Skolelederforbundet

8 av 10 rektorer mener anonyme medarbeiderundersøkelser ikke forbedrer arbeidsmiljøet

Del

Nye tall viser at rektorer opplever det å bli vurdert anonymt som hverken motiverende eller bra for arbeidsmiljøet. Manglende oppfølging har skylden, mener leder i Skolelederforbundet, Solveig Hvidsten Dahl.

Skolelederforbundets Landsmøteundersøkelse 2014 viser at de fleste rektorer er misfornøyde med skoleeiernes bruk av anonyme medarbeiderundersøkelser. 

Motiverer ikke

Av undersøkelsen fremgår det at nesten 8 av 10 rektorer opplever at det å bli evaluert i anonyme medarbeiderundersøkelser ikke har påvirket deres motivasjon positivt. Like mange rektorer, 8 av 10, mener at anonyme medarbeiderundersøkelser heller ikke har positiv innvirkning på arbeidsmiljøet.

I tillegg opplyser nesten 2 av 3 rektorer at ikke har fått oppfølging av skoleeier i kjølvannet av slike undersøkelser. Basert på disse tallene mener Skolelederforbudet det er nødvendig å sette spørsmålstegn ved anonyme undersøkelsers verdi som redskap for god skoleutvikling.

- Urovekkende

- Det er urovekkende at kommune-Norge bruker så mye ressurser på anonyme medarbeiderundersøkelser, siden måten de gjennomføres på åpenbart hverken bedrer arbeidsmiljøet eller motiverer rektorene, sier Solveig Hvidsten Dahl, forbundsleder i Skolelederforbundet.

Det å gå dypere inn i resultatene for å finne forklaringer og eventuelle feilkilder er nødvendig i kjølvannet av slike undersøkelser, og det kan synes som rektorene ikke opplever å bli fulgt opp tilstrekkelig, mener Hvidsten Dahl. 

Forsøkt brukt i oppsigelser

Advokat i Skolelederforbundet, Bjørn Eriksen, opplyser at skoleeiere dessuten bruker anonyme medarbeiderundersøkelser som et grunnlag for endringsoppsigelse av skoleledere.

- En slik undersøkelse har ikke tidligere blitt akseptert av domstolene som et faktisk grunnlag for en endringsoppsigelse, på grunn av rektors manglende mulighet til å imøtegå anonyme uttalelser, påpeker Eriksen. 

Skolelederforbundets Landsmøteundersøkelse 2014 er gjennomført blant 404 rektorer fra alle skoleslag i hele landet. 

Nøkkelord

Kontakter

Modolf Moen
Politisk rådgiver i Skolelederforbundet,
+ 47 482 05 607
mmo@skolelederforbundet.no

Bilder

Solveig Hvidsten Dahl
Solveig Hvidsten Dahl
Last ned bilde

Dokumenter

Om Skolelederforbundet

Skolelederforbundet
Øvre Vollgate 11
0103 Oslo

http://www.skolelederforbundet.no
Skolelederforbundet er landets eneste fagorganisasjon kun for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren.