Å Energi

Å Energi med et solid fundament for fremtidig vekst

Del
Fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi har etablert Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker.Resultatet i 2022 viser økte inntekter og driftsresultat, samt styrket egenkapital og egenkapitalandel. Nyfusjonerte Å Energi er godt rigget for fremtidig vekst.
Nomeland kraftverk i Iveland kommune, Agder.
Nomeland kraftverk i Iveland kommune, Agder.

Det underliggende driftsresultatet i 2022 for Å Energi er 6,3 milliarder kroner (2021: 4,8 milliarder kroner), som gir et resultat etter skatt på 1,5 (1,9) milliarder kroner. Årsaken til et høyere driftsresultat, men et lavere resultat etter skatt, skyldes en vesentlig økning i skattebelastningen. Fusjonen ble gjennomført med virkning fra 1. desember 2022.

- Å Energi har et solid fundament, både operasjonelt og finansielt. Dette er nødvendig når vi skal produsere mer fornybar energi, skape ny industri og styrke forsyningssikkerheten, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi.

Skatteøkningene som regjeringen innførte i 2022, har imidlertid medført en svekket investeringskapasitet til å sette i gang nye prosjekter og oppgraderinger av vannkraftverk, samt redusert mulighet til å tilby fastpriskontrakter. Hele 76 prosent av konsernets resultat før skatt går tilbake til samfunnet i form av overskuddsskatt, grunnrenteskatt og høyprisbidrag.

- Skatteskjerpelsene har skapt usikkerhet knyttet til investeringsbeslutninger, og flere prosjekter i vår portefølje blir ulønnsomme som følge av det nye skattesystemet. Et viktig signal og skritt i riktig retning er å fjerne høyprisbidraget, og garantere at det ikke blir erstattet med noe tilsvarende, forklarer Syvertsen.

Ønsker mer av alt – raskere
Å Energi produserte 6,2 TWh vannkraft i 2022. Dette er 30 prosent lavere enn i 2021, noe som skyldes både lite nedbør gjennom året og en usikker energisituasjon i Europa. Nå er imidlertid vannmagasinene over normalt nivå og forsyningssikkerheten ser god ut for resten av vinteren. Å Energi-konsernet har en normalårsproduksjon fra vannkraft på 11,3 TWh.

Fremover skal Å Energi realisere gevinstene av fusjonen, og gripe markedsmuligheter som kommer som følge av den grønne omstillingen. Å Energi inngår i konsortier på havvindfeltene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, og lanserte i desember en ambisjon om bakkemontert solenergi innen 2026.

– Fusjonen gir oss bedre vekstmuligheter og økt kompetanse, og allerede nå har vi identifisert muligheter for å øke kraftproduksjonen vår. Vi ønsker å produsere langt mer kraft, og vi støtter energikommisjonens signaler om mer av alt – raskere, sier Syvertsen, og legger til:

- For å nå de ambisiøse målsetningene innen 2030 er vi avhengig av forutsigbare rammebetingelser som stimulerer til investeringer i både økt produksjon, styrket forsyningssikkerhet og nye industrielle satsinger, sier Syvertsen.

Usikker energisituasjon og rekordhøye priser

Den usikre energisituasjonen bidro til rekordhøye kraftpriser i 2022. Gjennomsnittlig spotpris i Sør-Norge (NO2) var på rekordhøye 213 øre/kWh, en økning på 179 prosent fra 2021. Som følge av prissikring har konsernets inntekter fra kraftproduksjon vært vesentlig lavere enn spotprisene i 2022.

I 2022 hadde Å Energi et underliggende driftsresultat på 6 289 millioner kroner, mot 4 810 millioner kroner i 2021. Det underliggende resultatet etter skatt ble 1 515 millioner kroner, mot 1 923 millioner kroner i 2021. I tallene for 2022 for Å Energi, inngår tall for Agder Energi med 12 måneder og tall for Glitre Energi for desember måned. Det rapporterte IFRS-resultatet etter skatt ble 166 millioner kroner (2 062 millioner kroner) og hvor hovedforskjellen mot underliggende resultat skyldes urealiserte verdiendringer på finansielle kontrakter.

FAKTA:

Dette er Å Energi:

Fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi har etablert Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker.

Vannkraft er fundamentet i det nye konsernet, og omfatter en årlig produksjon på rundt 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk i Agder og Buskerud. Gjennom fusjonen ble også Norges nest største nettselskap etablert, med over 320 000 nettkunder i Buskerud og på Agder.

Selskapet forvalter og handler med mer enn 30 TWh kraft i Norden, og er Norges største selskap innen strømsalg til bedrifter og har over 200 000 strømkunder i privatmarkedet.

Gjennom partnerskap har Å Energi store, industrielle satsinger innen havvind, hydrogen, sol og batteri, med ambisjon om å skape en fremtid drevet av ren energi.

Kontakter

Bilder

Nomeland kraftverk i Iveland kommune, Agder.
Nomeland kraftverk i Iveland kommune, Agder.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Å Energi

Å Energi
Å EnergiFølg pressemeldinger fra Å Energi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Å Energi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Å Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom