Kulturminnefondet

6 millioner til Østfolds kulturminner

Del

24 prosjekter der eiere vil ta vare på sine kulturminner fikk til sammen 5.956.000 kroner fra Kulturminnefondet i fjor. En sveitservilla i Fredrikstad sentrum er ett av prosjektene som fikk støtte.

Sveitservillaen i Fredrikstad sentrum mottok 200.000 kroner fra Kulturminnefondet. Foto: Privat
Sveitservillaen i Fredrikstad sentrum mottok 200.000 kroner fra Kulturminnefondet. Foto: Privat

Kulturminnefondet delte i 2019 ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden. Eierne av en sveitservilla fra 1905 på Kråkerøy i Fredrikstad, oppført som knubbehus, mottok 200.000 kroner for å sette i stand boligen.

– Huset er både et godt bevart sveitserhus og et viktig eksempel på en tidstypisk og stedsegen byggeskikk, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

At huset er et såkalt knubbehus innebærer at det er murt med sagskårne planker eller bord, og disse er antakeligvis avkapp fra sagbrukene langs Glomma.

Huset er et verneverdig kulturminne og brukes hovedsakelig som privat bolig for eierne Aleksander Jæger og Ingeborg Elieson og barna deres. Fra tomten er det flott utsikt utover Fredrikstad sentrum, og boligen er godt synlig fra flere plasser i byen.

– På sikt vil vi ta i bruk garasjen til atelier, forteller eierne, som begge er kunstnere.

Prosjektene som ble støttet av Kulturminnefondet i Østfold i 2019 er:

Prosjektnavn 

Tilskuddsmottaker 

Kommune 

 Tilsagnsbeløp  

Restaurering av malte himlinger prosjekt 

Hege Dahl Chance 

Spydeberg 

                        150 000  

Husmannsstue Opp og Ned, del 1 

Liv Jorunn Balto og Rune Strønes 

Trøgstad 

                          90 000  

Fagerhaug, fasade 

Hilde Nyborg Braarud 

Marker 

                        470 000  

Det gule huset på Ørje 

Trine-Lise Tømmernes  

Marker 

                        230 000  

Småbruket Roligheta, strakstiltak 

Roger Nygård 

Marker 

                          17 000  

Østgaard "Tollergården" i Storgata, Ørje 

Gunnar Søby 

Marker 

                        300 000  

Bryggerhus på Vauer 

Nina Adolfsen 

Hvaler 

                        160 000  

Knatten 

Andrea Lange 

Hvaler 

                        115 000  

RS32 Kragerø 

Kathinka Gyllenhammar 

Fredrikstad 

                        143 000  

Tak Skihytta Fredrikstad Skiklubb 

Pål Sandnes 

Fredrikstad 

                        100 000  

Restaurering av Sjøspeiderbåten Kyrre 

1. Isegran sjø speidergruppe 

Fredrikstad 

                        150 000  

Klubselskabet Phønix, fasader 

Klubselskabet Phønix 

Fredrikstad 

                        470 000  

Torvgaten 57 hovedprosjekt 

Boligsameiet Bjørnegården  

Fredrikstad 

                        950 000  

Sikring av bakgård Dalegården 

Turi Wergeland 

Fredrikstad 

                          19 000  

Gamle Fredrikstad Bryggeri, fase 2 

Ragnar Vermedal 

Fredrikstad 

                        650 000  

Knubbehus i sveitserstil fra 1905 

Aleksander Jæger 

Fredrikstad 

                        200 000  

Sikringstiltak tak Kirkegaten 32 

Einar BohreSteenersen 

Fredrikstad 

                          15 000  

Bryggerhus - Vister Gård 

Markus Andersen 

Sarpsborg 

                        170 000  

Oddheimfasade - vinduer og maling 

Sameiet Oddheim 

Moss 

                        300 000  

Berg kirkestue 

Foreningen Berg kirkestue  

Halden 

                        400 000  

Storgata 15 

Gina Finsrud 

Halden 

                        500 000  

Gamle Prestebakke, langvegg del 2 

Idd og Enningdalen Historielag  

Halden 

                          25 000  

Fosseveien 18 

Eierseksjonssameiet Fosseveien 18 

Halden 

                        300 000  

Hotel Steneby 1 - sanere sopp 

Håkon Stang 

Halden 

                          32 000  


 


 

Sum Østfold 

                    5 956 000 


Se hele listen over prosjektene som har fått støtte i 2019 
her. 

Søkt om 364 mill. 

I 2019 ga Norsk Kulturminnefond tilsagn på totalt 108.184.000 kroner til 571 prosjekter der private eiere vil sette i stand sine kulturminner.  

– Ved å bidra til et mangfold av kulturminner settes i stand, sørger vi for et grunnlag for framtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Gjennomsnittlig støtte ligger på nesten 190.000 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandlet 1.127 søknader, der det er søkt om til sammen 364 millioner kroner.  

2019 var det første året med løpende søknadsbehandling fremfor én årlig søknadsfrist.  

– Løpende behandling av søknader fra private eiere har ført til enklere søknadsbehandling og kortere saksbehandlingstidKulturminnefondet har dyktige fagfolk som hjelper til med veiledning i søknadsprosessen, forteller Bjørgen. 

Bygg, båter og hager 

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og støtter tiltak på kulturminner som: 

  • hus og bygninger  
  • båter og fartøyer  
  • hageanlegg  
  • kulturlandskap 

Privatpersoner kan søke om tilskudd, i tillegg til frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre. Kulturminnefondet behandler søknadene løpende, som betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne.Du kan også søke om støtte til fag- og håndverksseminarer. 

Søknader til både prosjekter og kurs/seminarer sendes gjennom Kulturminnefondets elektroniske søknadsportal. 

Se fullstendig oversikt over antall søknader i 2019, fordelt på fylker (fylkesfordelingen i 2019): 

Fylke 

 Antall søknader  

 Omsøkt fra fondet: Søknad  

 Antall tilsagn  

 Tilsagnsbeløp  

01 Østfold 

              43  

       13 737 298  

              24  

             5 956 000  

02 Akershus 

              54  

       32 682 980  

              29  

             6 475 000  

03 Oslo 

              69  

       26 095 654  

              34  

             9 169 000  

04 Hedmark 

              86  

       18 786 989  

              42  

             8 583 000  

05 Oppland 

            109  

       25 489 408  

              45  

             7 937 000  

06 Buskerud 

              56  

       10 739 346  

              34  

             4 514 000  

07 Vestfold 

              12  

         3 930 128  

                7  

             1 815 000  

08 Telemark 

              51  

       16 708 419  

              27  

             6 847 000  

09 Aust-Agder 

              76  

       13 849 310  

              46  

             6 543 000  

10 Vest-Agder 

              39  

       46 456 538  

              24  

             4 569 000  

11 Rogaland 

              93  

       27 557 048  

              42  

             7 928 000  

12 Hordaland 

            101  

       47 861 402  

              41  

             9 164 000  

14 Sogn og Fjordane 

              53  

       17 361 607  

              29  

             6 157 000  

15 Møre og Romsdal 

              63  

       14 959 640  

              31  

             4 575 000  

18 Nordland 

              63  

       14 937 375  

              34  

             6 909 000  

19 Troms 

              38  

         6 790 554  

              19  

             2 213 000  

20 Finnmark 

              17  

         3 182 650  

                7  

             1 200 000  

50 Trøndelag 

            104  

       22 840 516  

              56  

             7 630 000  

 
 

         1 127  

    363 966 862  

            571  

         108 184 000 

For relevante arrangementer, se kalenderoversikten hos Kulturminnefondet 

Har du et kulturminne du trenger støtte til? Se Kulturminnefondets tips til deg som skal søke. 

Se flere gode prosjekter Kulturminnefondet har støttet her! 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sveitservillaen i Fredrikstad sentrum mottok 200.000 kroner fra Kulturminnefondet. Foto: Privat
Sveitservillaen i Fredrikstad sentrum mottok 200.000 kroner fra Kulturminnefondet. Foto: Privat
Last ned bilde
Huset er et såkalt knubbehus, som innebærer at det er murt med sagskårne planker eller bord, og disse er antakeligvis avkapp fra sagbrukene langs Glomma. Foto: Privat
Huset er et såkalt knubbehus, som innebærer at det er murt med sagskårne planker eller bord, og disse er antakeligvis avkapp fra sagbrukene langs Glomma. Foto: Privat
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom