Redningsselskapet

75 mennesker druknet i 2021

Del

75 personer omkom i drukningsulykker i 2021. Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk er det en nedgang på 14 % sammenlignet med i fjor. Hele 60 % av de som omkom var 60 år eller eldre.

25 personer omkom fra fritidsbåt i 2021. Redningsskøytene deltok i en rekke søk i forbindelse med drukning. Her fra et søk i Øygarden i mars. Foto: RS «Utvær».
25 personer omkom fra fritidsbåt i 2021. Redningsskøytene deltok i en rekke søk i forbindelse med drukning. Her fra et søk i Øygarden i mars. Foto: RS «Utvær».

– De fra 60 år og oppover utgjør 22 % av befolkningen i Norge, og er dermed sterkt overrepresentert på drukningsstatistikken, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

– For å lykkes i arbeidet med å redusere antall drukningsdødfall i Norge i årene framover, er det helt nødvendig å bruke ressurser på tiltak som treffer den godt voksne delen av befolkningen, fortsetter Krangnes.

Nedgang i fall fra land og bading

Nedgangen er størst i ulykker etter fall fra land. Det var også en nedgang i drukning i forbindelse med bading.

– Barn og unge mellom null og 25 år er vanligvis den gruppen som er mest utsatt for badeulykker, men i 2021 omkom ingen i denne aldersgruppen. Det er gledelig, sier Krangnes.

Halvparten av de som omkom i badeulykker i fjor var i 70- og 80-årene, noe som også har vært tilfellet i de foregående årene.

– Det kan være at noen stoler på ferdigheter de har hatt tidligere i livet, og overvurderer nåværende ferdigheter og fysikk. Internasjonal forskning viser også at underliggende sykdommer kan være medvirkende årsak til drukningsulykker i denne aldersgruppen, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. 

Flere ulykker fra fritidsbåt og på isen

Samtidig økte antall drukningsulykker fra fritidsbåt med 25 %, fra 20 omkomne i 2020 til 25 i 2021. 

Ni personer druknet etter fall gjennom is. Det er tre ganger så mange som i 2020.  

– Vi må 30 år tilbake i tid til 1991, da ti personer omkom, for å finne flere drukningsulykker etter fall gjennom isen. Snittet er på tre – fire ulykker i året, sier Krangnes.

87 % av alle som druknet i fjor var menn, mens 13 % var kvinner. 4 % var barn og unge under 18 år. 

Flest drukningsulykker i Troms og Finnmark

I Vestland og Troms og Finnmark omkom 13 personer i drukningsulykker i 2021. Tett fulgt av Viken med 12 drukningsdødsfall.

– Ser vi dette opp mot antall innbyggere i fylket, hadde Troms og Finnmark hele 5,3 drukningsdødsfall pr 100 000 innbyggere i 2021. Snittet i Norge var på 1,4, sier Krangnes. 

Én person omkom i desember

Kun én person omkom som følge av drukning i desember 2021. En mann i slutten av 60-årene ble funnet omkommet nærheten av en båt utenfor Namsos i Trøndelag.  

Se detaljert digital statistikk på rs.no/drukning og i denne videoen

Mest mulig relevant statistikk for å forebygge ulykker

Redningsselskapets drukningsstatistikk viser en reell nedgang i antall drukningsdødsfall i 2021 fra året før. En del av denne nedgangen skyldes arbeidet med ta suicidale hendelser ut av statistikken, som skjer i dialog med politiet. Suicidale hendelser utelukkes for at Redningsselskapets drukningsstatistikk skal være relevant for å forebygge drukning som skyldes ulykker. 

* Merk at drukningsstatistikken kan endres ved ny informasjon om enkelthendelser. Ved utgangen av 2021 ble to hendelser tatt ut av statistikken etter nye opplysninger om dødsårsak. En ulykke er flyttet fra «fritidsbåt» til «fall fra land». Det er også gjort justeringer underveis i 2021.

Fylkesvis fordeling (2020 i parentes)

Troms og Finnmark: 13 (9)
Nordland: 3 (10)
Trøndelag: 7 (5)
Møre og Romsdal: 2 (5)
Vestland: 13 (12)
Rogaland: 6 (10)
Agder: 5 (4)
Vestfold og Telemark: 5 (6)
Viken: 12 (19)Innlandet: 8 (5)
Oslo: 1 (2)

Drukningstall for 2021

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

25 personer omkom fra fritidsbåt i 2021. Redningsskøytene deltok i en rekke søk i forbindelse med drukning. Her fra et søk i Øygarden i mars. Foto: RS «Utvær».
25 personer omkom fra fritidsbåt i 2021. Redningsskøytene deltok i en rekke søk i forbindelse med drukning. Her fra et søk i Øygarden i mars. Foto: RS «Utvær».
Last ned bilde
60 % av alle som omkom i drukningsulykker i 2021 var over 60 år.
60 % av alle som omkom i drukningsulykker i 2021 var over 60 år.
Last ned bilde
Ni personer druknet etter å ha gått gjennom isen i 2021. (illustrasjonsbilde)
Ni personer druknet etter å ha gått gjennom isen i 2021. (illustrasjonsbilde)
Last ned bilde

Lenker

Om Redningsselskapet

Redningsselskapet
Redningsselskapet
Drammensveien 288
0283 Oslo

98706757http://www.redningsselskapet.no

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon. Vår visjon er «Ingen skal drukne». 

Våre 1 500 redningsmenn og -kvinner bemanner 53 redningsskøyter langs hele kysten og på de to største innsjøene. Vi er som regel de første på stedet når uhellet er ute. 

Følg pressemeldinger fra Redningsselskapet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Redningsselskapet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Redningsselskapet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom