Statens vegvesen

40 prosent av dødsulykkene skjer fordi trafikanter bryter trafikkreglene

Del

40 prosent av dødsulykkene i trafikken skyldes kjøring i høy fart, med promille og manglende sikkerhetsbelte. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI), på oppdrag fra Statens vegvesen.

Målretter tiltakene bedre for færre drepte og hardt skadde i trafikken. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Målretter tiltakene bedre for færre drepte og hardt skadde i trafikken. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Målretter tiltakene bedre for færre drepte i trafikken

Trafikkens nullvisjon handler om etikk, ansvar og vitenskap. Trafikanten har ansvar for å unngå bevisste lovbrudd, mens myndighetene har ansvar for et sikkert vegsystem.

Materialet fra Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) fra dødsulykkene i trafikken fra 2017-2020, viste at bevisst farlig og ulovlig atferd medvirket til 40 % av ulykkene. Denne type ulykker betegnes i rapporten «Dødsulykker innenfor og utenfor Nullvisjonens systemgrenser» som utenfor systemgrensene. Alle andre ulykker defineres i denne sammenheng som innenfor systemgrensene.

Ulykkene utenfor systemgrensene har flere likhetstrekk. De skjer ofte om natten, de involverer unge mennesker, og i 80 % av ulykkene er det kun føreren som omkommer. Ulykkene innenfor systemgrensene har et mer komplekst årsaksbilde. Eksempelvis omfatter ulykkene flere trafikantgrupper og et større aldersspekter. I disse ulykkene ser vi også ofte at det er flere enn fører som blir drept.

Rapporten konkluderer med at det er ulike typer tiltak som må til for å nå de to gruppene. Ulykkene som skyldes lovbrudd kan i stor grad reduseres av teknologiske tiltak og regulering, men disse krever samfunnets støtte og aksept - altså politisk vilje.

Trøtthet og uoppmerksomhet er de vanligste faktorene i ulykkene innenfor systemgrensene. For å hindre ulykker av denne typen kan tiltak som kampanjer og førerstøttesystemer, som påvirker fører til sikrere kjøring, ha effekt.

Vegvesenets ulykkesanalyser bidrar til mer kunnskap og de laveste ulykkestallene i Europa

Mona Tveraaen i Statens vegvesen leder ulykkesanalysearbeidet (UAG) og har medvirket til rapporten «Dødsulykker innenfor og utenfor Nullvisjonens systemgrenser». Hun sier:

- Gjennomgangen av UAG-materialet gir oss kunnskap som gjør at vi bedre kan målrette tiltakene for å nå Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Dette er et unikt materiale og en viktig brikke i det kunnskapsbaserte trafikksikkerhetsarbeidet som Norge har drevet i lang tid, og som har gjort at vi har de laveste ulykkestallene i Europa.

Rapporten "Dødsulykker innenfor og utenfor Nullvisjonens systemgrenser"

Klassifisering

Ulykker

Drepte

Innenfor

234 (60 %)

249 (60 %)

Utenfor

157 (40 %)

166 (40 %)

Totalt

391 (100 %)

415 (100 %)

Kontakter

Pressevakt Transport og samfunn

* Trafikksikkerhet og ulykkesstatistikk
* Trafikktall
* Fotobokser/fartskontroll
* Skilt
* Bompenger
* Trafikkstyring og beredskap
* Teknologi
* Klima og miljø
* Plansaker
* Nasjonale turistveger (Pressekontakt: 91104480)
* Norsk vegmuseum (Pressekontakt: 61285250)

Tel:953 00 727pressetos@vegvesen.no

Bilder

Målretter tiltakene bedre for færre drepte og hardt skadde i trafikken. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Målretter tiltakene bedre for færre drepte og hardt skadde i trafikken. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom