Redningsselskapet

39 personer druknet i sommer

Del

12 personer omkom i drukningsulykker i august. Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk har totalt 39 personer omkommet som følge av drukning i sommer. Det er én færre enn i både 2018 og 2019.

Utendørs opplæring i svømming, selvberging og livredning er et viktig drukningsforebyggende tiltak, mener Redningsselskapet. Her fra Redningsselskapets sommerskole i Oslo.
Utendørs opplæring i svømming, selvberging og livredning er et viktig drukningsforebyggende tiltak, mener Redningsselskapet. Her fra Redningsselskapets sommerskole i Oslo.

Tross at det ble tidenes båtsommer i år, har det vært en nedgang i båtrelaterte drukningsulykker. Mellom juni og august omkom åtte personer i drukningsulykker fra fritidsbåt, mot 16 i samme periode i fjor. Av sommerens ulykker skjedde halvparten mens båtene lå ved land. 

Alle som omkom fra fritidsbåt i sommer var menn over 40 år. Fire av ulykkene skjedde på sjøen, to i elver og to i vann/innsjøer.

Økning i drukning etter fall fra land

I sommer har 18 personer druknet etter å ha falt i vann eller sjø fra land, mot seks i samme periode i fjor. To små barn falt i en elv og i sjøen; begge på Vestlandet. To voksne menn omkom i forbindelse med fiske i elv, mens tre personer falt i vannet da de var på tur. For de resterende er forløpet ikke kjent.

Sju av ulykkene skjedde i elv, åtte i sjøen og fire i vann/innsjøer.

– Totalt sett har det vært flere drukningsdødsfall i elver og innsjøer enn på sjøen i sommer. Det understreker viktigheten av å kunne gjøre gode risikovurderinger over alt der vi ferdes i nærheten av vann, sier Krangnes.

Barn og unge utsatt for badeulykker

10 personer druknet i forbindelse med bading i sommer. Av disse var sju personer under 25 år, mens én var i 50-årene og to var i 70-årene. Ni av ti var menn. Av de ti badeulykkene skjedde fire i vann/innsjøer, tre i elver og tre i sjøen. Alle utenom to badet sammen med andre.

– Også i sommer ser vi at barn og unge er mest utsatt for å drukne under bading. For at ingen barn skal drukne i Norge, er det viktig at kommunene og skolene sørger for at lærerne har riktig kompetanse og nok tid til å oppfylle de nye kompetansemålene for svømmeopplæring, sier Krangnes. 

I den nye læreplanen for kroppsøving legges det vekt på at barna skal lære å ferdes trygt rundt vann. Svømming, selvberging og livredning skal læres både innendørs og ute, der de aller fleste ulykkene skjer.

– Dette er livsviktig og livslang læring som dessuten legger grunnlag for vannglede og gode opplevelser gjennom hele livet, sier Krangnes.

Flere omkom av drukning enn i veitrafikken

I sommer har drukning vært en hyppigere dødsårsak enn trafikkulykker. Mens 27 personer omkom i veitrafikken, døde 39 personer av drukning. 

Fra 1. januar til 31. august har 69 personer omkommet både i veitrafikken og i drukningsulykker.

For drukningsstatistikk pr fylke og andre detaljer, se vedlagte rapport for august eller rs.no/drukning

Drukningsulykker om sommeren

Type ulykke

2020

2019

2018

Fall fra land/brygge

18

6

12

Fritidsbåt*

8

16

8

Bading

10

9

16

Dykking

2

3

2

Bil i vann

0

3

1

Annet

0

3

1

Yrkesbåt

1

0

0

Totalt

39

40

40

* Ulykker med kano, kajakk, seilbrett, SUP etc. er inkludert i Fritidsbåt. Sommeren 2018 druknet tre personer fra kajakk/kano. Sommeren 2019 druknet en person fra kajakk/kano og en person fra SUP.

Drukningstall august 2020

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Utendørs opplæring i svømming, selvberging og livredning er et viktig drukningsforebyggende tiltak, mener Redningsselskapet. Her fra Redningsselskapets sommerskole i Oslo.
Utendørs opplæring i svømming, selvberging og livredning er et viktig drukningsforebyggende tiltak, mener Redningsselskapet. Her fra Redningsselskapets sommerskole i Oslo.
Last ned bilde
10 personer druknet i forbindelse med bading i sommer, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.
10 personer druknet i forbindelse med bading i sommer, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.
Last ned bilde
Drukning etter fall fra land, fra fritidsbåt og under bading står for 86 prosent av alle drukningsulykker om sommeren de siste tre årene.
Drukning etter fall fra land, fra fritidsbåt og under bading står for 86 prosent av alle drukningsulykker om sommeren de siste tre årene.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Redningsselskapet

Redningsselskapet
Redningsselskapet
Drammensveien 288
0283 Oslo

98706757http://www.redningsselskapet.no

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon. Vår visjon er «Ingen skal drukne». 

Våre 1 500 redningsmenn og -kvinner bemanner 52 redningsskøyter langs hele kysten og på de to største innsjøene. Vi er som regel de første på stedet når uhellet er ute. 

Følg saker fra Redningsselskapet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Redningsselskapet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Redningsselskapet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom