NOAS

75 prosent av asylsøkere får opphold

Del

I 2019 kom rekordlave 2300 asylsøkere til Norge, de fleste fra Syria, Eritrea og Tyrkia. Over halvparten var kvinner og barn. 75 prosent av asylsøkere som fikk saken behandlet i 2019 har fått opphold. Det viser NOAS-rapporten «Rikets tilstand på asylfeltet 2019».

Faksimile av Rikets tilstand på asylfeltet 2019. Bildet kan kun brukes i omtale av rapporten (foto: UNHCR/Achilleas Zavallis)
Faksimile av Rikets tilstand på asylfeltet 2019. Bildet kan kun brukes i omtale av rapporten (foto: UNHCR/Achilleas Zavallis)

Debatten om vi skal evakuere barn fra greske flyktningeleirer skjer i en situasjon der asylankomstene til Norge har vært rekordlave over flere år. I Europa hadde Norge størst prosentvis nedgang i antallet asylsøkere fra 2015 til 2016, på om lag 90 prosent. I 2019 kom 2300 asylsøkere til Norge, en nedgang fra 2655 i 2018.

Hele 75 prosent av asylsøkerne som fikk saken realitetsbehandlet* i Norge i 2019 fikk beskyttelse, mot 72 prosent i 2018.

−Tallene viser at de fleste som søker asyl i Norge har rett på beskyttelse. Statistikken stikker også hull på myten om at det oftest er unge menn som flykter fra hjemlandet. Over halvparten av asylsøkerne er kvinner og barn, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere).

Bør tilby mer gratis rettshjelp
De fire siste årene har til sammen 391 personer fått opphold i Norge etter rettshjelp fra NOAS. Det er nesten halvparten av personene som fikk svar fra utlendingsmyndighetene, etter at NOAS var engasjert i saken.

−Det betyr at rettshjelparbeidet vårt for å sikre mennesker som har flyktet til Norge grunnleggende rettssikkerhet, er nødvendig og virker. Rettshjelpsbehovet i utlendingssaker er stort, og dagens rettshjelpsordning er ikke god nok. Flere timer gratis rettshjelp bør tilbys, sier Austenå.

o   Det gis kun fem timers gratis rettshjelp i en vanlig asylsak, dersom UDI har fattet avslag i saken.

o   I utvisningssaker gis det tre timer rettshjelp før UDI fatter sitt vedtak.

o   Familier som søker familiegjenforening i Norge har ikke rett til gratis rettshjelp

* Tallene gjelder personer som har fått saken sin realitetsbehandlet i Norge, og inkluderer ikke personer som har blitt henvist til at de kan få saken behandlet i et annet land (for eksempel på bakgrunn av Dublin-regelverket).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Faksimile av Rikets tilstand på asylfeltet 2019. Bildet kan kun brukes i omtale av rapporten (foto: UNHCR/Achilleas Zavallis)
Faksimile av Rikets tilstand på asylfeltet 2019. Bildet kan kun brukes i omtale av rapporten (foto: UNHCR/Achilleas Zavallis)
Last ned bilde

Lenker

Om NOAS

NOAS
NOAS
Torggata 22
0183 Oslo

22 36 56 60https://www.noas.no

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme asylsøkeres rettssikkerhet i Norge. NOAS bistår asylsøkere i ulike faser av asylprosessen: 

  • NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram tilbyr informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge
  • NOAS tilbyr rettshjelp og veiledning i asylsaker forbindelse med søknad om familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og avslag etter søknad om assistert retur
  • NOAS forsøker å påvirke regelverk og asylpraksis. Vi har kontakt med politikere og ansatte i forvaltningen, og arbeider for at norske myndigheter skal følge FNs anbefalinger og respektere menneskerettighetene. Vi skriver rapporter om temaer vi mener krever ekstra oppmerksomhet