Eika Gruppen

701 millioner – et ekstraordinært godt resultat for Eika Gruppen i 2019

Del

Eika Gruppens resultat for 4. kvartal 2019 var på 235 millioner før skatt mot 147 millioner i 2018. Resultatet for 2019 endte på 701 millioner. Resultatet for året etter skatt er på 534 millioner kroner (405) og gir en egenkapitalavkastning på 24,5 prosent (18,3)

Et ekstraordinært godt resultat for Eika Gruppen i 2019
Et ekstraordinært godt resultat for Eika Gruppen i 2019

Det viktigste bidraget til det ekstraordinært gode resultatet for Eika Gruppen i 2019 er de over våre forventninger gode skaderesultatene i Eika Forsikring. Vekst i bruttopremier og reduserte skadekostnader er den viktigste årsaken. Etter enkelte større skader knyttet til næringseiendommer i første kvartal var selskapet mindre utsatt for større skader gjennom de tre siste kvartalene. Selskapet hadde moderat utvikling av frekvensskader gjennom hele året.

- Resultatene våre for 2019 er ekstraordinært gode og over våre forventninger. Det viktigste for oss er våre solide leveranser til bankene og den gode tilbakemeldingen vi får fra våre eiere. Samtidig er jeg selvsagt svært tilfreds med de historisk gode resultatene, særlig i forsikringsvirksomheten, kommenterer konsernsjef Hege Toft-Karlsen i Eika Gruppen.

Netto driftsinntekter utgjorde i kvartalet 820 millioner kroner (745), som er en økning på 10,0 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Samlet for 2019 var netto driftsinntekter på 3,2 milliarder kroner (3,0), tilsvarende en økning på 6,2 prosent.

Den største inntektsveksten kom fra forsikringsvirksomheten der premieinntekter for egen regning i fjerde kvartal økte med 72 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 9,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For året samlet var det en vekst på 172 millioner kroner, som tilsvarer en økning på 7,6 prosent.

Konsernet hadde i 2019 samlede driftskostnader på 960 millioner kroner (905). Den vesentligste andelen av økningen på 55 millioner skyldes økte aktiviteter innen drift og utvikling av IT og satsing på digitale løsninger. Det er også engangsavsetninger herunder inkludert at de ansatte får en påskjønnelse for det gode resultatet. Justert for disse effektene har konsernet en økning i kostnadene på om lag 2 prosent.

Provisjoner til distributører utgjorde så langt i år 640 millioner kroner (580). Provisjoner til distributørene har vært jevnt økende og ligger på et høyt nivå som følge av vekst og god lønnsomhetsutvikling i porteføljene.

Styret foreslår å utbetale 90,7 prosent av konsernets resultat, noe som vil tilsvare NOK 20 per aksje.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Et ekstraordinært godt resultat for Eika Gruppen i 2019
Et ekstraordinært godt resultat for Eika Gruppen i 2019
Last ned bilde
Eika Gruppens nøkkeltall for 4.kvartal
Eika Gruppens nøkkeltall for 4.kvartal
Last ned bilde

Lenker

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika


Eika Alliansen består av omkring 60 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en verdsatt drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg og personlig kunderådgiving og et sterkere lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 440 milliarder. www.eika.no

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eika Gruppen

Organisasjonsendringer i Eika Gruppen7.2.2020 10:06:13 CETPressemelding

Gjennom varig godt samarbeid med alliansebankene i Eika Alliansen og eksterne samarbeidspartnere leverer Eika Gruppen rekordresultater i 2019, og øker sitt samlede verdibidrag til eierbankene. Bank og finans har gjennomgått flere, større endringer de senere årene. Eika Gruppen har løpende tilpasset seg for å sikre strategisk fleksibilitet og fortsatte gode vilkår for vekst og utvikling for alliansebankene og konsernet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom