Green Investment Group

80 til 100 arbeidsplasser på vindkraftprosjekt i Kvinesdal

Del

Green Investment Group (GIG) har kjøpt Buheii vindkraftverk i Agder fra Nordisk Vindkraft. Utbyggingen av vindkraftverket vil gi mellom 80 til 100 arbeidsplasser. GIG og entreprenøren Risa AS er i dialog med lokale helsemyndigheter og vil sørge for at alle smitteverntiltak i forbindelse med koronautbruddet blir fulgt.

Vil gi inntekter

Eiendomsskatt vil bidra med om lag 8 millioner kroner årlig i inntekter for kommunene. Det er også satt av øremerkede midler til næringsinvesteringer i Kvinesdal gjennom et eget vindkraftfond. Fondet har et samlet beløp på litt over 10 millioner. I tillegg vil prosjektet støtte lokalt næringsliv ved å leie lokaler fra det lokale skianlegget.

Risa AS har fått i oppdrag å utføre arbeidet med blant annet utbygging av veier, fundamentet for vindturbinene and installasjon av elektriske kabler for de 19 vindturbinene som utgjør prosjektet. Risa vil begynne dette arbeidet om kort tid.

– I disse tider med mye usikkerhet er dette et kjærkomment oppdrag både for oss og lokalsamfunnet, sier direktør for energi og industri i Risa AS, Tommy Emil Karlsson.

– Vi legger vekt på å bruke lokale entreprenører for å utføre deler av anleggsarbeidet. Dette gjør vi både fordi det er viktig for oss å fremme lokal sysselsetting og gode ringvirkninger, samtidig er dette et viktig tiltak for å sikre at det ikke foregår spredning av koronaviruset i forbindelse med anleggsarbeidene, sier Tommy Emil Karlsson.

Risa AS vil iverksette flere tiltak for å forhindre smittespredning, inkludert tiltak som forhindrer spredning i planområdet. I tillegg vil en ansatt få særskilt ansvar for å sørge for at myndighetenes retningslinjer knyttet til koronaviruset blir fulgt opp til enhver tid. Det er også iverksatt tiltak for å sikre at entreprenører som er involvert i prosjektet kommer fra nærområdet, og at flere servicefunksjoner blir ivaretatt av lokalt personell.

Skal levere kraft til lokal industribedrift

Det er inngått en avtale om å levere hele produksjonen av kraft på 79,8 MW fra Buheii vindkraftverk til Eramet Norways smelteverk i Norge frem til 2038.

– Dette er den første langsiktige kraftavtalen basert på vindkraft som skal forsyne Eramets industrianlegg. Vår CSR-strategi handler om å bidra til å kutte CO2-utslipp, samtidig som vi sikrer oss konkurransedyktig kraft. Valget av lokale entreprenører er også en viktig del av vår forpliktelse om å være en støttespiller til lokalsamfunnene, sier konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon i Eramet, Virginie de Chassey.

Eramet Norway er en del av det franske gruve- og metallurgiselskapet Eramet. Selskapet har smelteverk i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal. Kvinesdal har rundt 5800 fastboende, og 200 av dem arbeider i Eramet Norway. Det gjør selskapet til den nest største arbeidsgiveren etter Kvinesdal kommune.

GIG har gjennom mange år spesialisert seg på bærekraftige investeringer, prosjektutvikling, rådgivning og porteføljestyring. Selskapet ble opprettet etter at Macquarie Group kjøpte UK Green Investment Bank (GIB) fra den britiske regjeringen i 2017. Selskapet har de siste årene utviklet tre vindkraftprosjekter i Sverige og er eier av Tysvær Vindpark i Rogaland.

Nøkkelord

Kontakter

GIG Press Office
Tel: +44 330 123 2167
Email: media@greeninvestmentgroup.com

Kontaktperson for norske mediehenvendelser er Jonas Bangsund i TRY Råd
Mobil: 92646161
Epost: jonas.bangsund@try.no

Om Green Investment Group

Green Investment Group
Green Investment GroupGIG er en ledende global aktør innen bærekraftige investeringer og prosjektutvikling innen fornybar energi. Selskapet ble opprettet etter at Macquarie Group kjøpte UK Green Investment Bank (GIB) fra den britiske regjeringen. GIB ble etablert av britiske myndigheter i 2012 som verdens første statlige investeringsbank som skulle fremme det grønne skiftet.

For mer informasjon, se www.greeninvestmentgroup.com og www.macquarie.com.