Nærings- og fiskeridepartementet

68 millioner kroner til 11 havprosjekter

Del

11 prosjekter innenfor havbruk, fiskeri og grønn skipsfart får til sammen 68 millioner kroner over tre år. Bedrifter fra Lindesnes til Hammerfest skal utvikle nye produkter, teknologi og prosesser.

Fiskeri- og sjømatminister Bjørnar Skjæran
Fiskeri- og sjømatminister Bjørnar Skjæran

Prosjektene som får finansiering representerer store muligheter for grønn omstilling, digitalisering og effektivisering av havnæringene og bærekraftig produksjon av sjømat. Bak prosjektene står bedrifter langs hele kysten og de vil bidra til bærekraftig forvaltning, innovasjon og verdiskaping.

– Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor sjømat og skipsfart. Det er spennende å følge og støtte den store omstillingsviljen vi er vitne til i næringen i disse dager. Det er slik vi skaper nye og trygger eksisterende arbeidsplasser for framtida, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran.

Sjømat og skip

Prosjektene ledes av bedrifter med minst én samarbeidspartner, gjerne fra forskningssektoren. Hensikten er å stimulere bedrifter til å investere i innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

– For at norsk marin og maritim næring fortsatt skal være i verdenstoppen, må vi også være i verdenstoppen på forskning og utvikling innenfor disse områdene. På denne måten sikrer vi bærekraftig vekst og utvikling innenfor havbruk og fiskeri, og nå støtter vi prosjekter innenfor blant annet fangstmetoder, agn, fiskefôr, avl og fiskehelse, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Prosjekter i hele landet

Lengst i sør skal Under Restaurant, i vannkanten i Lindesnes, utvikle en helt ny løsning for langtidslagring av levende sjømat. Løsningen skal både sikre god dyrevelferd og ivareta mattrygghet og god produktkvalitet, med mulighet for styring av miljøbetingelser for ulike arter. Under får 6 millioner kroner til prosjektet.

I Hammerfest i Finnmark får selskapet Forsøljenta finansiering fra Forskningsrådet til fangst og oppfôring av små kongekrabber i merder i Kvalfjorden. Krabbene skal fanges i frifiskeområdet og fôres opp i merder for eksport, som krever minimumsstørrelse på 1,6 kilo. Kongekrabbe er den mest verdifulle marine arten Norge eksporterer. Prosjektet får 6 millioner kroner.

På Vestlandet skal bergensrederiet Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi AS kombinere nullutslippsteknologi og simuleringsmodeller for skip og værruting for å spare energi og redusere utslipp. Assistert fremdrift kombinert med optimalisering av navigasjon etter værforhold kan redusere energikostnadene med opptil 50 prosent, ifølge estimater. Prosjektet får 5 millioner kroner.

På listen over tildelinger er også et norsk fiskefôrfirma med internasjonal virksomhet, EWOS AS, som skal studere effektene av økt innhold av omega-3 i fôret til regnbueørret. Prosjektet har som mål å sikre at ørreten får fôr som gir økt robusthet med bedre fiskehelse og fiskevelferd. Prosjektet vil ha samarbeidspartnere i hele landet. Uttestingen av fôret vil foregå hos ørretoppdretter i Møre og Romsdal.

Disse får støtte:

Bedriftsnavn

Innstilt beløp

Kommune

Stikkord om prosjektet

Norbait As

2.000 000

Måløy

Utvikling teineagn for fangst av skalldyr basert på marint restråstoff og alginat.

Tau Tech As

6.000 000

Ålesund

Bærekraftig presisjonsfiske av haneskjell.

Under Restaurant As

5.998 000

Lindesnes

Konsept for levendelagring av flere maritime arter.

Forsøljenta As

6.000 000

Hammerfest

Oppfôring av små kongekrabber og levendelagring i merder i sjøen

Ewos As

6.000 000

Bergen

Studere effektene av økt innhold av omega-3 i fôret til regnbueørret.

Mowi Genetics As

6.000 000

Bergen

Evaluere antall avlusninger som avlsmål for laks.

Benchmark Animal Health Norway As

4.200 000

Bergen

Legge grunnlaget for utvikling av vaksine mot fiskesykdommer

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi As

5.000 000

Bergen

Ruteoptimalisering og en integrert lavutslippsteknologi for skip.

Arctic Coating As

9.665 000

Ål

Utvikling av nye miljømessig smøremiddel til bruk på fartøy

Wilhelmsen Ships Service As

15.000 000

Bærum

Utvikling av en ny programvare som viser klimabesparelse, transporttid og kostnad ved innkjøp av 3D-printede reservedeler

Norwegian Electric Systems As

2.050 000 (vedtatt støtte)

Bergen

Sikkert og energieffektivt rutingsystem for skip

Fakta om tildelingene på tema hav:

  • Ti innovasjonsprosjekter i næringslivet (IP-N) og ett Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet (IP-D) etter får finansiering etter søknader som kom inn mellom april og 20. september.
  • Totalt beløp søkt om fra IP-N og IP-D fra april til september: 231,2 millioner kroner. 
  • Beløp innvilget i desember 2021: 67,9 millioner kroner

Bilder

Fiskeri- og sjømatminister Bjørnar Skjæran
Fiskeri- og sjømatminister Bjørnar Skjæran
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom