Nofima

99 forskere samlet om forebyggende fiskehelse

Del

Forrige uke møttes forskere og industri fra hele verden til symposium for å dykke ned i forskning på fiskens skinn, tarm og gjellevev i akvakultur. Med det retter de mer oppmerksomhet mot forebyggende fiskehelse.

Deltagere samlet til konferansemiddag i Holmenkollen i Oslo. Foto: Joe Urrutia ©Nofima
Deltagere samlet til konferansemiddag i Holmenkollen i Oslo. Foto: Joe Urrutia ©Nofima

– Jeg er ekstremt tilfreds, dette var ut over forventningene jeg hadde på forhånd. Det kom mange fagfolk med ulik bakgrunn på et så spisset tema, og vi hadde god nytte og glede av hverandres kunnskap.

Det sier fiskehelseforsker Carlo C. Lazado fra Nofima, som tok initiativ til symposiet «First Symposium in Mucosal Health in Aquaculture» og samlet 99 deltagere fra 17 land over tre dager i Oslo. Dette er det første symposiet innen temaet, og etter tilbakemeldingene å dømme blir det flere.

Men hva er mukosal helse i akvakultur? Mukosal helse reflekterer forenklet sagt hvor godt slimhinnene i de ytre barrierevevene i gjelle, tarm og skinn fungerer for å opprettholde god helse. For eksempel hvor godt skinnet hindrer en lakselus i å feste seg, hvordan gjeller tåler behandling mot gjellesykdommen AGD eller hvor godt tarmen tolererer soya i fôret.

Halvparten av deltagerne presenterte forskning på scenen, og flere av dem er spydspisser på temaet, som Erik Peatman fra Auburn University i USA som innledet symposiet. Han forklarer at med mukosal helse retter man oppmerksomheten mot tidligere stadier av infeksjon, for å komme i forkant av sykdom. For når man har oppmerksomheten mot nyrene, er fisken allerede veldig syk. Han tror vi er inne i et skifte om oppmerksomhet fra behandlende til forebyggende fiskehelse:

– Disse barrierevevene er førstelinjeforsvaret til fisken, hvor patogenene møter fisken. Vi vet en del, men trenger å forstå mer om samspillet mellom fisk og patogenene i barrierevevene for å gi fisken et bedre vannmiljø, bedre fôring, vaksinasjonsstrategier og så videre, sier Peatman.

Utvikler velferdsindikatorer

Kristina Sundell ved Universitetet i Gøteborg er veteran innen forskning på barrierevev:

– Mens vi før var opptatt av å vise at nedsatt barrierevev ga nedsatt funksjon i fisken, har vi nå kommet langt med å etablere velferdsindikatorer, som oppdrettere i neste omgang kan bruke til å måle fiskevelferd i felt. Indikatorer på barrierevev er langt mer stabile enn målinger i for eksempel blod.

– Målet er å ikke trenge å vente til fisken blir syk, men at vi kan finne tegn tidligere for å forebygge, sier Sundell.

Og slike indikatorer er allerede på vei kommersielt. Foruten Norges forskningsråd, var Quanitdoc sponsor av symposiet. De selger nettopp slike velferdsindikatorer, som kan måle stressrespons basert på barrierevev og dermed forutsi utvikling i fiskens helse.

Etter foredragene å dømme er det mye forskning som gjenstår for å kjenne mekanismene i fiskens barrierevev. Det jobber Nofima med:

– På dette feltet trenger vi en god balanse mellom grunnleggende og anvendt forskning, og på Nofima gjør vi eksperimenter i felt der vi får testet ut teorien på hva som er gode oppdrettsstrategier, fôr, og miljø og i praksis, sier Gunn Berit Olsson, forskningssjef i fiskehelse.

Hun synes også det var veldig positivt å se den brede presentasjonen av temaer på symposiet, som human helse fra Universitetet i Oslo og fysiske målemetoder fra NTNU, og flere som presenterte forskning på mange ulike fiskearter.

Videre liv

Med symposiet tar Lazado sikte på å etablere en plattform for å presentere og diskutere state-of-the-art forskning i mukosal helse innen flere oppdrettsarter. Et symposium skal være tungt på forskning og det samlet da også en overvekt av forskere fra universitets og instituttsektoren, og fagfolk innen farmasi, små oppdrettsselskap og fôr- og ingrediensbransjen.

Lazado har fått henvendelse fra en forskningsgruppe som er interessert i å være vert for det andre symposiet om to-tre år.

Info om neste symposium og plattformen kommer på symposiets nettside, mucohealthaqua.com/.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Deltagere samlet til konferansemiddag i Holmenkollen i Oslo. Foto: Joe Urrutia ©Nofima
Deltagere samlet til konferansemiddag i Holmenkollen i Oslo. Foto: Joe Urrutia ©Nofima
Last ned bilde
Forsker Carlo C. Lazado fra Nofima tok initiativ til symposiet. Foto: Joe Urrutia ©Nofima
Forsker Carlo C. Lazado fra Nofima tok initiativ til symposiet. Foto: Joe Urrutia ©Nofima
Last ned bilde
Foto: Joe Urrutia ©Nofima
Foto: Joe Urrutia ©Nofima
Last ned bilde
Ida Rud i Nofima bruker avanserte sekvenseringsmetoder for å kartlegge bakteriesamfunn på laksens barrierevev, og poengterer viktigheten av gode kontrollprøver. Foto: Joe Urrutia ©Nofima
Ida Rud i Nofima bruker avanserte sekvenseringsmetoder for å kartlegge bakteriesamfunn på laksens barrierevev, og poengterer viktigheten av gode kontrollprøver. Foto: Joe Urrutia ©Nofima
Last ned bilde
Prisen for beste poster gikk til Eoin Costelloe, PhD student fra University of Aberdeen, Scotland. Foto: Joe Urrutia ©Nofima
Prisen for beste poster gikk til Eoin Costelloe, PhD student fra University of Aberdeen, Scotland. Foto: Joe Urrutia ©Nofima
Last ned bilde
Professor Eric Peatman har skrevet bok med samme navn som symposiet: Mucosal Health in Aquaculture. Foto: Nofima
Professor Eric Peatman har skrevet bok med samme navn som symposiet: Mucosal Health in Aquaculture. Foto: Nofima
Last ned bilde
Kristina Sundell fra med Carlo C. Lazado, initiativtager til symposiet. Foto: Nofima.
Kristina Sundell fra med Carlo C. Lazado, initiativtager til symposiet. Foto: Nofima.
Last ned bilde

Om Nofima

Nofima
Nofima
Postboks 6122 Langnes
NO-9291 Tromsø

77 62 90 00http://nofima.no

Nofima er et ledende næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 370 ansatte.

Følg saker fra Nofima

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nofima på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nofima

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom