KPMG

9 av 10 toppledere tror på vekst

Del

I KPMG CEO Outlook 2019 sier to tredjedeler av verdens toppledere at smidighet er den nye valutaen for virksomheten. De frykter at selskapet blir irrelevant dersom de ikke tilpasser seg endrede omgivelser og rammevilkår.

Arne Frogner, administrerende direktør i KPMG Norge, forteller at nordiske toppledere er blant de mest optimistiske i verden.
Arne Frogner, administrerende direktør i KPMG Norge, forteller at nordiske toppledere er blant de mest optimistiske i verden.

I følge KPMG CEO Outlook 2019 er toppledere verden over forsiktig optimistiske når det gjelder utviklingen i verdensøkonomien de neste tre årene. Ni av ti toppledere ser også lyst på vekstmulighetene i eget selskap, men de erkjenner at de ikke kommer av seg selv. I møte med aldri før opplevde miljømessige, økonomiske og teknologiske endringer, er vekst avhengig av at lederne skaper en agil og handlekraftig organisasjon som kan «disrupte» eksisterende forretningsmodeller og utfordre etablerte sannheter om hvordan markedet fungerer.

Sikker digitalisering er kritisk for vekst

Nordiske toppledere opplever at cybersikkerhet er den største trusselen mot vekst, tett fulgt av ny, disruptiv teknologi. Seksti prosent av nordiske toppledere sier at en solid strategi for sikker digitalisering er kritisk for å opprettholde tillit, og nesten tre av fire angir at god informasjonssikkerhet er en strategisk funksjon og en kilde for å bygge konkurransekraft.

- I Norden er vi langt fremme når det gjelder teknologi og digital modenhet og med dette følger også en stadig høyere bevissthet knyttet til sikker digitalisering. I årets undersøkelse sier tre fjerdedeler av nordiske topplederne at de føler seg mer komfortable enn noen gang når det gjelder å ta i bruk skyteknologi. Samtidig er de klar over at det nå ikke lenger dreier seg om hvorvidt virksomheten blir utsatt for et cyberangrep, men når. Denne bevisstheten er et nødvendig utgangspunkt når all virksomhet i dag har teknologi i seg, sier Arne Frogner, administrerende direktør i KPMG.

Langsiktig, bærekraftig suksess motiverer

Et interessant funn i årets CEO Outlook er at nordiske toppledere i mindre grad enn globale ledere skiller mellom finansiell og bærekraftig vekst. Nordiske ledere sier også at de i mindre grad enn globale ledere motiveres av å skape langsiktig, bærekraftig suksess og i større grad finner motivasjon i kortsiktig vekst.

- Å ha en helhetlig og bærekraftig tilnærming til hvordan virksomheten drives er i dag avgjørende. Ansatte, kunder, investorer og andre interessenter forventer mer og mer at ledelsen og styret ser forbi rene økonomiske resultater og integrerer sosiale og miljømessige hensyn i både strategi og daglige operasjoner, sier Arne Frogner.

Nordiske ledere setter også mennesker fremfor maskiner. I år tror åtte av ti at ny teknologi som robotisering og kunstig intelligens vil skape flere arbeidsplasser enn den fjerner. Mens globale toppledere sier de investerer tungt i teknologi, legger i tillegg nordiske toppledere mer vekt på å utvikle sine ansatte. Nordiske toppledere forbereder sine organisasjoner på fremtiden ved å modernisere arbeidsstyrken, både gjennom kompetanseheving av eksisterende ansatte og ved å ta inn mennesker med ny og gjerne annerledes kompetanse.

Flere funn fra årets CEO Outlook:

  • Nordiske toppledere er blant de mest optimistiske i verden, særlig når det gjelder økonomisk vekst i eget land versus den globale økonomien de neste tre årene. De er likevel noe mindre optimistiske i år enn de var i fjor, et tegn på at selv om de nordiske landene har sine unike styrker, så merkes oppbremsingens i verdensøkonomien.
  • Nordiske toppledere vender blikket mot nye markeder for geografiske ekspansjon. I år svarer 85 prosent av de nordiske topplederne at de bygger markedstilværelse i fremvoksende markeder som Afrika og Midtøsten for å sikre større motstandsdyktighet.
  • Åtte av ti nordiske toppledere er også interessert i å prioritere land og regioner som er en del av Kinas «Belt and Road Initiative» (BRI), kun 63 prosent av globale ledere svarer det samme.
  • Brexit bekymrer nordiske toppledere mer enn deres globale kollegaer og 56 prosent ser det som en trussel mot vekst, mot 44 prosent av globale toppledere.
  • Fusjoner og oppkjøp er i år den viktigste strategien for vekst, sammen med strategiske allianser. Begge deler er et resultat av at ny teknologi skaper en kompleksitet som få selskaper alene greier å håndtere eller utnytte for egen transformasjon og samarbeid med andre blir dermed en hovedstrategi for vekst.

Om KPMG 2019 Global CEO Outlook

For femte år på rad presenterer KPMG unik innsikt i hvordan toppledere over hele verden ser på muligheter og utfordringer både det nærmeste året og i et treårs-perspektiv. I KPMGs 2019 Global CEO Outlook har mer enn 1 300 toppledere i 11 av verdens største økonomier (Australia, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Italia, Japan, Nederland, Spania, Storbritannia og USA) delt sine tanker om mål, prioriteringer og bekymringer. 

Også i år på rad presenteres en egen nordisk rapport med resultater fra 100 nordiske konsernsjefer som sammenlignes med de globale resultatene.

Undersøkelsen utarbeides av KPMG sammen med Forbes og ble gjennomført i perioden 8. januar til 20. februar 2019. www.kpmg.no/ceooutlook

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Arne Frogner, administrerende direktør i KPMG Norge, forteller at nordiske toppledere er blant de mest optimistiske i verden.
Arne Frogner, administrerende direktør i KPMG Norge, forteller at nordiske toppledere er blant de mest optimistiske i verden.
Last ned bilde

Lenker

Om KPMG

KPMG
KPMG
Sørkedalsveien 6
0369 Oslo

+47 04063https://kpmg.no

KPMG er et globalt nettverk med selskaper som leverer profesjonelle tjenester innenfor revisjon, regnskap, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus. KPMG har rundt 207.000 ansatte i 153 land og i KPMG Norge jobber det mer enn 1200 ansatte fordelt på 25 kontorer. Fageksperter fra ulike forretningsområder og bransjer jobber side om side for å levere fremtidsrettede og innovative prosjekter som skaper verdi for virksomheter i privat og offentlig sektor. 

Følg saker fra KPMG

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KPMG på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KPMG

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom