Forskningsrådet

9 milliarder forskningskroner har funnet veien fra Brussel til Norge

Del

Norge styrker stadig sin deltakelse i EUs rammeprogram for forskning, også kjent som Horisont2020.

– Jeg er stolt over at vi klarer å hente hjem mer penger enn forventet. Dette kommer oss alle til gode. For å svare på de store utfordringene fremover er vi helt avhengig av kloke hoder og forskning i verdenstoppen som kan utvikle nye løsninger, sier forsknings og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Programmet er verdens største satsing på forskning og innovasjon og har et totalt budsjett på 80 milliarder euro.   

Alle, både private og offentlige organisasjoner, kan søke om midler til forskning, innovasjon og kommersialisering

– De siste par årene har vi både søkt og fått tilslag for stadig flere prosjekter fra EUs program for forskning og innovasjon, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. 

Så langt i programmets levetid har norske bedrifter, offentlig forvaltning og akademia lykkes med å få finansiert forskning for mer enn 9 milliarder kroner (nesten 1 milliard euro).  

Kongsberg Gruppen leder et stort prosjekt som nettopp har fått nesten 200 millioner kroner (20,1 millioner euro) i støtte. Dette er en av de største tildelingene noensinne til en norsk aktør fra EUs forskningsprogram. Kongsberg Gruppen skal installere og teste autonom teknologi på to fartøy som opererer i ulike typer farvann. Forskningsrådet har vært rådgiver i søknadsprosessen.  

– Forskningsrådet har vært en viktig støttespiller for oss i søknadsprosessen som har ledet fram til denne store tildelingen, sier administrerende direktør Egil Haugsdal i Kongsberg Maritime.  

Norske søkere blir stadig bedre i konkurransen om forsknings- og innovasjonsmidler fra EU. 

– Forskningsrådet tilrettelegger for at flere kan hente penger hjem. 90 prosent av de norske prosjektene som lykkes i Europa har fått støtte og veiledning fra Forskningsrådet underveis i prosessen, sier Røttingen.  

Norge henter 2,22 prosent av midlene i Horisont2020. Ambisjonen for programmet var 2 prosent.   

Deltagelse i EU-prosjekter gir tilgang til fremragende forskningsnettverk, infrastruktur, og nye markeder. Det er ofte like viktig som selve tilgangen til finansieringen av forskning og innovasjon.   

Øker ambisjonene

EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram heter Horisont Europa. Norge har jobbet systematisk for at innretning på programmet skal ligne på det norske forskningssystemet. Og det er mye penger å hente. Horisont Europa har prioritert fem samfunnsoppdrag (“missions”): hav og vann, kreft, mat og jordforvaltning, klimatilpasning og klimavennlige byer.   

Målet for Forskningsrådet er at norske miljøer skal konkurrere seg til 25 milliarder kroner (ca. 2,5 milliarder euro) - en returandel på 2,5 prosent. 

– Terskelen til europeisk prosjektstøtte er lavere enn mange tror og norske aktører har store muligheter, minner Røttingen om.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale forskningspolitiske rådgiver. Forskningsrådet finansierer forskning for vel 8 milliarder kroner.

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

78 norske fagmiljøer ønsker å forske på korona8.4.2020 07:00:00 CESTPressemelding

78 fagmiljøer leverte inn søknad til Forskningsrådets hasteutlysning på koronaviruset. Samtidig har Forskningsrådet og Utenriksdepartementet gjort omprioriteringer av midler for å øke beløpet i utlysningen, og Trond Mohn-stiftelse og Kreftforeningen bidrar også med midler. Totalt er det nå inntil 130 millioner kroner som lyses ut til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.

Forskningstiltak for å hjelpe næringslivet under koronakrisen23.3.2020 14:01:06 CETPressemelding

Forskningsrådet har et bredt næringsrettet oppdrag hvor vi både gir direkte støtte til FoU-prosjekter i næringslivet og indirekte støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen. I tillegg støtter vi prosjekter i universiteter, høyskoler og institutter for å sikre at norsk næringsliv har tilgang på kunnskap, teknologi, infrastruktur og nettverk som skaper konkurransekraft for grønn og digital omstilling.

Søknadsfrist forskerprosjekt utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år20.3.2020 09:10:00 CETPressemelding

Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi alle nå står overfor, og det er viktig å håndtere pandemien samtidig som vi begrenser konsekvensene for økonomien og samfunnet. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra 6. til 20. mai etter dialog med våre søkere og ledelsen i universitets-, institutt- og helsesektoren. Fellesløft for tverrfaglighet blir utsatt til 2021.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom