Kystverket

35,2 millioner kroner til kommunale fiskerihavntiltak

Del

Kystverkets tilskuddsordning for kommunale fiskerihavntiltak har gitt åtte kommuner tilsagn på til sammen 35,2 millioner kroner til tiltak som skal gi bedre fiskerihavner.

Blant prosjektene som får tilskudd finnes både faste- og flytende kaier, bølgedempingstiltak og utdypingstiltak.

– Vi erfarer at tilskuddsordningen er veldig aktuell og opplever at det er stor interesse for ordningen. Vi planlegger å lyse ut en ny tildelingsrunde over nyåret, og oppfordrer aktuelle kommuner om å søke, forteller Jan Morten Hansen, avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket.

Regjeringen har gjennom revidert nasjonalbudsjett 2022 og supplerende tildelingsbrev til Kystverket bevilget en tilsagnsfullmakt på 35,2 millioner kroner til fiskerihavnetiltak i 2023 (statsbudsjettet kap. 970, post 60). Kystverket forvalter tilskuddsordningen og lyste ut midlene i juli i år.

Kystverket mottok totalt 18 søknader innen søknadsfristen 1. oktober. Saksbehandlingen er nå ferdig og Kystverket har etter grundige vurderinger imøtekommet åtte av søknadene. En oversikt over hvilke kommuner som får tilsagn fremgår av tabellen under.

Fylke

Kommune

Fiskerihavn

Tilsagn

Tiltak

Nordland

Træna

Husøy

kr 9000000

Etablering av 50 m betongkai med 9 m dybde. 

Nordland

Vestvågøy

Stamsund

kr 805500

Forlengelse av eksisterende flytebryggeanlegg fra 40 m til 80 m

Troms og Finnmark

Måsøy

Tufjord

kr 2542300

Forlengelse av eksisterende flytebryggeanlegg fra 45 m til 89 m samt båser og bølgedemping.

Troms og Finnmark

Vadsø

Vadsø havn

kr 7661700

Forlengelse av eksisterende flytebryggeanlegg fra 108 m til 158 samt båser og lagerfunksjon.

Troms og Finnmark

Skjervøy

Arnøy

kr 2010000

Utdyping av Arnøyhamn havn for å utdype og forbedre forholdene i havna.

Troms og Finnmark

Sør-Varanger

Bugøynes

kr 1900000

Nytt flytebryggeanlegg 40 m med bølgedemping 20 m og båser med liggeplass for 10 - 16 fiskefartøy.

Troms og Finnmark

Nordkapp

Kamøyvær

kr 4300000

Nytt flytebryggeanlegg 60 m med båser for 20 fiskefartøy samt bølgedemper 50 m med skvettskjerm og båser for 10 fiskefartøy.

Trøndelag

Ørland

Uthaug

kr 6980500

Ny allmenningskai/fiskerikai 70 x 10 m

Nye tildelingsrunder forutsetter at tilskuddsordningen finansieres over statsbudsjettet.

Nøkkelord

Kontakter

Ruben Vian Alseth
seniorrådgiver hav- og kystforvaltning
E-post: ruben.alseth@kystverket.no
Mobil: +4797961150

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom