Statens vegvesen

8 omkom i trafikken i oktober

Del

Åtte personer omkom i trafikken i oktober, der personbilulykker dominerer bildet. 79 personer har så langt mistet livet på norske veier i år mot 76 på samme tid i fjor. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Positiv utvikling i Nordland, Oslo og Vestfold og Telemark

Det er en positiv utvikling i ulykkestallene for Nordland, Oslo og Vestfold og Telemark så langt i år. Det er henholdsvis fire, fire og fem færre drepte ved utgangen av oktober i de tre fylkene sammenlignet med i fjor.

Troms og Finnmark, Vestland og Viken er i andre enden av skalaen med fire flere drepte enn året før, i samme tidsrom.

For de andre fylkene er tallene tilnærmet de samme som i 2020.

I oktober omkom en mann og en kvinne i 80-årene i Viken. Begge ulykkene skjedde med personbil. Det var også to dødsulykker på veiene i Rogaland denne måneden. Den siste skjedde lørdag da en person kjørte av veien og omkom på stedet.

Fylkene Troms og Finnmark, Vestland, Innlandet, og Vestfold og Telemark har opplevd én dødsulykke hver denne måneden. Alle de involverte var menn.

Totalt er det åtte drepte i oktober i år mot ti i samme måned i fjor.

Nedgang i møte - og utforkjøringsulykker de siste 10 årene

-          Møte- og utforkjøringsulykker er fortsatt dominerende ulykkesårsaker. Men de siste årene har vi sett færre av denne typen ulykker. Dette er gledelig, og det kan se ut som om satsingen på møtefrie veier, og innsats for utbedring av sideterrenget og rekkverk begynner å gi resultater, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. 

Fremover vil vi i større grad intensivere arbeidsinnsatsen mot myke trafikanter og spesielt fotgjengerulykker, der vi ikke ser den samme positive trenden. Dette er noe vi tar tak i Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-25, som nå er ute på høring.

-          Til sist vil jeg gjerne minne om vårt felles ansvar for trafikksikkerheten. Hvis alle holder fartsgrensen og kjører etter forholdene, bruker bilbelte og kjører rusfritt vil vi kunne redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken vesentlig, avslutter Ranes.

Ulykkesutvikling i fylkene pr. 31.10 de siste årene. 2021 er et foreløpig tall

Fylke

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Endring

Viken

38

19

27

14

15

16

17

21

4

Oslo

4

4

4

3

5

1

5

1

-4

Innlandet

14

12

14

9

8

11

11

11

0

Vestfold og Telemark

13

9

9

6

10

8

11

6

-5

Agder

9

11

10

3

8

7

2

4

2

Rogaland

8

8

14

7

8

1

4

6

2

Vestland

10

5

10

15

13

9

5

9

4

Møre og Romsdal

6

2

4

5

6

9

3

2

-1

Trøndelag

18

9

14

7

6

8

5

6

1

Nordland

9

8

6

6

5

13

8

4

-4

Troms og Finnmark

6

7

10

7

4

3

5

9

4

SUM

135

94

122

82

88

86

76

79

2

Kontakter

Bilder

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom