A Bygg Entreprenør

A Bygg styrker fokuset på HMS og kvalitet

Del

A Bygg Entreprenør ansetter Geir Fladseth i nyopprettet stilling som fagansvarlig for HMS og kvalitet.

Med en nyopprettet stilling vil A Bygg løfte selskapets HMS- og kvalitetsarbeid til nye høyder. Det er økt oppdragsmengde som gjør at selskapet nå profesjonaliserer sin innsats på dette området, forteller Morten Raugstad, administrerende direktør i A Bygg.

- Veksten vi nå opplever gjør at vi ønsker å utvikle våre allerede gode kvalitets- og styringssystemer ytterligere, redusere feil og mangler og sikre at byggene vi leverer i størst mulig grad oppfyller byggherrenes forventninger. Kvalitet handler ikke bare om selve bygget, det handler om alle ledd, fra anbudsrunden, gjennom innkjøp, økonomistyring og prosjektledelse, til testing, dokumentasjon og overlevering, sier Raugstad.

- HMS har alltid vært et kjerneområde for oss

Til den nyopprettete stillingen har A Bygg rekruttert Geir Fladseth. Med sin bakgrunn fra blant andre Conoco Phillips, Seadrill og Aibel bringer han med seg erfaring fra en bransje kjent for sitt kompromissløse forhold til HMS. 

- HMS har alltid vært et kjerneområde for oss. Ikke bare våre ansatte, men også våre underentreprenørers ansatte skal gå hjem fra jobb akkurat like friske og hele som da de kom. Selv om det operative HMS-ansvaret ligger ute i det enkelte prosjekt, vil vi med denne stillingen løfte HMS-arbeidet til et enda høyere nivå. Geir skal utvikle, implementere og forvalte selskapets systemer. Han skal sørge for erfaringsoverføring, sikre at vi høster de beste erfaringene fra hvert enkelt prosjekt og gjør dette til standard, avslutter Raugstad.

Geir Fladseth tiltrådte 1. desember.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om A Bygg Entreprenør

A Bygg Entreprenør
A Bygg Entreprenør
Ulvenveien 82E
0581 Oslo

http://www.abygg.no

A Bygg Entreprenør AS planlegger, prosjekterer og gjennomfører byggeprosjekter i det sentrale Østlandsområdet. Selskapet har de siste årene opparbeidet seg en sterk posisjon innenfor logistikk- og næringsbygg. A Bygg har 35 ansatte og en omsetning på 600 millioner kroner.