ABB

ABBs datasikkerhetstjenester sertifisert i henhold til IEC 62443

Del

• ABBs evne til å levere og vedlikeholde datasikre automatiseringssystemer sertifisert av exida • Sertifiseringen bekrefter ABBs engasjement for å definere beste praksis innen datasikkerhet for operasjonell teknologi (OT)

ABBs datasikkerhetstjenester sertifisert i henhold til IEC 62443.
ABBs datasikkerhetstjenester sertifisert i henhold til IEC 62443.

ABB har blitt tildelt exidas IEC 62443-2-4 sertifikat, en høythengende anerkjennelse av evnen til å levere datasikkerhetstjenester for kontrollsystemer.

The world-class certification follows a rigorous process, over several years, in which ABB had to meet specific criteria to demonstrate that personnel have the expertise, and are trained and capable of following written procedures to perform the services for which they have been contracted. Importantly, it also demonstrates that ABB’s security capabilities are more about essential daily hygiene than the advanced portfolio.

Sertifiseringen følger en streng prosess, der ABB måtte fremlegge skriftlige prosedyrer for utførelse av tjenestene definert i standarden. ABB må også kunne dokumentere at ansatte som utfører tjenestene har nødvendig ekspertise og er opplært til å følge det sertifiserte sikkerhetsprogrammet.

IEC 62443-2-4 certifications define the requirements for Industrial Automation and Control Systems (IACS) service providers seeking to obtain third party cyber security certification. ABB’s Service Provider Certification covers the secure delivery of its flagship distributed control system – ABB Ability™ System 800xA, Maturity Level 2 - Managed. The service discipline reflected by Maturity Level 2 helps to ensure that service practices are repeatable, even during times of stress. When these practices are in place, their execution will be performed and managed according to ABB’s documented plans.

IEC 62443-2-4 er en delstandard som definerer kravene for tjenesteleverandører av industrielle automatiserings- og kontrollsystemer (IACS). ABBs tjenesteleverandørsertifisering dekker sikker leveranse av ABB Ability™ System 800xA på nivå «Maturity Level 2 – Managed». Dette nivået bidrar til å sikre at tjenesteleveransen er repeterbar ved at den følger veldokumenterte prosedyrer.

This certificate confirms that ABB has the capability to provide both automation solutions and services that are compliant with the 62443 standard. It also serves as a foundation for ABB’s cyber security solutions, uniquely developed for industrial systems, which provide foundational controls and infrastructure as well as security maintenance and operations. This ensures that cyber risks are minimized and the highest level of protection for automation assets is provided.

Sertifikatet er en bekreftelse av at ABB har evnen til å tilby både automatiseringsløsninger og tjenester i samsvar med IEC 62443-standarden. Denne fungerer også som basis for ABBs datasikkerhetsløsninger utviklet for industrielle systemer. Dette sikrer reduksjon av datasikkerhetsrisiko og et klart definert beskyttelsesnivå for automatiseringsløsninger.

“This certification is an independent confirmation of ABB’s long-standing commitment to cyber security by ensuring that it is embedded into their everyday system integration and maintenance processes. It also recognizes that everyone working on these systems has been properly trained in cybersecurity best practices as well as any specific processes that the asset owner requires them to follow,” said Michael Medoff, CFSE, CISA Director of Cybersecurity Certification, exida.

- Sertifiseringen er en uavhengig bekreftelse på ABBs langvarige forpliktelse til datasikkerhet ved å sikre at den er innebygd i deres systemintegrasjons- og vedlikeholdsprosesser. Den anerkjenner også at alle som jobber med disse systemene har blitt skikkelig opplært i beste praksis for datasikkerhet, så vel som alle spesifikke prosesser som utstyrseieren krever at de følger, sier Michael Medoff, CFSE, CISA Director of Cybersecurity Certification i exida.

“Achieving this certification with exida, the world’s leading product certification and knowledge company specializing in cyber security, speaks volumes about our domain expertise. We have a large global base of installed distributed control systems and are in a prime position to help our customers ensure the security of their systems as they embark on their journey of digitalization. Our customers will now benefit from the assurance that our project and service organization for cyber security is professionally certified to deliver an overall solution − not just the products and systems,” said Olav Mo, Cyber Security Manager at ABB Energy Industries.

- Å oppnå denne sertifiseringen med exida, verdens ledende produktsertifiserings- og kunnskapsselskap som spesialiserer seg på datasikkerhet, sier mye om vår domeneekspertise. Vi har en stor global installert base av distribuerte kontrollsystemer og er i en god posisjon for å hjelpe kundene våre med å sikre systemene deres når de begir seg ut på digitaliseringsreisen. Vår prosjekt- og serviceorganisasjon for datasikkerhet er profesjonelt sertifisert for å levere en helhetlig løsning – ikke bare produkter og systemer, sier Olav Mo, Cyber Security Manager i ABB Energy Industries.

ABB’s certificate and assessment report has been published in exida’s Security Automation Equipment List, which provides customers with a transparent, trusted short list of certified suppliers who can offer the full spectrum of advanced cyber security.

ABBs sertifikat er publisert i exidas Security Automation Equipment List, som gir kunder en kortliste over sertifiserte leverandører som kan tilby hele spekteret av avansert datasikkerhet.

With attacks on critical infrastructure increasing in terms of regularity and sophistication, within an increasingly competitive landscape, having the most up-to-date, advanced cyber security solutions is becoming critically important as customers seek to protect their assets, processes and people.

Med økende angrep på kritisk infrastruktur, blir det å ha de mest oppdaterte, avanserte datasikkerhetsløsningene være ekstra viktig ettersom kunder søker å beskytte utstyr, prosesser og mennesker.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

ABBs datasikkerhetstjenester sertifisert i henhold til IEC 62443.
ABBs datasikkerhetstjenester sertifisert i henhold til IEC 62443.
Last ned bilde

Om ABB

ABB
ABB
Snarøyveien 30
Fornebu

22 87 20 00http://www.abb.no

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Følg pressemeldinger fra ABB

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ABB på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra ABB

ABB leverer teknologi til Northern Lights, verdens første åpne CO2-transport- og lagringsinfrastruktur22.6.2022 10:40:54 CEST | Pressemelding

• ABBs løsninger for automatisering, elektrifisering og digitalisering skal benyttes i det norske karbonfangst -og lagringsprosjektet • Prosjektet akselererer industriell avkarbonisering og fjerning av CO2 med transport og permanent lagring i reservoarer 2600 meter under havbunnen • Planer for lagring av over fem millioner tonn CO2 per år, tilsvarende utslippene fra 1 million biler

Karbonkutt i transportsektoren: Elektriske drivsystemer leder an20.6.2022 10:15:14 CEST | Pressemelding

– Et nytt whitepaper fra ABB beskriver hvordan elektrifisering av drivlinjer i industrielle kjøretøy, transportmidler og fartøy gir langt bedre energieffektivitet – Transport av personer, varer og råmaterialer står for nærmere 30 prosent av globale CO2-utslipp – Elektriske motorer kan ha en virkningsgrad på over 95 prosent mens dieselmotorer kun oppnår 45 prosent under optimale driftsforhold

ABB viser fremtidens prosessautomatisering8.6.2022 12:30:00 CEST | Pressemelding

• ABB presenterer fremtiden for distribuerte kontrollsystemer (DCS) som avgjørende for å møte den økende etterspørselen etter energi, vann og avløp og varer på en bærekraftig måte • Lanserer dokument som skisserer hvordan fremtidens DCS vil hjelpe ulike bransjer med digital omstilling og oppnå høyere sikkerhet, effektivitet, produktivitet og bærekraft • Prosessautomatiseringssystemer vil utvikle seg, men forblir grunnleggende for å muliggjøre noen av verdens mest komplekse infrastrukturer

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom