Forskningsrådet

45 millioner forskningskroner til å redusere ulikhet i helse

Del

I fire prosjekter skal man forske på barn med autisme, personer med demens, mental helse til minoritetsungdom som har flyktet alene til Norge og barn og unge med kronisk nyresykdom.

45 millioner forskningskroner til å redusere ulikhet i helse. Mange utsatte pasientgrupper er i liten grad inkludert i kliniske studier som evaluerer behandlingseffekt, diagnostikk og rehabilitering. Foto: Shutterstock
45 millioner forskningskroner til å redusere ulikhet i helse. Mange utsatte pasientgrupper er i liten grad inkludert i kliniske studier som evaluerer behandlingseffekt, diagnostikk og rehabilitering. Foto: Shutterstock

– Helsetjenester som er tilpasset ulike pasientgruppers behov vil kunne bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse. Forskningsbasert kunnskap om ulike pasientgruppers behov er avgjørende. Jeg er derfor glad for at fire viktige prosjekter som vil få fram kunnskap om dette skal finansieres, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Prosjektene omhandler alt fra diagnosering, behandling og rehabilitering og hvordan helse-, omsorgs- og velferdstjenestene best kan tilpasses disse gruppene.

Kunnskap om utsatte pasientgrupper

Mange utsatte pasientgrupper er i liten grad inkludert i kliniske studier som evaluerer behandlingseffekt, diagnostikk og rehabilitering.

Med utsatte grupper mener vi barn og unge (0–25 år), minoriteter, personer med psykisk uhelse, personer med nedsatt funksjonsevne og/eller med flere kroniske sykdommer, rusavhengige og personer med demens.

Blant annet får forskere ved Oslo universitetssykehus 12 millioner kroner til å forske på barn og unge med autismespekter-forstyrrelser for bedre å koordinere og optimalisering av helsetjenester for pasientgruppen. Slike pasienter opplever ofte ekstra utfordringer knyttet til hvordan helsetjenestene er organisert, og mangel på integrering mellom ulike deler av tjenestene. Prosjektet vil blant annet undersøke faktorer ved helsetjenesten som kan bidra til raskere diagnose og bedre tilpassede tjenester for denne gruppen.

Forskere ved Universitetet i Bergen får 10,6 millioner kroner for å forske på ny, innovativ behandling av symptomer på demens. Målet er å bruke data fra sensorteknologi og kunstig intelligens for å utvikle behandling basert på kunstig mørke. Prosjektet vil blant annet også undersøke hvordan dette kan tas i bruk i primærhelsetjenesten.

– Det er behov for mer forskning som kan utvikle helsetjenestene og bidra til god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering. Mer klinisk forskning, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, er nødvendig, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

Disse tildeles forskningsmidler  

Les mer om tildelinger til Forskerprosjekt

Institusjon

Prosjekt

Innstilt beløp (mill. kroner)

Universitetet i Bergen Det medisinske fakultet

Single Cell Data-derived European Study for Personalised Management of Chronic Kidney Disease (CKD) in Children and Adolescents

12,0

 

NTNU DET HUMANISTISKE FAKULTET

FAMREUN Family Reunification and Unaccompanied Refugee Minors: Psychosocial Health, Integration and Support Services

10,362

 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

PrecisionCare: Improving pathways to care for children and adolescents with autism spectrum disorder

11,995

 

UNIVERSITETET I BERGEN

Virtual darkness and digital phenotyping in specialized and municipal dementia care: The DARK.DEM randomized controlled trial.

10,621

 

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

45 millioner forskningskroner til å redusere ulikhet i helse. Mange utsatte pasientgrupper er i liten grad inkludert i kliniske studier som evaluerer behandlingseffekt, diagnostikk og rehabilitering. Foto: Shutterstock
45 millioner forskningskroner til å redusere ulikhet i helse. Mange utsatte pasientgrupper er i liten grad inkludert i kliniske studier som evaluerer behandlingseffekt, diagnostikk og rehabilitering. Foto: Shutterstock
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

1,4 milliarder kroner til ni nye sentre for fremragende forskning23.9.2022 13:00:00 CEST | Pressemelding

Ni nye sentre får i dag til sammen 1,4 milliarder kroner. Sentrene skal gi oss grensesprengende forskning som både hjelper oss å løse de store samfunnsutfordringene som ligger foran oss, og gir oss nødvendig kunnskap for å løse de utfordringene vi enda ikke kjenner til. Sentrene vil ledes av UiT - Norges arktiske universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom