Den norske kirke

99 kommuner har svart om ny kirkelig organisering

Del

Noen kommuner gir støtte til ny organisering av kirken. Samtidig er flere bekymret for hvordan forslaget vil påvirke samarbeidet med kirken. – Viktige tilbakemeldinger, sier kirkerådsdirektøren.

Foto: Joakim Birkeland/Den norske kirke
Foto: Joakim Birkeland/Den norske kirke

– Kommunene vil ha et tett samarbeid med lokalkirken. Det må vi ivareta også med ny organisering som skal gjøre kirken bedre i stand til å møte økende krav til personvern, datasikkerhet, økonomistyring og ikke minst arbeidsmiljø, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen.

– Organisering er kun et virkemiddel, målet er å styrke lokalkirken. Dagens organisering gjør oss sårbare, øker bruk av deltid og gjør konflikthåndtering og utvikling vanskeligere. Den norske kirke har doble strukturer for arbeidsgiveransvar, administrasjon og IKT. Det er ikke bærekraftig, sier hun.

I sommer sendte Kirkerådet forslag til ny kirkelig organisering på høring. 15. oktober var offentlige instansers frist for å svare. Nå er høringssvarene fra kommuner og andre offentlige instanser publisert, og det er kommet inn totalt 107 høringssvar så langt. 

– Kirkerådet vil lese høringssvarene nøye. Svarene fra kommuner og offentlige instanser er viktige for oss i det videre arbeidet, sier Vad Nilsen.

Menighetsråd, fellesråd og bispedømmerådenes frist er 1. desember. Først da blir hele høringsrunden oppsummert, og Kirkerådet vil komme med et forslag til veien videre. Det er Kirkemøtet i 2022 som skal fatte et prinsippvedtak om ny organisering.

Forslaget til ny kirkelig organisering kommer fra Müller-Nilsen-utvalget nedsatt av Kirkerådet. Forslaget går ut på å gi alle ansatte felles ledelse og redusere antallet kirkelige fellesråd. I dag har hver kommune et kirkelig fellesråd som ledes administrativt av en kirkeverge. De fleste som arbeider i kirken har kirkevergen som arbeidsgiver. Prestene har imidlertid biskopen som arbeidsgiver.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Joakim Birkeland/Den norske kirke
Foto: Joakim Birkeland/Den norske kirke
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon

 

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke