Forskningsrådet

8 av 10 har tillit til forskning

Del

Tilliten er høyest til helseforskning, men tilliten er ikke tilsvarende høy til klimaforskning.

Tallene fra Forskningsrådets siste befolkningsundersøkelse viser at 83 prosent av befolkningen har meget eller ganske stor tillit til forskningen. Selv om den generelle tilliten til forskning er høy, er det ikke all forskning som har like høy tillit. 75 prosent har svært stor eller stor tillit til helseforskning, mens tilsvarende tall for kjønns- og likestillingsforskning er 50 prosent. 56 prosent har svært stor eller stor tillit til klimaforskning, men 13 prosent har liten eller svært liten tillit til forskning på dette feltet.

- Det er betryggende å se at nordmenns tillit til forskning generelt er høy, men det er urovekkende at klimaspørsmålet synes å være noe som skaper polarisering blant folk også når det gjelder forskningen, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Folk med utdanning utover videregående skole har betydelig større tillit til forskning enn andre. Dette gjelder klimafeltet mer enn de andre feltene.

85 prosent mener at forskning er til nytte for allmenheten. Imidlertid sier 30 prosent seg enig i påstanden "forskningsresultater er ofte kjøpt av industri eller myndigheter og er dermed ikke til å stole på" og et tilsvarende antall sier ja til påstanden "forskningsresultater er i stor grad preget av forskernes egne politiske holdninger og oppfatninger". Dette perspektivet påvirker kanskje også generell tillit til forskere. 72 prosent har meget eller ganske stor tillit til forskere, mens 83 prosent har tillit til forskning.

Finansieringskilde påvirker tillit

Forskning som er finansiert av internasjonale forskningsprogrammer (som for eksempel EUs forskningsprogram) har klart høyest tillit (67 prosent), offentlig finansiert forskning ligger som nummer to (59 prosent), organisasjoner og stiftelser deretter (47 prosent), mens næringslivsfinansiert forskning scorer lavest (31 prosent).

Nordmenn vs. resten av verden

Det finnes en rekke internasjonale målinger av tillit til forskning. Spørsmålstillingen varierer slik at de ikke er helt sammenlignbare, men nordmenn ser ut til å ha relativt høy tillit i et internasjonalt perspektiv. En fersk undersøkelse fra Sverige viser at 73 prosent har meget eller ganske stor tillit til forskning, mens Norge er blant landene med høyest tillit til forskere, ifølge en global undersøkelse utført av Gallup for Wellcome i 2018.

Kjennskap til forskere

Selv om tilliten til forskning er høy og ganske mange sier at de er meget eller ganske interessert i forskning (63 prosent), er det svært få som kan nevne navnet på en nålevende norsk forsker. Kun 27 prosent var i stand til dette, og ikke overraskende var det Edvard og May-Britt Moser – hjerneforskerne som fikk nobelprisen i medisin – som er suverent best kjent blant de spurte.

Forskningsrådet har målt befolkningens holdninger de siste årene. Befolkningsundersøkelsen som nå utføres av Kantar vil bli gjennomført tertialvis i en periode framover. Du kan se resultatene her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale forskningspolitiske rådgiver. Forskningsrådet finansierer forskning for vel 8 milliarder kroner.

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

78 norske fagmiljøer ønsker å forske på korona8.4.2020 07:00:00 CESTPressemelding

78 fagmiljøer leverte inn søknad til Forskningsrådets hasteutlysning på koronaviruset. Samtidig har Forskningsrådet og Utenriksdepartementet gjort omprioriteringer av midler for å øke beløpet i utlysningen, og Trond Mohn-stiftelse og Kreftforeningen bidrar også med midler. Totalt er det nå inntil 130 millioner kroner som lyses ut til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.

Forskningstiltak for å hjelpe næringslivet under koronakrisen23.3.2020 14:01:06 CETPressemelding

Forskningsrådet har et bredt næringsrettet oppdrag hvor vi både gir direkte støtte til FoU-prosjekter i næringslivet og indirekte støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen. I tillegg støtter vi prosjekter i universiteter, høyskoler og institutter for å sikre at norsk næringsliv har tilgang på kunnskap, teknologi, infrastruktur og nettverk som skaper konkurransekraft for grønn og digital omstilling.

Søknadsfrist forskerprosjekt utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år20.3.2020 09:10:00 CETPressemelding

Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi alle nå står overfor, og det er viktig å håndtere pandemien samtidig som vi begrenser konsekvensene for økonomien og samfunnet. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra 6. til 20. mai etter dialog med våre søkere og ledelsen i universitets-, institutt- og helsesektoren. Fellesløft for tverrfaglighet blir utsatt til 2021.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom