEST | Pressemelding

Økt produksjon og innfasing av bærekraftig flydrivstoff vil være avgjørende for å nå målet om at norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050. Tirsdag morgen fikk samferdselsminister Knut Arild Hareide overrakt en ny rapport fra bransjen, som viser at Norge kan ta en ledende rolle i innfasingen av bærekraftig flydrivstoff også framover, men at det er behov for tett samarbeid mellom myndighetene og bransjen for å få det til.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom