Kulturminnefondet

400.000 kroner til Gjøken i Øvre Pasvik

Del

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre har fått tilsagn om tilskudd på 400.000 kroner fra Kulturminnefondet til å sette i stand tre bygninger på Gjøken. Prosjektet kan bli viktig for lokalt reiseliv.

Ved Männikäkoia-Skogfosskoia, historisk foto fra 1896. Foto: E. Wessel/Digitalmuseet
Ved Männikäkoia-Skogfosskoia, historisk foto fra 1896. Foto: E. Wessel/Digitalmuseet

Støtten er til et stabbur fra 1903, en stall fra 1922 og en skogfosskoie fra 1880-årene. Bygningene står i dag uten bruk. De ble flyttet til Gjøken, også kalt Gjøkhotellet, som er et bygdetun for historiske bygg i Øvre Pasvik, på 1960-tallet. Bygningene skal etter planen bli en integrert del av et helårs tilgjengelig informasjonspunkt for Øvre Pasvik generelt og Øvre Pasvik nasjonalpark spesielt.

– Bygningene dokumenterer statlig skogsdrift og nasjonal grensehistorie, og de planlagte tiltakene vil bidra til at bygningene og historien knyttet til byggene blir tatt vare på for framtiden, sier Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Finnmark fylkeskommune har vurdert alle bygningene til å ha høy verneverdi, og ett av byggene er i fredningsklasse. Øvre Pasvik nasjonalparkstyre fremholder at prosjektet kan gi ringvirkninger med viktig drahjelp for lokale reiselivsbedrifter i området med hensyn til verdiskaping og trygging av eksisterende drift.

Stabburet planlegges brukt som ubemannet informasjonspunkt, skogfosskoia skal settes i stand for å stanse forfallet og stallen er ønsket brukt som Pasvikbibliotek; en utstillingsarena for gjenstander, kunst og foto.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ved Männikäkoia-Skogfosskoia, historisk foto fra 1896. Foto: E. Wessel/Digitalmuseet
Ved Männikäkoia-Skogfosskoia, historisk foto fra 1896. Foto: E. Wessel/Digitalmuseet
Last ned bilde
Stabburet. Bygdetunet med stabbur, stall og koia skal utvikles til et Informasjonspunkt for Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Fra søknad
Stabburet. Bygdetunet med stabbur, stall og koia skal utvikles til et Informasjonspunkt for Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Fra søknad
Last ned bilde
Stallen. Foto: Fra søknad
Stallen. Foto: Fra søknad
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom