Forskningsrådet

91 forskningsprosjekter skal møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Del

Regjeringen finansierer gjennom Forskningsrådet nesten 1,3 milliarder kroner i 91 forskningsprosjekter som skal være med å møte store utfordringer i samfunnet og næringslivet. Forskningsorganisasjonene utfører prosjektene i samarbeid med aktører fra det offentlige og næringslivet. Prosjektene skal gi ny kunnskap om blant annet hav og havbruk, helse, utdanning, samfunn, petroleum og energi.

Forskningsrådet investerer 1,3 milliarder kroner i 91 forskningsprosjekter som skal være med å møte store utfordringer i samfunnet og næringslivet. (Foto: Shutterstock)
Forskningsrådet investerer 1,3 milliarder kroner i 91 forskningsprosjekter som skal være med å møte store utfordringer i samfunnet og næringslivet. (Foto: Shutterstock)

Til sammen 423 søknader er sendt inn. De 91 prosjektene som får finansiering kommer fra hele landet. Det var høy kvalitet på søknadene som ble sendt inn. Prosjektene vi nå investerer i skal gi ny kunnskap om blant annet hav og havbruk, helse, utdanning, samfunn, petroleum og energi.

 − For å løse klimautfordringene og bygge den nødvendige kompetansen må forskningsmiljøer og næringslivet gå sammen om å utvikle ny teknologi og finne bedre løsninger, sier olje- og energiminister Tina Bru.

 − Mange av disse prosjektene vil være med å bygge kompetansen Norge trenger for å ta en lederrolle innen lavutslippsløsninger som sol, vind og ikke minst hydrogen og elektrifisering. Særlig bra er det at man har fått så mange prosjektsøknader, og at disse er fordelt på hele landet, sier Bru.

Prosjektene skal ledes av forskningsmiljøer, men utføres i samarbeid med aktører hovedsakelig fra det offentlige og næringslivet. Hvilke prosjekter og forskningsorganisasjoner som får tildeling og hvor de holder til, finner du i listene nedenfor:

Stor bredde i utfordringene

Det finansieres nå prosjekter innenfor en rekke felt og tema.

− Vi har fått inn svært mange sterke søknader. Det er veldig positivt å se at det er stor vilje blant forskningsmiljøene, bedriftene og det offentlige til å gyve løs på utfordringene de opplever i sin hverdag. Arbeidet som forskningsorganisasjonene og partnere har lagt ned i søknaden er imponerende, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Blant annet finansieres flere prosjekter innenfor sirkulær økonomi. Her er gjenbruk, ombruk og bærekraftig utnyttelse av ressurser er stikkord. Videre finansieres prosjekter som skal bidra til mer bærekraftige matsystemer, det vil si å se på hele kjeden fra hvordan vi produserer maten, transporterer den, selger den, forbruker den og til slutt hva vi gjøre med avfallet. Et tredje, bredt tema er kalt Arealer under press, som også har med miljø å gjøre, dreier seg om forvaltning av land og bevaring av naturmangfold og økosystemer.

− Vi merker også at alle parter er mer opptatt av å finne bærekraftige løsninger og teknologi enn noen gang, sier Sundli Tveit.

Faktaboks

  • Formålet med kompetanse- og samarbeidsprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger.
  • Søknadene har blitt vurdert av internasjonale fageksperter. Prioriteringer og tildelinger er foretatt av bredt sammensatte porteføljestyrer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forskningsrådet investerer 1,3 milliarder kroner i 91 forskningsprosjekter som skal være med å møte store utfordringer i samfunnet og næringslivet. (Foto: Shutterstock)
Forskningsrådet investerer 1,3 milliarder kroner i 91 forskningsprosjekter som skal være med å møte store utfordringer i samfunnet og næringslivet. (Foto: Shutterstock)
Last ned bilde

Dokumenter

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom