Husbanken

86 000 husstander fikk utbetalt bostøtte i januar

Del

Bostøttemottakerne fikk i gjennomsnitt utbetalt 2 841 kroner i bostøtte, og i tillegg en ekstrautbetaling på 1 500 kroner til dekning av høye strømutgifter.

Bostøtte og ekstra strømstøtte ble utbetalt 20. januar.
Bostøtte og ekstra strømstøtte ble utbetalt 20. januar.

Sammenliknet med desember 2021 økte antall husstander som fikk utbetalt bostøtte i januar med nesten 15 000. Det tilsvarer en økning på om lag 21 %. Økningen kom i stor grad som et resultat av at Stortinget vedtok en midlertidig styrking av bostøtten i forbindelse med de høye strømprisene.

Flest får bostøtte i Viken, størst økning i Vestland fylke

Antall husstander som fikk utbetalt bostøtte i januar var høyest i Viken fylke, som er landets mest folkerike. Der fikk i alt 18 548 husstander bostøtte. Deretter følger Oslo, landets nest størst fylke målt i innbyggertall, og byen med landets høyeste boutgifter. I hovedstaden fikk 16 219 husstander utbetalt bostøtte i januar.


Økningen i antall mottakere var størst i Vestland fylke, der antall mottakere som fikk utbetalt bostøtte økte fra 7 774 i desember til 9 777 i januar. Det tilsvarer en økning på 25,8 %. Lavest var økningen i Oslo, der antall mottakere økte med 15,6 % til 16 219.

Fylke
Antall husstander januar 2022
Antall husstander desember 2021
Økning, antall husstander
Økning, prosent
Agder 6 146 5 009 1 137 + 22,7 %
Innlandet 5 777 4 606 1 171 + 25,4 %
Møre og Romsdal 2 766 2 325 441 + 19 %
Nordland 2 653 2 256 397 + 17,6 %
Oslo 16 219 14 028 2 191 + 15,6 %
Rogaland 6 719 5 477 1 242 + 22,7 %
Troms og Finnmark 2 582 2 142 386 + 18 %
Trøndelag 6 760 5 538 1 222 + 22,1 %
Vestfold og Telemark 8 092 6 630 1 462

+ 22,1 %
Vestland 9 777 7 774 2 003 + 25,6 %
Viken 18 548 15 381 3 167 + 20,6 %


Størst prosentvis økning i antall mottakere i mindre kommuner

I mange kommuner økte antall husstander som fikk utbetalt bostøtte betraktelig fra desember til januar. Generelt er den prosentvise økningen i antall mottakere størst i mindre kommuner med relativt få bostøttemottakere. I en liten kommune som Røros, økte for eksempel antall mottakere med 69 %, til 49 husstander. I Frøya kommune økte antall mottakere med 59 %, til 35 husstander.

Av noe større kommuner som skiller seg ut med høyere vekst i antall bostøttemottakere enn gjennomsnittet, er Øygarden og Bjørnafjorden i Vestland fylke, som begge hadde en vekst i antall mottakere på 33 %. Blant storbyene hadde Bergen størst vekst i antall mottakere, med 26 %.

Fullstendig oversikt over antall husstander som fikk utbetalt bostøtte i januar finnes på husbanken.no:

Statistikkbanken – bostøtte 


Aktivt informasjonsarbeid

Husbanken, NAV og kommunene har gjennomført mange tiltak for å informere om styrkingen av bostøtten. Medieomtalen har vært omfattende. Husbanken har i tillegg informert via egne nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev og via interesseorganisasjoner som representerer innbyggere som kan være i målgruppen for bostøtte.

 
Husbanken har også lagt til rette for at kommunene enkelt skal kunne informere egne innbyggere om at flere kan få bostøtte. En av kommunene som har oppnådd gode resultater er Sandefjord. Der økte antall bostøttemottakere fra 955 i desember til 1 231 i januar. Det tilsvarer en økning på 29 % - godt over gjennomsnittet for hele landet.

Inger Hilde Jacobsen og Solfrid Hammersmark er veiledere i NAV Sandefjord med ansvar for bostøtte.

 
- Medarbeidere i NAV har informert mange brukere direkte om at de kan ha rett til bostøtte når ordningen er styrket. I tillegg har vi lagt ut informasjon på kommunens Facebook-side. Ellers er vårt inntrykk at mange har fått med seg styrkingen av bostøtten via media.

Ekstrastøtte til strøm også i februar og mars – det er fortsatt mulig å søke

Stortingets vedtak om styrket bostøtte på grunn av høye strømpriser gjelder også for utbetalingene i februar og mars. Søknadsfristen for februar er 31. januar.


Mer informasjon om ordningen og hvordan du søker på husbanken.no:

Bostøtte til høye strømutgifter 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bostøtte og ekstra strømstøtte ble utbetalt 20. januar.
Bostøtte og ekstra strømstøtte ble utbetalt 20. januar.
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom