Foreningen for hjertesyke barn

3D-print av barnehjerter kan redde liv

Del

Barnehjerteseksjonen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet tester i disse dager ut 3D-print av hjertet til barn med komplisert medfødt hjertefeil. Dette er en ny metode som vil kunne bli et svært viktig hjelpemiddel for legene som skal operere i barnehjertet. Forskningsstiftelsen til Foreningen for hjertesyke barn gir finansiell støtte til uttestingen av de tredimensjonale hjertene.

Eskil Enger er fire år og fra Heradsbygd ved Elverum. Han har en komplisert medfødt hjertefeil og ble operert på Rikshospitalet i begynnelsen av november. Kardiologene og kirurgene hadde stor nytte av 3D-modellen, både før, under og etter inngrepet, som gikk svært bra. Eskil er hjemme igjen etter operasjonen og ønsker seg nå fortest mulig tilbake til venner i barnehagen.
Eskil Enger er fire år og fra Heradsbygd ved Elverum. Han har en komplisert medfødt hjertefeil og ble operert på Rikshospitalet i begynnelsen av november. Kardiologene og kirurgene hadde stor nytte av 3D-modellen, både før, under og etter inngrepet, som gikk svært bra. Eskil er hjemme igjen etter operasjonen og ønsker seg nå fortest mulig tilbake til venner i barnehagen.

– Dette er et unikt og sterkt verktøy for dem som skal skjære i de små barnehjertene. Et 3D-hjerte gjør forberedelsene til den kirurgiske behandlingen lettere fordi det gir en veldig god fremstilling av hvordan ting ligger i forhold til hverandre, sier overlege Henrik Brun ved Barnehjerteseksjonen på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Han er svært entusiastisk over muligheten til å kunne ta i bruk denne fremtidens teknologi i behandling av de hjertesyke barna.

Et 3D-hjerte lages på bakgrunn av MR-bilder og informasjon fra andre diagnostiske undersøkelsesmetoder. Modellen produseres per i dag i Belgia, og leveres i en myk og avansert type plast. Kirurgene kan både skjære og sy i dette hjertet som gir dem et langt riktigere bilde av dette konkrete barnehjertets dimensjoner og avvik. 3D-hjerter vil ikke erstatte de diagnostiske verktøyene som allerede eksisterer, som MR-bilder, ultralyd, angiografier med mer, men kan føye seg inn som et viktig supplement.

– I et todimensjonalt bilde ser du et utsnitt, med en tredimensjonal modell ser du helheten i en naturtro gjengivelse. 3D gir et helt annet perspektiv på det som er feil og er en langt bedre visualisering av retninger og vinkler. Dessuten kan du holde det i hånden. Et bilde sier mer enn 1000 ord, et 3D sier mer enn 1000 bilder, sier Brun.

I tillegg til å bidra positivt til planleggingen og forberedelsene av operasjoner, antar Brun at 3D-modeller av hjertet vil kunne redusere selve operasjonstiden. Under en operasjon av kompliserte hjertefeil går normalt noe av tiden med til diagnostikk, fordi dette er første gangen kirurgene ser hjertet fra innsiden. Forberedelser med 3D-hjerte vil kunne korte ned på operasjonstiden. Det betyr mindre tid for barnet på hjerte- og lungemaskin, som igjen gjør totalbelastningen mindre.

– Foreningen for hjertesyke barn jobber for at alle hjertesyke barn i Norge skal få best mulig behandling. For oss som organisasjon og for vår forskningsstiftelse er det en prioritert oppgave å bidra til utvikling og nyvinning av behandlingsmetodene. Sykehusene gjør en fantastisk jobb med disse barna. Ved å støtte dem i utprøving av dette nye hjelpemiddelet, vil også implementeringen av det gå raskere og slik komme langt flere hjertesyke barn til gode, sier generalsekretær Helene Thon.

– Forskningsstiftelsen til Foreningen for hjertesyke barn bidrar med denne støtten til at vi får startet opp og testet ut den nye metoden med bruk av 3D-modeller. Dette er svært verdifullt og kan bety mye for framtidens behandling av komplekse medfødte hjertefeil, sier overlege Henrik Brun.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon:
Helene Thon, generalsekretær Foreningen for hjertesyke barn og daglig leder i Forskningsstiftelsen i Foreningen for hjertesyke barn, mobil 958 45 459.
Henrik Brun, overlege på Barnehjerteseksjonen ved Oslo Universitetssykehus (OUS), mobil 470 11 012.

Bilder

Eskil Enger er fire år og fra Heradsbygd ved Elverum. Han har en komplisert medfødt hjertefeil og ble operert på Rikshospitalet i begynnelsen av november. Kardiologene og kirurgene hadde stor nytte av 3D-modellen, både før, under og etter inngrepet, som gikk svært bra. Eskil er hjemme igjen etter operasjonen og ønsker seg nå fortest mulig tilbake til venner i barnehagen.
Eskil Enger er fire år og fra Heradsbygd ved Elverum. Han har en komplisert medfødt hjertefeil og ble operert på Rikshospitalet i begynnelsen av november. Kardiologene og kirurgene hadde stor nytte av 3D-modellen, både før, under og etter inngrepet, som gikk svært bra. Eskil er hjemme igjen etter operasjonen og ønsker seg nå fortest mulig tilbake til venner i barnehagen.
Last ned bilde
– Vi er svært takknemlige for støtten fra Forskningsstiftelsen til Foreningen for hjertesyke barn, sier Henrik Brun, overlege på Barnehjerteseksjonen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og viser fram 3D-modellen. Dette er den andre 3D-modellen av et barnehjerte i Norge, og den ble brukt i forberedelsene til et komplisert operativt inngrep i et barnehjerte.
– Vi er svært takknemlige for støtten fra Forskningsstiftelsen til Foreningen for hjertesyke barn, sier Henrik Brun, overlege på Barnehjerteseksjonen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og viser fram 3D-modellen. Dette er den andre 3D-modellen av et barnehjerte i Norge, og den ble brukt i forberedelsene til et komplisert operativt inngrep i et barnehjerte.
Last ned bilde

Om Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for hjertesyke barn
Øvre Vollgate 11
0103 Oslo

23 05 80 00http://www.ffhb.no
Hvert år fødes 500-600 barn med hjertefeil i Norge. Mellom 250 og 300 blir årlig operert. Det lever mer enn 9000 hjertesyke barn og unge under 18 år i landet vårt, dobbelt så mange over 18 år. Hjertefeil er en av våre mest vanlige medfødte og kroniske sykdommer. Foreningen for hjertesyke barn er en medlemsorganisasjon for barn med medfødt hjertefeil og deres familier. Vi samarbeider tett med helsepersonell og andre organisasjoner, støtter forskning, driver politisk påvirkningsarbeid, utstrakt kunnskapsformidling og arrangerer leire og samlinger. Foreningen for hjertesyke barns Forskningsstiftelse ble opprettet i 2004 og hadde sin første utdeling i i november i år. Forskningsstiftelsen har som ideelt formål å initiere og fremme forskning og forskningsrelaterte prosjekter, med sikte på å belyse og forbedre den totale livssituasjonen for barn/ungdommer/voksne som er født med hjertefeil. På årets utdeling ble det fordelt i underkant av en halv million kroner på tre ulike prosjekter, hvor prosjektet med 3D-print av hjerter var ett av dem.

Følg saker fra Foreningen for hjertesyke barn

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Foreningen for hjertesyke barn på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Foreningen for hjertesyke barn

Nasjonal fagkonferanse om helhetlig oppfølging av ungdom med hjertefeil9.5.2016 10:10:56 CESTPressemelding

«Spør oss om hvordan vi har det!» Torsdag 12. mai klokken 10.00 til 17.00 arrangerer Foreningen for hjertesyke barn en nasjonal fagkonferanse i Gamle Logen i Oslo, om helhetlig oppfølging av ungdom og unge voksne med medfødt hjertefeil. Helseminister Bent Høie kommer, det gjør også fag- og helsepersonell fra hele landet. – Snakk med oss om angst, er ett av mange budskap fra de unge selv, som kommer frem i en fersk undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for Foreningen for hjertesyke barn.

Landsmøte i Stavanger – Foreningen for hjertesyke barn er 40 år21.4.2016 08:00:34 CESTPressemelding

Lørdag 23. og søndag 24. april har Foreningen for hjertesyke barn landsmøte på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Her stiller 60 delegater med stemmerett, samt en rekke gjester fra alle landets fylkeslag regioner og æresgjester fra sykehus og fagmiljø. Mange viktige saker står på dagsorden til denne viktige pasientorganisasjon, som sloss for rettighetene og mulighetene til en sterkt voksende, men lite synlige pasientgruppe.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom