Husbanken

7 av 10 mener det offentlige har ansvaret for å tilpasse boligen

Del

Det kommer frem i Husbankens boligundersøkelse for 2022.

BOLIGUNDERSØKELSE: De fleste mener at det offentlige må sørge for at de som trenger det får tilrettelagt bolig.
BOLIGUNDERSØKELSE: De fleste mener at det offentlige må sørge for at de som trenger det får tilrettelagt bolig.

De færreste eneboliger, rekkehus og eldre leiligheter i Norge er egnet for personer med nedsatt bevegelighet, ifølge de som har svart på Husbankens boligundersøkelse. Bare 3 av 10 opplever at boligen de bor i kan brukes av alle.

Myndighetenes ansvar

– Hvis noen får vansker med å gå i trapper, eller trenger enkle hjelpemidler for å klare seg selv, så mener et stort flertall av de som har svart at det er det offentlige som, helt eller delvis, har ansvaret for å tilpasse boligene, slik at folk kan bo hjemme hele livet, konstaterer administrerende direktør i Husbanken, Osmund Kaldheim.

7 av 10 svarer at det offentlige må ta ansvar for dette. Bare 3 av 10 oppgir at den enkelte selv har ansvaret for å tilpasse boligen ved endringer i helse, funksjonsnivå og bevegelighet.

Det er flest blant de yngste, de med lavest inntekt og innbyggere i distriktskommuner som mener at det er myndighetene som må sørge for tilpassede boliger til de som trenger det.

Må ta ansvar selv

Fra politisk hold sies det imidlertid at det først og fremst er et privat ansvar å skaffe seg et sted å bo. Det innebærer at også eldre, akkurat som resten av befolkninga, har ansvar selv for å opprettholde en god og trygg bolig.

– Vi blir mange flere eldre. Vi vil derfor være avhengig av at alle som kan bygger om eller flytter til en aldersvennlig bolig på egen hånd, sier Kaldheim.

Det er ofte enkle tiltak som skal til for å få trappefri atkomst til boligen og alle viktige funksjoner som kjøkken, bad, soverom og stue i samme etasje.

Kaldheim ber de som ønsker å bygge livsløpsbolig, eller oppgradere bolig for å gjøre den mer aldersvennlig, om å søke Husbanklån. Han opplyser også om at noen kommuner kan gi startlån, og kanskje også tilskudd til tilpasning, til slike formål.

– Det er behov for flere leiligheter over hele landet slik at flere kan bo hjemme lengre, sier han.

Osmund Kaldheim

EGET ANSVAR: Husbankens administrerende direktør, Osmund Kaldheim oppfordrer alle som kan om å skaffe seg en aldersvennlig bolig selv. 

94 prosent vil eie

Om lag 8 av 10 er registrert som boligeiere i 2022 i boforholdsregisteret. Og de fleste ønsker å fortsette å eie bolig. Mer enn 9 av 10 av de som har svart på Husbankens boligundersøkelse ønsker å eie sin egen bolig de nærmeste fem årene.

Bare fire prosent foretrekker å leie.

Trygghet viktigst

Viktigst for de spurte er trygge bomiljøer. Nesten alle (98 prosent) svarer at de føler seg trygge der de bor. Tallene viser en svak tendens til at de som er under 30 år og leietakere er mindre trygge i boområdet sitt sammenlignet med de andre.

Deretter er boligens planløsning, lave boutgifter og sentral beliggenhet viktig for folk. Hele 9 av 10 oppgir at de er fornøyde med boligen de bor i. Videre viser analysene at leietakerne er litt mindre tilfredse med boligen sammenlignet med boligeierne.

Universell utforming er minst viktig for de spurte. Bare 4 av 10 oppgir at god tilgjengelighet er viktig for dem ved valg av bolig. De eldste vurderer dette som viktigere enn de yngre.

Vil leie ut til Ukraina-flyktninger

Om lag 30 000 flyktninger fra krigen i Ukraina har fått kollektiv beskyttelse i Norge hittil i år. Boligundersøkelsen tar derfor opp spørsmålet om boligeiere er villige til å leie ut til flyktninger.

14 prosent av boligeierne er positive til å leie ut deler av egen bolig til flyktninger fra Ukrainia. 11 prosent vil leie ut til flyktninger generelt. Viljen til utleie er klart høyest blant de som allerede leier ut deler av boligen sin.

Årlige undersøkelser

Dette er den første av ei rekke årlige boligundersøkelser Husbanken skal gjennomføre.

– Undersøkelsene vil gi Husbanken informasjon om utviklingen i befolkningens preferanser og holdninger knyttet til boligforhold, sier Kaldheim.

Noen spørsmål vil bli stilt hvert år, og vil vise utviklinga over tid, men undersøkelsen åpner også for å inkludere spørsmål om aktuelle problemstillinger. I 2022 ble spørsmål om befolkningas holdninger knyttet til utleie av egen bolig til flyktninger fra Ukraina valgt som tilleggsspørsmål.

Fakta om undersøkelsen

  • Antall spurte: 2411
  • Kjønnsfordeling: 50-50%
  • Alder: 20-80+
  • Husstand: Aleneboende og par, med og uten barn
  • Inntekt: 300.000 (el. mindre) - 1.800.000 kr (el. mer)
  • Utvalg: Landsdekkende

Undersøkelsen ble gjennomført i uke 16-24 i 2022.

Les hele rapporten: Husbanken boligundersøkelse

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

BOLIGUNDERSØKELSE: De fleste mener at det offentlige må sørge for at de som trenger det får tilrettelagt bolig.
BOLIGUNDERSØKELSE: De fleste mener at det offentlige må sørge for at de som trenger det får tilrettelagt bolig.
Last ned bilde
Husbankens administrerende direktør, Osmund Kaldheim
Husbankens administrerende direktør, Osmund Kaldheim
Last ned bilde

Dokumenter

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom