8. Nordiske konferanse om vold og behandling

Del

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) arrangerer den 8. Nordiske konferanse om vold og behandling 16.-17. november på Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo.

I årets Nordisk konferanse om vold og behandling vil forskere presentere sin forskning på behandling for de som utøver vold og hvordan de aktivt har tatt i bruk forskningsresultatene for å utvikle tilbudet til klientene. Forskere vil også presentere funn knyttet til hvilke faktorer som har betydning ved å være utsatt for vold/traumatiske erfaringer. Vi ønsker å gjøre mediene oppmerksom på disse presentasjonene fordi vi tenker forskernes arbeid passer godt inn i flere av debattene som har blitt fremmet i det siste. Under følger en kort beskrivelse av presentasjonene. Dersom dere har spørsmål eller ønsker intervju med forskerne, ta kontakt med presseansvarlige Hans Christian Bollingmo 41525464 hans.christian@atv-stiftelsen.no og Mette Skålholt 90656516 mette@atv-stiftelsen.no

Virker behandling for de som utøver vold? Hva ser ut til å hjelpe voksne som utøver vold mot partner

Helt siden man begynte å tilby behandling til de som utøver vold i familien har en stilt seg spørsmålet; virker behandlingen? Professor Julia Babcock ved University of Houston in Texas, USA, er verdensledende forsker på akkurat dette. Nå kommer hun til Oslo for å presentere den nyeste kunnskapen på området. Hun vil fortelle om behandlingstilnærminger som virker og de som faktisk gjør skade. Hun vil også vise hva det er ved de hjelpsomme behandlingsformene som gjør at nettopp denne type behandling hjelper, at de skaper endring, og dermed bidrar til å stoppe vold.  

Forskerne Askeland og Lømo vil presentere sine studier av voldsbehandlinger utført ved ATV. På gruppenivå rapporterer flertallet av klientene og deres partnere at voldsutøvelsen har opphørt. Mange klienter får altså god hjelp av behandlingen. Likevel er det flere klienter som rapporterer at de fortsetter å bruke vold selv etter langvarig behandling. Gjennom kvalitative studier av samspillet mellom klient og terapeut i forløp som ikke førte frem og forløp som var vellykkede, har de utviklet kunnskap om gunstige og ugunstige terapeutstrategier og samspillsmønstre. Denne kunnskapen danner nå grunnlaget for hvordan terapeuter ved ATV søker å gi best mulig hjelp.

Hva kjennetegner dem som blir utsatt for vold i flere parforhold, og hvilke faktorer har betydning for å overvinne konsekvensene?

Er det noen kvinner som har en ekstra sårbarhet for å havne i flere voldelige parforhold? Elisabeth Christie Ørke er PhD og psykologspesialist, og skal presentere funn fra doktorgradsarbeidet der hun har studert risikofaktorer forbundet med å være utsatt for vold i flere parforhold.

Sherry Hamby er professor ved University of the South og direktør for Life Path Research Center i USA. Hun er en internasjonalt anerkjent autoritet på traumefeltet, og vil presentere forskning om hvordan menneskets styrker og motstandsdyktighet kan hjelpe mot konsekvenser av vold og traumer.

Abid Raja har skrevet 2021s mest solgte bok, som han også mottok bokhandlerprisen for, og som har opplag på over 100.000. Foredraget hans vil ta oss nært inn på temaene skyld, skam, og utenforskap, en oppvekst preget av vold og neglekt, og det å likevel lykkes mot alle odds.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Stiftelsen Alternativ til Vold

Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Vi tilbyr behandling til alle medlemmer av familien; voksne og ungdommer som utøver vold, og voksne og barn som utsettes for vold. ATV hjelper personer som utøver vold i familien slik at de slutter å bruke vold og kan utvikle seg til trygge og omsorgsfulle partnere og foreldre. De som har vært utsatt for vold skal få hjelp slik at de kan få et liv uten vold.

Alternativ til vold ønsker å være en ledende aktør og faglig premissgiver på feltet vold i familien og behandling. Dette arbeidet gjøres gjennom våre tre hovedområder; behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling.

atv-stiftelsen.no

Følg pressemeldinger fra Stiftelsen Alternativ til Vold

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Stiftelsen Alternativ til Vold på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.