Kulturminnefondet

6,5 kulturminnemillioner til Akershus

Del

Wergelandshaugen i Eidsvoll og 28 andre prosjekter fikk til sammen 6.475.000 kroner fra Kulturminnefondet i fjor.

Wergelandshaugen mottok 1,2 millioner i tilskudd fra Kulturminnefondet for å sette i stand fasade, vinduer og ytterdører. Foto: Privat
Wergelandshaugen mottok 1,2 millioner i tilskudd fra Kulturminnefondet for å sette i stand fasade, vinduer og ytterdører. Foto: Privat

Kulturminnefondet delte i 2019 ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden. Wergelandshaugen, en villa i nasjonalromantisk nybarokkstil fra tidlig 1920-tall, mottok 1,2 millioner i tilskudd for å sette i stand fasade, vinduer og ytterdører.

– Huset har en særpreget nasjonalromantisk, nybarokk utforming, og interiøret i hovedhuset er godt bevart. Wergelandshaugen har stor lokalhistorisk betydning, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Etablerer kunstsenter

Huset var opprinnelig bygd som privatbolig for skogeiere, men ble kjøpt av staten i 1927 og brukt som bolig og kontor for sorenskriveren. Stallfløyen ble da ombygd til kontor, og senere har det også vært legekontor i den gamle stallbygningen. Wergelandshaugen har fått sitt navn etter Henrik Wergeland og Camilla Collett som vokste opp i nabolaget da faren var prest i Eidsvoll kirke, men er også kjent som Sorenskriverboligen.

– Vi ønsker å sette stedet i stand slik at lokalbefolkningen og tilreisende fra andre deler av landet og turister kan oppleve norsk arkitektur og stedets og områdets historie, forteller Annicken Thrane-Steen, som overtok Wergelandshaugen i 2017. Blant annet ønsker eierne å etablere stedet som kunstsenter, der tilreisende kunstnere kan bo og arbeide.

– Vårt mål er å skape en sosial og spennende møteplass for kunstnere og publikum. Vi ønsker å være synlige i nærmiljøet, skriver Thrane-Steen i søknaden.

Prosjektene som ble støttet av Kulturminnefondet i Akershus i 2019 er:

Prosjektnavn 

Tilskuddsmottaker 

Kommune 

 Tilsagnsbeløp  

Skabland Jaktvilla 

Mathiesen Eidsvold Værk ANS 

Hurdal 

                        300 000  

Wergelandshaugen vinduer og fasade 

Annicken Thrane-Steen 

Eidsvoll 

                    1 200 000  

Strakstiltak smie 

Mats Håvard Hammersgård 

Eidsvoll 

                          17 000  

Mago D/BaarlidalensBrug tresliperi 

Truls Halvorsen 

Eidsvoll 

                          90 000  

Eidsvoll Verk gamle skole - vinduer del 2 og dører 

Øvre Romerike SteinerbarnehageVeslebrunen 

Eidsvoll 

                        105 000  

Horgenhagen - Husmannsstue 

Jan Erik Horgen  

Nes  

                          90 000  

Drengestua på Søndre Breen 

Anne Kirsti Melhus 

Nes  

                        200 000  

Teglsteinsfjøs 

Lise Kristensen 

Nes  

                        235 000  

Uthus, Nordgarden Greni 

Unni Astrid Furu 

Nes  

                          85 000  

Svalgangsbygningen, Ullershov Nordre 

Olav Tobias Ødegaard 

Nes  

                        430 000  

Auli mølle turbinhus 

Christian Kvernsveen 

Nes  

                          31 000  

Småbruk, Lykja 

Torunn  Willersrud 

Ullensaker 

                          90 000  

Vinduer og betongarbeider - Villa Sparre  

Cathrine Sparre 

Skedsmo 

                        100 000  

Stabburet på Kongellenga 

Esther Reiss 

Enebakk 

                          37 000  

Vinduer husmannsplassen Halvorsrud 

Bunæs Anne Cathrine 

Aurskog-Høland 

                          19 000  

Laftet tømmerhus Syverstadkollen 

Hilde Kildal 

Asker 

                          62 000  

Aspelund 

Bente Buer Johansen 

Asker 

                        110 000  

Kalkovn på Ringi 

Asker og Bærum Historielag  

Bærum 

                        150 000  

Kistemur på Nordli 

Kate Sheriff og Simon Johansson 

Bærum 

                        190 000  

Villa Jongskollen 

Cathrine Laksfoss 

Bærum 

                        350 000  

Furuvik 

Furuvik AS  

Bærum 

                        225 000  

Nadderudveien 9 c - Nytt bordtak 

Jo Sigurd Eriksen  

Bærum 

                        250 000  

Bytte av tak Nadderudveien 9D 

Per Eugen Kristiansen 

Bærum 

                        250 000  

Tyrigrava Fasade 

Tyrigrava AS 

Oppegård 

                    1 000 000  

Låve, Haslerud 

Are Dammann og Elin Leer-Salvesen  

Nesodden 

                        493 000  

Badehuset Gurihaugen 

Eirik  Saxvik/Siv Ark Eirik Saxvik 

Nesodden 

                          30 000  

Restaurering av Dory. Åpen flatbunnet robåt. 

Daniel Novello-Johansen 

Frogn 

                          30 000  

Anneks i Hvitsten, tak 

Hanne Ingerslev 

Vestby 

                          46 000  

Dørnbergerhuset, delprosjekt 2 

Arne Samuelsen og TeppoValkama 

Vestby 

                        260 000  


 


 

Sum Akershus 

                    6 475 000 

Se hele listen over prosjektene som har fått støtte i 2019 her. 

Søkt om 364 mill. 

I 2019 ga Norsk Kulturminnefond tilsagn på totalt 108.184.000 kroner til 571 prosjekter der private eiere vil sette i stand sine kulturminner.  

– Ved å bidra til et mangfold av kulturminner settes i stand, sørger vi for et grunnlag for framtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Gjennomsnittlig støtte ligger på nesten 190.000 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandlet 1.127 søknader, der det er søkt om til sammen 364 millioner kroner.  

2019 var det første året med løpende søknadsbehandling fremfor én årlig søknadsfrist.  

– Løpende behandling av søknader fra private eiere har ført til enklere søknadsbehandling og kortere saksbehandlingstidKulturminnefondet har dyktige fagfolk som hjelper til med veiledning i søknadsprosessen, forteller Bjørgen. 

Bygg, båter og hager 

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og støtter tiltak på kulturminner som: 

  • hus og bygninger  
  • båter og fartøyer  
  • hageanlegg  
  • kulturlandskap 

Privatpersoner kan søke om tilskudd, i tillegg til frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre. Kulturminnefondet behandler søknadene løpende, som betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Du kan også søke om støtte til fag- og håndverksseminarer. 

Søknader til både prosjekter og kurs/seminarer sendes gjennom Kulturminnefondets elektroniske søknadsportal. 

Se fullstendig oversikt over antall søknader i 2019, fordelt på fylker (fylkesfordelingen i 2019): 

Fylke 

 Antall søknader  

 Omsøkt fra fondet: Søknad  

 Antall tilsagn  

 Tilsagnsbeløp  

01 Østfold 

              43  

       13 737 298  

              24  

             5 956 000  

02 Akershus 

              54  

       32 682 980  

              29  

             6 475 000  

03 Oslo 

              69  

       26 095 654  

              34  

             9 169 000  

04 Hedmark 

              86  

       18 786 989  

              42  

             8 583 000  

05 Oppland 

            109  

       25 489 408  

              45  

             7 937 000  

06 Buskerud 

              56  

       10 739 346  

              34  

             4 514 000  

07 Vestfold 

              12  

         3 930 128  

                7  

             1 815 000  

08 Telemark 

              51  

       16 708 419  

              27  

             6 847 000  

09 Aust-Agder 

              76  

       13 849 310  

              46  

             6 543 000  

10 Vest-Agder 

              39  

       46 456 538  

              24  

             4 569 000  

11 Rogaland 

              93  

       27 557 048  

              42  

             7 928 000  

12 Hordaland 

            101  

       47 861 402  

              41  

             9 164 000  

14 Sogn og Fjordane 

              53  

       17 361 607  

              29  

             6 157 000  

15 Møre og Romsdal 

              63  

       14 959 640  

              31  

             4 575 000  

18 Nordland 

              63  

       14 937 375  

              34  

             6 909 000  

19 Troms 

              38  

         6 790 554  

              19  

             2 213 000  

20 Finnmark 

              17  

         3 182 650  

                7  

             1 200 000  

50 Trøndelag 

            104  

       22 840 516  

              56  

             7 630 000  

 
 

         1 127  

    363 966 862  

            571  

         108 184 000 

 

For relevante arrangementer, se kalenderoversikten hos Kulturminnefondet 

Har du et kulturminne du trenger støtte til? Se Kulturminnefondets tips til deg som skal søke. 

Se flere gode prosjekter Kulturminnefondet har støttet her! 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Wergelandshaugen mottok 1,2 millioner i tilskudd fra Kulturminnefondet for å sette i stand fasade, vinduer og ytterdører. Foto: Privat
Wergelandshaugen mottok 1,2 millioner i tilskudd fra Kulturminnefondet for å sette i stand fasade, vinduer og ytterdører. Foto: Privat
Last ned bilde
Huset var opprinnelig bygd som privatbolig for skogeiere, men ble kjøpt av staten i 1927 og brukt som bolig og kontor for sorenskriveren. Foto: Privat
Huset var opprinnelig bygd som privatbolig for skogeiere, men ble kjøpt av staten i 1927 og brukt som bolig og kontor for sorenskriveren. Foto: Privat
Last ned bilde
Wergelandshaugen har stor lokalhistorisk betydning, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.  Foto: Privat
Wergelandshaugen har stor lokalhistorisk betydning, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet. Foto: Privat
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom