Siva – selskapet for industrivekst

40 millioner til næringshager og inkubatorer

Del

Regjeringen foreslår å forsterke Sivas nasjonale næringshage- og inkubasjonsprogram med 40 millioner kroner i inneværende år gjennom krisepakken som ble fremlagt 21. september.

Ingrid R. Lorange, adm.direktør i Siva. Foto Berre
Ingrid R. Lorange, adm.direktør i Siva. Foto Berre

- 40 millioner i økte rammer er helt avgjørende for at næringshagene og inkubatorene fortsatt kan bistå bedrifter over hele landet i den krevende situasjonen som mange opplever grunnet Covid-19, sier Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva.

Næringshagene og inkubatorene har vist seg som svært relevante og viktige aktører for næringslivet i den krevende situasjonen med Covid-19. Midlene er tenkt bevilget til fylkeskommunene som oppdragsgivere for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer.

- Næringshagene og inkubatorene ga «full gass» da Norge ble stengt ned, og har hatt en meget stor aktivitet første halvår 2020. Blant annet har næringshagene bistått flere bedrifter første halvår 2020 enn de gjorde gjennom hele 2019, sier Ingrid R. Lorange.

Siva omfordelte tidligere i år 38,5 millioner kroner for å øke rammene til næringshagene og inkubatorene. Disse midlene ble fort satt i arbeid. Næringshagene og inkubatorene har siden i vår signalisert at det fra høsten av vil bli svært vanskelig å bidra overfor bedrifter i program og ikke minst muligheten for å ta opp nye bedrifter i program.

Etterspørselen etter bistand fra gründere og etablert næringsliv har vært så stor at næringshagene og inkubatorene innenfor bevilgede tilskudd for 2020 ikke har hatt mulighet til å imøtekomme samlet etterspørsel. Mange av innovasjonsaktørene har derfor måttet redusere sin aktivitet overfor næringslivet.

- Bevilgning fra krisepakken må raskt settes i arbeid, slik at de kommer bedriftene til nytte, sier Ingrid R. Lorange.

Gjennom foreslått styrking av programmene kan næringshagene og inkubatorene fortsatt yte bistand til bedrifters vekst og omstilling, og bidra slik at en generasjon med oppstartsbedrifter ikke går tapt.

Bilder

Ingrid R. Lorange, adm.direktør i Siva. Foto Berre
Ingrid R. Lorange, adm.direktør i Siva. Foto Berre
Last ned bilde

Om Siva – selskapet for industrivekst

Siva – selskapet for industrivekst
Siva – selskapet for industrivekst
Postboks 1253 Torgard
7462 Trondheim

http://www.siva.no

Siva tilrettelegger for vekst og utvikling i industri og næringsliv.

Vår virksomhet er tilstede over hele landet, der vi bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn.

Følg saker fra Siva – selskapet for industrivekst

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Siva – selskapet for industrivekst på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Siva – selskapet for industrivekst

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom