Norges Blindeforbund

Å miste synet må ikke bety at du mister jobben

Del

En ny undersøkelse dokumenterer viktigheten av å ikke falle ut av arbeidslivet. Norges Blindeforbund mener dette er en tydelig marsjordre til myndighetene for å sikre at mennesker med synstap får rask og tilstrekkelig opplæring og nødvendig tilrettelegging for å beholde eller komme tilbake til jobb.

Synsproblemene til Sølvi Nordbø har ikke vært til hinder for at hun kan bidra i arbeidslivet. Nå jobber hun deltid ved Norges Blindeforbund Hordaland. Foto: Inger Aanesland
Synsproblemene til Sølvi Nordbø har ikke vært til hinder for at hun kan bidra i arbeidslivet. Nå jobber hun deltid ved Norges Blindeforbund Hordaland. Foto: Inger Aanesland

- Mennesker som går ut av arbeidslivet, opplever at døren blir lukket bak dem. Dette betyr at dersom du havner utenfor arbeidslivet, er veien tilbake vanskelig, sier generalsekretær Per Inge Bjerknes i Norges Blindeforbund. Dette dokumenteres i en rapport som ble offentliggjort av SSB 16. november.

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/artikler/fa-kommer-i-jobb-etter-langt-utenforskap

- Synsproblemene mine har ikke vært til hinder for har at jeg kan bidra i arbeidslivet, takket være ordningen VTAO, varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift, sier Sølvi Nordbø. Hun jobber nå deltid ved Norges Blindeforbund fylkeskontor i Hordaland.

Altfor lang ventetid og mangelfullt tilbud etter synstap

Mange venter svært lenge på å få nødvendig opplæring og rehabilitering etter et synstap, og tilbudet er svært mangelfullt. Dette er svært uheldig for menneskene det gjelder, og det betyr også at samfunnet går glipp av verdifull kompetanse.

- Du mister ikke arbeidsevnen dersom du mister synet, men du trenger å lære å gjøre en del ting på nye måter, sier Bjerknes.

Norges Blindeforbund mener systemet må innrettes slik at du får rask hjelp, og ikke mister relasjonen til arbeidsplassen din dersom du som arbeidstager opplever et synstap. Jo lengre tid det tar før du får opplæring og rehabilitering for å håndtere arbeidshverdagen som svaksynt eller blind, desto større er sannsynligheten for at du aldri kommer tilbake.

Uføretrygd må være siste utvei  

- Rapporten dokumenterer at personer med uføretrygd har en ekstra vanskelig vei inn i arbeidslivet. Samtidig vet vi at mange synshemmede blir uføretrygdet tidlig i livet. Norges Blindeforbund mener uføretrygd må være siste utvei for svaksynte og blinde. Særlig må det unngås at unge synshemmede tilbys uføretrygd i stedet for tiltak som gjør mennesker i stand til å ha en jobb. De som av ulike grunner har redusert arbeidsevne skal selvfølgelig få uføretrygd og en god inntektssikring, men dette skal ikke være en «enkel» løsning for NAV og hjelpeapparat for å slippe å sette inn andre tiltak som opplæring og tilrettelegging, sier Bjerknes.

Stor mangel på arbeidskraft

Næringslivet opplever mangel på arbeidskraft og relevant kompetanse. Samtidig ønsker så mange som 100.000 personer med funksjonsnedsettelser å komme ut i jobb, uten å få muligheten. Jo lengre samfunnet venter med å oppfylle folks rettigheter når det gjelder opplæring og rehabilitering, desto vanskeligere vil det være å lykkes med målet om et inkluderende arbeidsliv. Norges Blindeforbund forventer at kommunene, NAV og partene i arbeidslivet tar denne ballen nå.

Kontakter

Bilder

Synsproblemene til Sølvi Nordbø har ikke vært til hinder for at hun kan bidra i arbeidslivet. Nå jobber hun deltid ved Norges Blindeforbund Hordaland. Foto: Inger Aanesland
Synsproblemene til Sølvi Nordbø har ikke vært til hinder for at hun kan bidra i arbeidslivet. Nå jobber hun deltid ved Norges Blindeforbund Hordaland. Foto: Inger Aanesland
Last ned bilde
Per Inge Bjerknes, generalsekretær Norges Blindeforbund. Foto Tom-Egil Jensen
Per Inge Bjerknes, generalsekretær Norges Blindeforbund. Foto Tom-Egil Jensen
Last ned bilde

Om Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund
Sporveisgata 10
0308 OSLO

23 21 50 00https://www.blindeforbundet.no

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser.

Norges Blindeforbund har i tillegg til interessepolitisk virksomhet tre syn- og mestringssenter, et bo- og arbeidssenter, leirer for synshemmede barn, førerhundskoler, punktskrifttrykkeri og internasjonal avdeling og fylkeslag i hvert fylke. 

Følg pressemeldinger fra Norges Blindeforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Blindeforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Blindeforbund

Fersk undersøkelse: 8 av 10 kaster mat fordi holdbarhetsdatoen er uleselig. Det vil Blindeforbundet få en slutt på!15.6.2022 13:24:33 CEST | Pressemelding

I Norge ble det kastet omtrent 85 kilo spiselig mat per innbygger i 2020. En fersk, landsrepresentativ undersøkelse utført av Opinion på vegne av Norges Blindeforbund viser at så mange som 8 av 10 kaster mat som man kanskje kunne brukt, som følge av uleselig holdbarhetsdato eller annen uleselig informasjon. En undersøkelse gjort i fjor viser at 1/3 av befolkningen lar være å kjøpe et produkt på grunn av utilgjengelig informasjon.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom