Plan International Norge

450 000 jenter og gutter får opplæring i digitale ferdigheter

Del
Plan og Telenor inngår et samarbeid i Bangladesh om å styrke 450 000 ungdommers digitale kompetanse. Flesteparten av ungdommene er jenter og unge kvinner som kommer fra fattige områder.

Nesten fire av fem jenter og unge kvinner i Bangladesh har opplevd at digital vold og trakasseringgir dem negativt stress, noe som igjen skremmer mange bort fra digitale flater. Nær to av tre unge i regionen ser på nettmobbing som et problem.  

Plan International i Bangladesh og Telenor-eide GrameenPhone starter nå et prosjekt for å nå totalt 2,3 millioner mennesker med informasjon og kunnskap om digitale ferdigheter og trygghet på nett. Programmet skal nå ut til de mest marginaliserte ungdommene i landet, og spesielt jenter. 450 000 unge vil få direkte opplæring og støtte. 

— Programmet i Bangladesh vil gi ungdom og spesielt jenter digitale ferdigheter som gjør dem godt rustet på nett. Jenter og ungdom som vokser opp med et høyt digitalt kunnskapsnivå og immunforsvar vil kunne dra nytte av alle mulighetene digital teknologi kan by på, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.  

— Digitalisering har bidratt til enorme muligheter for millioner av mennesker i Bangladesh. Samtidig ser vi at det digitale utenforskapet er et økende problem, særlig for utsatte grupper. I Telenor har vi gjennom mange år jobbet for å skape et mer inkluderende og tryggere digitalt landskap. Dette prosjektet vil gi unge mennesker, og særlig unge jenter, verdifull kunnskap om hva det vil si å være trygg på nett, sier Rita Skjærvik, konserndirektør for HR, bærekraft og eksterne relasjoner i Telenor. 

Lav digital ferdighet ødelegger for jenters utvikling  

I 2021 gjennomførte GrameenPhone og Telenor Group i samarbeid med Plan International en undersøkelse blant unge i Bangladesh, Malaysia, Pakistan og Thailand som viser at to av tre (68 prosent) ungdommer så på nettmobbing som et alvorlig problem, mens 29 prosent rapporterte at de selv hadde opplevd det. En annen undersøkelse utført av Plan International Bangladesh om frykt for vold blant jenter og unge kvinner viste at nesten 60 prosent av jentene i Bangladesh hadde mottatt negative kommentarer som krenket deres rettigheter på digitale plattformer. Totalt rapporterte 78 prosent av jentene og unge kvinner at de opplevde økt mentalt press og et betydelig antall led av alvorlige psykiske traumer fra internett og sosiale medier. Dette førte til at flere sluttet å bruke internett og sosiale medier, fikk nedsatt selvtillit og unngikk sosial kontakt med andre.  

— Unge menneskers negative opplevelser på nettet gjør sterkt inntrykk, og dette samarbeidsprosjektet med Plan Internasjonal bidrar til at ungdom i Bangladesh lærer mer om hvordan de kan ferdes trygt på nett samtidig som de får utbytte av de enorme mulighetene digitaliseringen tilbyr, sier Skjærvik. 

Dette samarbeidet vil vi styrke og utvikle landets unge, og spesielt jenter og unge kvinner. Dette vil gi ungdommer i Bangladesh digital kunnskap, kompetanse og verktøy som de trenger for å bidra til positiv utvikling. Det vil ta oss viktige skritt nærmere ett rettferdig samfunn for alle, sier landdirektøren for Plan International Bangladesh, Kabita Bose. 

 

Om programmet Safe Digital Space for Girls and Youth 

  • Safe Digital Space for Girls and Youth er et samarbeid mellom Plan International Norge, Plan International Bangladesh, GrameenPhone og Telenor for å imøtekomme digitale utfordringer for unge mennesker i landet.  
  • Programmet skal gi barn og unge opplæring i digitale ferdigheter slik at de kan beskytte seg selv på nett og få utbytte av det store potensialet som ligger i teknologien.  
  • Programmet vil hjelpe unge mennesker, spesielt jenter, til å ferdes trygt og sikkert på nett, hvor da skal kunne tilegne seg kunnskap, finne informasjon, utvikle digitale ferdigheter, gi økt nettsikkerhet, og sørge for trygg og ansvarlig oppførsel som "digitizens" i det 21. århundre.  

Samarbeid Telenor og Plan International Norge
I fem år har Telenor og Plan International hatt et samarbeid om å redusere digitale ulikheter mellom jenter og gutter i land der både Plan og Telenor jobber. Kombinasjonen av Telenors ekspertise innen mobilkommunikasjon og teknologi med Plans lokale tilstedeværelse, innovative programmer og fokus på jenters rettigheter, gir et betydelig løft for likestilling. I 2021 ble samarbeidet forlenget med ytterligere tre år. Les mer om fornyelse av samarbeidsavtalen på vårt nyhetsrom. 

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Plan International Norge

Plan International Norge
Plan International Norge
Tullins gate 4C
0166 Oslo

56 09 99 09http://www.plan-norge.no

Plan International er en global bistandsorganisasjon som jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Vi jobber i mer enn 50 land og driver prosjekter i 55.000 lokalsamfunn verden over. Vi jobber særlig med barns beskyttelse mot vold og overgrep, forhindre barneekteskap, få unge ut i arbeid, og for tenåringsjenter i kriser.

Følg pressemeldinger fra Plan International Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Plan International Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Plan International Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom