Kulturminnefondet

4,5 kulturminnemillioner til Buskerud

Del

Kulturminnefondet delte ut over 4,5 millioner kroner til 34 prosjekter der eiere ønsker å ta vare på sine kulturminner. En bygård fra 1911 i Drammen fikk støtte til å sette i stand fasaden.

Bygården mottok 440.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet
Bygården mottok 440.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet

Kulturminnefondet delte i 2019 ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden. For 2019 mottok prosjekter i Buskerud 4.514.000 kroner, hvorav 440.000 kroner til Treschows gate 8 i Drammen. 

– Huset har fine jugendtrekk og er del av et bykulturmiljø med nasjonal betydning, i et område med tett eldre trehusbebyggelse og eldre gatestruktur, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet. 

Men bygården har gjennom årene vært gjennom reparasjoner hvor det er blitt brukt feil type materialer på fasaden, som har ført til fukt og flassende maling.  

– Eierne har planlagt gode tiltak for å bøte på dette. Kulturminnefondet er glade for å bidra til å stanse forfallet og bidra til at kulturminnet ikke går tapt, forteller Bjørgen.  

Støtte til kurs 

I tillegg til kulturminner som bygninger, fartøyer og hageanlegg, støtter Kulturminnefondet håndverkskurs og -seminarer som gir grunnlag for kompetanseheving innenfor eldre tradisjonshåndverk.  

Et av prosjektene som fikk støtte i fjor var et seminar i bygging av tjæremile i regi av Hardraade Vikingskipforening. Byggingen av mila er en del av et større prosjekt hvor det skal bygges et fullskala vikingskip til Tyrifjorden. I mila skal det brennes tjære til bruk på vikingskipet. Fremstilling av tjære gjennom brenning av miler er en mange hundre år lang tradisjon, og tjære var mye brukt blant annet til behandling og impregnering av trevirke.  

– Få håndverksmiljøer praktiserer dette i dag, og det er derfor svært positivt at det gjennomføres kurs om håndverket, sier Bjørgen. 

Prosjektene som ble støttet av Kulturminnefondet i Buskerud i 2019 er: 

Prosjektnavn 

Tilskuddsmottaker 

Kommune 

 Tilsagnsbeløp  

Halvorsgård 

Ole Knut Lappegard 

Nore og Uvdal 

           80 000  

Gamlestugu, Øvre Solberg 

Nils Peter Torsrud 

Rollag 

         300 000  

Rekonstruksjon av Tingstua på Traaen 

Foreningen Numedal Middelaldersenter 

Rollag 

             8 000  

Stabbur i Meland 

Harald Meland 

Rollag 

           42 000  

Smie/bakerhus Grønbu 

Signe Skorta 

Flesberg 

           40 000  

Solstrand 

Harald Gram 

Hurum 

         100 000  

Sætre Gård, vinduer i bryggerhus 

Stiftelsen Sætre Gård 

Hurum 

           32 000  

Burudkleiva - Sandstien 

Eli Halvorsen Østbo 

Hurum 

           75 000  

Færgestad 54/7 Hovedhus 

Jarle Arnstein Johansen 

Hurum 

         250 000  

Skifertak 

Nordseth Camilla 

Hurum 

         317 000  

Solstrand - vinduer 

Gram Harald 

Hurum 

           60 000  

Steinhoggermiljø: Jonsbu arbeiderbolig - vindu 

Merete Hyggen 

Røyken 

         200 000  

Hytte Øvre Leitjern 

Tom Helgesen 

Nedre Eiker 

           30 000  

Fillebakkane 

Hans P. Bye 

Sigdal 

           47 000  

Nedre Melset - stølsbu 

Torstein Seim 

Hol 

         143 000  

Låve Loushaugen, Dagali 

Tove Kløvvik 

Hol 

         200 000  

Glas i stabbur 

Oliv L. Bakkeplass 

Ål 

           42 000  

Berg Gård, driftsbygning 

Odd Erik Aanonsen 

Hemsedal 

         280 000  

Løe på Jordheimsmyrane 

Narve Jordheim Brenna 

Hemsedal 

           92 000  

Flatagrov gård, stabbur og uthus 

Mikkel Helweg 

Gol 

           75 000  

Gammel løe på Søråsen 

Nils Erik Persmoen 

Gol 

         196 000  

Nøreim Nordre, stabbur 

Ole Knut Søndreli 

Gol 

         155 000  

Stålgjerde og drengestue på Ask gods 

Fredrik Løvenskiold 

Ringerike 

         100 000  

Tjæremileseminar - Nordic Tar Network 

Hardraade Vikingskipforening 

Ringerike 

           40 000  

Skogshusvær Kasino 

Ole Herman Oppen 

Ringerike 

           95 000  

Kringsjaa 

Eirik Bøe 

Ringerike 

           97 000  

Naarlien Øvre, bakerovn i bryggerhus 

Anders Næss 

Kongsberg 

           65 000  

Strakstiltak - låvebygning Øvre Mosebekk 

Anders Fossesholm og Randi Brendås 

Kongsberg 

           17 000  

Nedre Sundet - istandsetting av del 2 av tak 

Helge Andre Skinnes 

Kongsberg 

           85 000  

Hans Hansens vei 8 

Felix Nyberg 

Drammen 

         200 000  

Skulkerud 

Selvik Bruk 

Drammen 

           90 000  

Fasader, Treschows gate 8 

Henrik Caplan Strand 

Drammen 

         440 000  

Dronninggata 2 

Stein Sagatun 

Drammen 

         350 000  

Øvre Storgate 59 - nytt tak 

Lars Wang 

Drammen 

         171 000  

 
 

 
 

Sum Buskerud 

     4 514 000 

Se hele listen over prosjektene som har fått støtte i 2019 her. 

Søkt om 364 mill. 

I 2019 ga Norsk Kulturminnefond tilsagn på totalt 108.184.000 kroner til 571 prosjekter der private eiere vil sette i stand sine kulturminner.  

– Ved å bidra til et mangfold av kulturminner settes i stand, sørger vi for et grunnlag for framtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Gjennomsnittlig støtte ligger på nesten 190.000 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandlet 1.127 søknader, der det er søkt om til sammen 364 millioner kroner.  

2019 var det første året med løpende søknadsbehandling fremfor én årlig søknadsfrist.  

– Løpende behandling av søknader fra private eiere har ført til enklere søknadsbehandling og kortere saksbehandlingstidKulturminnefondet har dyktige fagfolk som hjelper til med veiledning i søknadsprosessen, forteller Bjørgen. 

Bygg, båter og hager 

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og støtter tiltak på kulturminner som: 

  • hus og bygninger  
  • båter og fartøyer  
  • hageanlegg  
  • kulturlandskap 

Privatpersoner kan søke om tilskudd, i tillegg til frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre. Kulturminnefondet behandler søknadene løpende, som betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Påbegynte og sluttførte prosjekter prioriteres ikke hos Kulturminnefondet. Du kan også søke om støtte til fag- og håndverksseminarer. Søknader til både prosjekter og kurs/seminarer sendes gjennom Kulturminnefondets elektroniske søknadsportal. 

Se fullstendig oversikt over antall søknader i 2019, fordelt på fylker (fylkesfordelingen i 2019): 

Fylke 

 Antall søknader  

 Omsøkt fra fondet: Søknad  

 Antall tilsagn  

 Tilsagnsbeløp  

01 Østfold 

              43  

       13 737 298  

              24  

             5 956 000  

02 Akershus 

              54  

       32 682 980  

              29  

             6 475 000  

03 Oslo 

              69  

       26 095 654  

              34  

             9 169 000  

04 Hedmark 

              86  

       18 786 989  

              42  

             8 583 000  

05 Oppland 

            109  

       25 489 408  

              45  

             7 937 000  

06 Buskerud 

              56  

       10 739 346  

              34  

             4 514 000  

07 Vestfold 

              12  

         3 930 128  

                7  

             1 815 000  

08 Telemark 

              51  

       16 708 419  

              27  

             6 847 000  

09 Aust-Agder 

              76  

       13 849 310  

              46  

             6 543 000  

10 Vest-Agder 

              39  

       46 456 538  

              24  

             4 569 000  

11 Rogaland 

              93  

       27 557 048  

              42  

             7 928 000  

12 Hordaland 

            101  

       47 861 402  

              41  

             9 164 000  

14 Sogn og Fjordane 

              53  

       17 361 607  

              29  

             6 157 000  

15 Møre og Romsdal 

              63  

       14 959 640  

              31  

             4 575 000  

18 Nordland 

              63  

       14 937 375  

              34  

             6 909 000  

19 Troms 

              38  

         6 790 554  

              19  

             2 213 000  

20 Finnmark 

              17  

         3 182 650  

                7  

             1 200 000  

50 Trøndelag 

            104  

       22 840 516  

              56  

             7 630 000  

 
 

         1 127  

    363 966 862  

            571  

         108 184 000 

For relevante arrangementer, se kalenderoversikten hos Kulturminnefondet 

Har du et kulturminne du trenger støtte til? Se Kulturminnefondets tips til deg som skal søke. 

Se flere gode prosjekter Kulturminnefondet har støttet her!

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bygården mottok 440.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet
Bygården mottok 440.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet
Last ned bilde
Huset er en del av et bykulturmiljø med nasjonal betydning. Foto: Henrik Caplan Strand
Huset er en del av et bykulturmiljø med nasjonal betydning. Foto: Henrik Caplan Strand
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom