Nærings- og fiskeridepartementet

58 millioner mer til gründere og vekstbedrifter

Del

Regjeringen vil tilføre Investinor ytterligere 58 millioner kroner, for å styrke kapitaltilgangen til bedrifter i tidlige faser og for å utvikle forvaltningsmiljøer over hele landet.

- Investinor bidrar til at lovende bedrifter blir tilført både kapital og kompetanse. Vi vil styrke markedet for tidligfaseinvesteringer for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser over hele landet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Med det foreslåtte beløpet vil det totalt bevilges 200 millioner kroner til Investinor i statsbudsjettet for 2021.

Klimafokus

Siden Investinor ble opprettet i 2008, har det vært en føring om at selskapet prioriterer investeringer i næringsmiljøer som blant annet bidrar til mindre miljøbelastning og menneskeskapte klimaendringer. Det forventes videre at Investinor som et statlig eid selskap er ledende i sin bransje når det gjelder arbeid med ansvarlighet og bærekraft.

Til nå har Investinor investert i over 400 bedrifter. Midlene kommer enten direkte fra Investinor eller gjennom ulike pre-såkornfond, såkornfond og venturefond.

- Et av målene mine som næringsminister er å kutte klimagassutslipp med begge hender. For å lykkes må hele næringslivet bidra, sier næringsministeren.

I 2020 vedtok Stortinget å samle flere ordninger med egenkapitalinvesteringer i Investinor, og selskapet fikk et nytt mandat for som blant annet åpner for nye investeringer i pre-såkornfond og såkornfond.

Flere bedrifter lykkes

Investinor bidrar til å bygge opp bedrifter og eierskapsmiljø i hele landet. De investerer i ulike bransjer som IKT, helse, miljøteknologi, maritime næringer og skog- og trenæringene.

- Det er stor risiko forbundet med tidligfaseinvesteringer, men vi ser også at flere bedrifter lykkes. Det er avgjørende for norsk verdiskaping at vi får tatt i bruk privat kapital og kompetanse til å bygge morgendagens næringsliv, sier Vestre.

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom