Mattilsynet

7. juni markeres verdens mattrygghetsdag

Del

Tirsdag 7. juni markerer verdens helseorganisasjon WHO «World Food Safety Day», eller verdens mattrygghetsdag. Årets tema er «Tryggere mat, bedre helse». Mattilsynet bidrar til at maten vi spiser i Norge er trygg.

Mange blir syke av matbårne sykdommer. Derfor markerer WHO verdens mattrygghetsdag 7. juni hvert år (Illustrasjonsfoto: NTB).
Mange blir syke av matbårne sykdommer. Derfor markerer WHO verdens mattrygghetsdag 7. juni hvert år (Illustrasjonsfoto: NTB).

Ifølge statistikk fra WHO ble over 600 millioner mennesker syke i fjor som følge av matbårne sykdommer. Verdens mattrygghetsdag har siden 2018 blitt arrangert årlig av verdens helseorganisasjon (WHO) i samarbeid med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og Codex Alimentarius. Norge deltar gjennom Mattilsynet i arbeidet i Codex Alimentarius for å bidra i det viktige standardiseringsarbeidet for trygg mat på verdensbasis.

Trygg og næringsrik mat er en forutsetning for god helse. I mange deler av verden er matvarer som inneholder bakterier, virus, parasitter eller kjemiske stoffer ansvarlige for sykdommer som kan variere i alvorlighetsgrad fra diare til kreft. Mattilsynet skal sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann for forbrukere i Norge, samt fremme god helse hos planter, landdyr og fisk.

Vår gode mattrygghet er et resultat av flere forhold. Regelverket skal sikre trygg mat til forbrukerne og de aller fleste matprodusentene tar produksjon av trygg mat på alvor og følger reglene. Det er lite smittestoff i norske husdyr og norskproduserte matvarer, og Mattilsynet følger opp tilstanden i næringer og hos enkeltvirksomheter gjennom dialog, veiledning, tilsyn og overvåkings- og kontrollprogrammer. Vi deltar også aktivt i internasjonalt arbeid for å bidra til trygg mat og handel mellom landene.

At mattrygghet er viktig, og at matbårne sykdommer er et stort problem mange steder i verden, bekreftes av WHO:

  • En av ti innbyggere på verdensbasis blir syke av forurenset mat årlig.
  • Belastningen på helsevesenet grunnet matbårne sykdommen globalt kan sammenlignes malaria eller HIV/AIDS.
  • WHO har beregnet at sykdom fra matvarer er ansvarlig for 420 000 dødsfall årlig.
  • Antibiotikaresistente bakterier kan smitte gjennom matkjeden. Årlig dør over 700 000 mennesker over hele verden som følge av antibiotikaresistente bakterier.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Mange blir syke av matbårne sykdommer. Derfor markerer WHO verdens mattrygghetsdag 7. juni hvert år (Illustrasjonsfoto: NTB).
Mange blir syke av matbårne sykdommer. Derfor markerer WHO verdens mattrygghetsdag 7. juni hvert år (Illustrasjonsfoto: NTB).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom