Kulturminnefondet

700 000 kroner til Botn Skysstasjon

Del

Botn skysstasjon er et synlig landemerke langs RV 134, og er et naturlig stoppested og fotoobjekt i Vinje Kommune. Styret i Kulturminnefondet har fattet vedtak om tilskudd på 700 000 kroner til arbeid med hotellet.

Foto: Privat/fra søknad
Foto: Privat/fra søknad

Kulturminnefondet har tidligere gitt to tilsagn til Botn skysstasjon, et til strakstiltak på stabburet fra 1666 på kroner 30 000 og et tilsagn på 400 000 til å sette stabburet i stand. Arbeidet som ble gjort ble belønnet med Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid.

Kommer allmennheten til gode

Hotellet ble oppført i 1889 og bærer mye historie. Bygningen har en sjelden fasade og det finnes ikke mange tilsvarende lignende hus igjen. Nå skal den settes i stand slik at det kan inngår i de fremtidige planene til stedet med næringsutvikling gjennom gårdsturisme med overnatting og kursdrift.

«Det er stor lokal og regional interesse for å ta vare på Botn skysstasjon. Kulturminnefondet ser det som positivt at anlegget skal brukes i næringsvirksomhet og kommer allmennheten til gode.», skriver Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet.

Tilsagnet på 700 000 skal gå til rekonstruksjon av ytterdør, restaurering av vinduer og utvendig kledning. Taktekking, rekonstruksjon av utvendige dekorative bygningsdetaljer og rekonstruksjon av trapp og veranda.

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud til private, frivillige organisasjoner og lag som eier et verneverdig kulturminne.

Vi har ingen søknadsfrist.

Send inn søknaden på www.kulturminnefondet.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Privat/fra søknad
Foto: Privat/fra søknad
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom