Stiftelsen Dam

90 millioner kroner til helseforskning

Del

Stiftelsen Dams har tildelt årets helseforskningsmidler – 37 nye prosjekter får støtte.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.
Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

90 millioner kroner blir fordelt til 24 ulike organisasjoners forskningsprosjekter fredag 15. oktober.

Forskningsprosjektene som får støtte skal blant annet se på langtidseffekter av koronasykdom blant unge, livskvalitet for mennesker i heroinassistert behandling, bruk av smartrobot i sykehjem og psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming.

Se hele listen over tildelte prosjekter her

Imponert

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er imponert over listen.

– Det er en stor bredde og mye nytenking i disse prosjektene. Veldig mange av disse prosjektene griper direkte inn i menneskers liv og livskvalitet, som igjen kan ha stor betydning for hvordan vi innretter helse- og omsorgstjenestene i framtiden. Det er jeg stolt av, sier han.

Flere vurderinger – mindre tid brukt

Søknadsprosessen i Stiftelsen Dams forskningsprogram er delt i to. I første runde sender søker inn en skissesøknad, som blir vurdert av fagutvalget. Deretter inviteres cirka hundre prosjekter videre til å sende inn en full søknad. Disse blir igjen vurdert før det avgjøres hvilke prosjekter som får støtte.

– Denne måten å organisere søknadsprosessen på var ny i fjor. Hensikten var primært å øke kvaliteten på søknadsbehandlingen. Hvert prosjekt blir nå vurdert av fem ulike fagutvalgsmedlemmer, i tillegg til at hver søknad blir vurdert av et eget brukerutvalg. Samtidig forteller undersøkelsene vi gjør at tidsbruken går mye ned for søkerne. Da blir det vinn-vinn, sier Lillehagen.

Håper søknadsprosessen oppleves meningsfull

Han understreker at stiftelsen har lagt mye ressurser i å kvalitetssikre søknadsprosessene. Det skal oppleves som nyttig å jobbe med søknaden, også for dem som ikke får innvilget støtte.

– Vi vet at det er tidkrevende å søke om forskningsmidler, og derfor er det viktig for oss at det skal oppleves som meningsfylt også for de som ikke får penger, sier Lillehagen, og legger til:

– Prosjektene som ble invitert med videre til å sende utvidet søknad har alle blitt fått høy score av fagutvalget, og vi håper mange av dem som får avslag i dag benytter det arbeidet de har lagt ned med søknadene til å enten søke på nytt hos oss eller andre steder.

Kontakter

Bilder

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.
Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.
Last ned bilde

Om Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam
Akersgata 28
0158 Oslo

22 40 53 70http://www.dam.no

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Stitelsen Dam mottar 6,4 prosent av Norsk Tippings overskudd til fordeling til helseformål.