Kulturminnefondet

8 millioner til Opplands kulturminner

Del

Kulturminnefondet ga nærmere 8 millioner kroner til 45 prosjekter der eiere vil sette i stand sine kulturminner. Valseter pensjonat på Gålå fikk støtte som vil gi nytt liv til en bygning preget av forfall.

Valseter pensjonat på Gålå fra slutten av 1800-tallet. Kulturminnefondet støttet prosjektet med et stort beløp i 2019. Historisk foto: privat
Valseter pensjonat på Gålå fra slutten av 1800-tallet. Kulturminnefondet støttet prosjektet med et stort beløp i 2019. Historisk foto: privat

Kulturminnefondet delte i 2019 ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden. 7.937.000 kroner gikk til prosjekter i Oppland, og av summen går 740.000 kroner til pensjonatet fra slutten av 1800-tallet i Sør-Fron. Bygningen var i drift som pensjonat frem til 1950-tallet, og har siden den gang stått tomt og har forfalt.

– Valseter gamle pensjonat er et tidlig eksempel på turistanlegg i det norske høyfjellet. Tiltakene som Kulturminnefondet er med på å støtte, vil bidra til å utbedre skader og tilrettelegge for ny bruk i pensjonatbygget, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Søker er musikkprodusent og har som mål å gjøre bygningen tilgjengelig for offentligheten ved at musikkskapere fra hele verden kan komme for workshops og seminarer, og i tillegg vil det bli muligheter for overnatting og utleie til større selskaper. 

– Det er positivt at ivaretakelsen av kulturminnet også inngår som et element i næringsutvikling, sier Bjørgen.

Prosjektene som ble støttet av Kulturminnefondet i Oppland i 2019 er:

Prosjektnavn 

Tilskuddsmottaker 

Kommune 

 Tilsagnsbeløp  

Våningshus Øvre Brekkebakkadn - Steinmur 

Johansen Tor-Evert G 

Vang 

                          32 000  

Våningshus Øvre Brekkebakkadn - steinmur - del 2 

Johansen Tor-Evert G 

Vang 

                        133 000  

Torvtak  -Mørstadstølen 2 

Svanhild Mosebakken 

Øystre Slidre 

                        100 000  

Kvannefoss-selet på Hervasstølen 

Ingrid Grimstad 

Nord-Aurdal 

                        230 000  

Låven Skytland 

Hougsrud Marit 

Sør-Aurdal 

                          40 000  

Restaurering av tømmerfjøs 

Guro og Stein Ivar Øvergaard 

Sør-Aurdal 

                        320 000  

Låve - Vaatsveen nedre 

Jorunn Vaatsveen Wedel-Jarlsberg 

Nordre Land 

                          50 000  

Vedlikehold av seterbygninger Vangsjordsætra 

Vangsjordet Bjørnar 

Nordre Land 

                        142 000  

Skrukli 

Wenche og ViktorTrutt 

Søndre Land 

                        120 000  

Bryggerhus med bakerovn, Øvre Torgrimstuen 

Røym Gunn Anny 

Søndre Land 

                          50 000  

Søndre Hvalby - kårbolig 

Hornslien Astrid Gjerdrum 

Søndre Land 

                          54 000  

Reinsborg 

Jardar Reinsborg 

Gran 

                        200 000  

Prosjekt Folkvang 2019 

Fagerlund ungdomslag 

Gran 

                          42 000  

Strakstiltak utedo Rud Klokkegård 

Pettersbakken Stian 

Vestre Toten 

                          25 000  

Kværnum Mølle - Strakstiltak 

Per Odd Gjestvang 

Østre Toten 

                        100 000  

Restaurering av smia på Røise, Kolbu 

Anders Røise 

Østre Toten 

                        100 000  

Restaurering eldhus Mælum 

Håvard Kleiven 

Gausdal 

                        130 000  

Stabbur 

Gilje Tone Merethe 

Ringebu 

                            9 000  

Storhaugen seter - Steinfjøs 

Rune Falkenhaug 

Sør-Fron 

                        550 000  

Gardssmie, Muriteigen 

Ole Tvete Muriteigen 

Sør-Fron 

                        105 000  

Valseter pensjonat 2019 

Erik Langdalen arkitektkontor 

Sør-Fron 

                        740 000  

Fjøsmuren ved Gammelstua i Ekerhaugen 

Unn Kristin Bredeveien 

Sør-Fron 

                          60 000  

BuflåtenGammelstugu 

Stian Falch 

Sel 

                        270 000  

Hjellet 

Ina Hjellet 

Sel 

                          50 000  

Heidal Gjestgiveri 

Heidalsvegen Eiendom AS 

Sel 

                        495 000  

Stall Søre Ekre  

Per Heringstad 

Sel 

                          70 000  

Vinterstugu - seter på Sødorpfjellet 

Helene Toxe 

Nord-Fron 

                        190 000  

Kiangelløkken - låvetak 

Stefan Thomas Lien 

Nord-Fron 

                          55 000  

Sygard Sylte føderådsbygning - svaltak 

Per Arne Sylte 

Nord-Fron 

                          18 000  

Sigstad Gard, Våningshus 

Per Henry Vassdokken 

Nord-Fron 

                          60 000  

Våningshus, Nigard Tokse 

Helene Toxe 

Nord-Fron 

                        190 000  

Grevrusten, våningshus 

Knut Arild Teigum 

Vågå 

                        300 000  

Nedrestugu på Tronhus 

Kristin Borud 

Vågå 

                        150 000  

Saghaugen husmannsplass 

Arne Ingar Granlund 

Vågå 

                        150 000  

Håndverk+ 

Ullinsvin drift AS 

Vågå 

                          15 000  

Frisvold nørdreuppistuggun 

Åsne Dalåmo 

Lom 

                        364 000  

Skjåk-Olastugu, Hove øvre 

Paul Kristen Haave 

Skjåk 

                        100 000  

InnstuRudsar - strakstiltak 

Torhild Rudsar 

Skjåk 

                          30 000  

Stabbur 

Aud StavheimHolseth 

Lesja 

                        200 000  

Domaas Gård - Den gamle låven, ny tid 

Roar Domaas 

Dovre 

                        400 000  

Backe gården 

Rolf Backe 

Gjøvik 

                        500 000  

Snertingdal Ysteri  

Snertingdal Ysteri  

Gjøvik 

                        400 000  

Snertingdal Ysteri 

Snertingdal Ysteri AS 

Gjøvik 

                        250 000  

Tvethes gt. 1, skifertak villa 

Lars Kåre Dotterud     Oddveig Kvikne Dotterud 

Lillehammer 

                        198 000  

Kausetra Nordseter - Restaurering av fjøs fase II 

Olav Sørbu 

Lillehammer 

                        150 000  


 


 

Sum Oppland 

                    7 937 000 

Se hele listen over prosjektene som har fått støtte i 2019 her. 

Søkt om 364 mill. 

I 2019 ga Norsk Kulturminnefond tilsagn på totalt 108.184.000 kroner til 571 prosjekter der private eiere vil sette i stand sine kulturminner.  

– Ved å bidra til et mangfold av kulturminner settes i stand, sørger vi for et grunnlag for framtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Gjennomsnittlig støtte ligger på nesten 190.000 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandlet 1.127 søknader, der det er søkt om til sammen 364 millioner kroner.  

2019 var det første året med løpende søknadsbehandling fremfor én årlig søknadsfrist.  

– Løpende behandling av søknader fra private eiere har ført til enklere søknadsbehandling og kortere saksbehandlingstidKulturminnefondet har dyktige fagfolk som hjelper til med veiledning i søknadsprosessen, forteller Bjørgen. 

Bygg, båter og hager 

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og støtter tiltak på kulturminner som: 

  • hus og bygninger  
  • båter og fartøyer  
  • hageanlegg  
  • kulturlandskap 

Privatpersoner kan søke om tilskudd, i tillegg til frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre. Kulturminnefondet behandler søknadene løpende, som betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet. Du kan også søke om støtte til fag- og håndverksseminarer. Søknader til både prosjekter og kurs/seminarer sendes gjennom Kulturminnefondets elektroniske søknadsportal. 

Se fullstendig oversikt over antall søknader i 2019, fordelt på fylker (fylkesfordelingen i 2019): 

Fylke 

 Antall søknader  

 Omsøkt fra fondet: Søknad  

 Antall tilsagn  

 Tilsagnsbeløp  

01 Østfold 

              43  

       13 737 298  

              24  

             5 956 000  

02 Akershus 

              54  

       32 682 980  

              29  

             6 475 000  

03 Oslo 

              69  

       26 095 654  

              34  

             9 169 000  

04 Hedmark 

              86  

       18 786 989  

              42  

             8 583 000  

05 Oppland 

            109  

       25 489 408  

              45  

             7 937 000  

06 Buskerud 

              56  

       10 739 346  

              34  

             4 514 000  

07 Vestfold 

              12  

         3 930 128  

                7  

             1 815 000  

08 Telemark 

              51  

       16 708 419  

              27  

             6 847 000  

09 Aust-Agder 

              76  

       13 849 310  

              46  

             6 543 000  

10 Vest-Agder 

              39  

       46 456 538  

              24  

             4 569 000  

11 Rogaland 

              93  

       27 557 048  

              42  

             7 928 000  

12 Hordaland 

            101  

       47 861 402  

              41  

             9 164 000  

14 Sogn og Fjordane 

              53  

       17 361 607  

              29  

             6 157 000  

15 Møre og Romsdal 

              63  

       14 959 640  

              31  

             4 575 000  

18 Nordland 

              63  

       14 937 375  

              34  

             6 909 000  

19 Troms 

              38  

         6 790 554  

              19  

             2 213 000  

20 Finnmark 

              17  

         3 182 650  

                7  

             1 200 000  

50 Trøndelag 

            104  

       22 840 516  

              56  

             7 630 000  

 
 

         1 127  

    363 966 862  

            571  

         108 184 000 

 

For relevante arrangementer, se kalenderoversikten hos Kulturminnefondet 

Har du et kulturminne du trenger støtte til? Se Kulturminnefondets tips til deg som skal søke. 

Se flere gode prosjekter Kulturminnefondet har støttet her! 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Valseter pensjonat på Gålå fra slutten av 1800-tallet. Kulturminnefondet støttet prosjektet med et stort beløp i 2019. Historisk foto: privat
Valseter pensjonat på Gålå fra slutten av 1800-tallet. Kulturminnefondet støttet prosjektet med et stort beløp i 2019. Historisk foto: privat
Last ned bilde
Bygningen var i drift som pensjonat frem til 50-tallet, men har siden stått tomt og forfalt. Med 740.000 kroner fra Kulturminnefondet skal pensjonatet igjen få nytt liv. Foto: privat
Bygningen var i drift som pensjonat frem til 50-tallet, men har siden stått tomt og forfalt. Med 740.000 kroner fra Kulturminnefondet skal pensjonatet igjen få nytt liv. Foto: privat
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom