JobbAktiv

3,4 mill. døgn på sykehus

Del

I året som gikk tilbragte 530.000 pasienter i Norge til sammen 3,4 millioner liggedager på sykehus.

Illustrasjonsfoto: Kristopher Radder
Illustrasjonsfoto: Kristopher Radder

Det er statistikk fra SSB som viser dette. I gjennomsnitt blir det 9 200 liggedager per dag i løpet av et år, fordelt på i overkant 11 000 sykehussenger. Dette gir en beleggsprosent på om lag 85 prosent, noe som også er den anbefalte beleggsprosenten, ifølge myndighetene. 

Nedgang
Antallet liggedøgn på sykehus er siden 2012 sunket med åtte prosent, eller 280.000 liggedager. Det handler trolig ikke om at vi er blitt friskere her til lands, men om at mer av behandlingen foregår poliklinisk. 

Mer i kommunene
Antall polikliniske konsultasjoner har i samme periode økt med 24 prosent til 6,2 millioner konsultasjoner. Samtidig har samhandlingsreformen fra 2012 gitt kommunene utvidet ansvar for å yte tjenester til utskrivningsklare pasienter i sykehus. Oppbygging av kommunale øyeblikkelig hjelp plasser kan også bidra til å redusere behovet for døgnopphold på sykehus.

Gjennomsnitt
Et sykehusopphold varer ifølge SSB i snitt 4,2 liggedager. En del pasienter har flere opphold på sykehus i løpet av et år. Enkelte pasienter har lange opphold, og det trekker opp snittet.  

Alder og årsak
Med høyere alder er det mer vanlig med kroniske og langvarige sykdommer som vil kreve lengre behandlingstid. Trolig vil flere av disse være i sluttfasen av livet. Tall fra Dødsårsaksregisteret for 2017 viser at 30 prosent av alle dødsfall skjer på sykehus. De mest vanlige dødsårsakene på sykehus er kreft, hjerte-karsykdom eller lungesykdom. For kreft er andelen som dør på sykehus, om lag 50 prosent i de yngre aldersgruppene (0–69 år) og om lag 25 prosent for personer over 70 år. For de yngste er det ofte alvorlige skader som er årsaken til at de blir liggende lenge på sykehus.

Konferanse om kreft
Under konferansen "Etter kreft" 9. og 10. mai på Gardemoen samles noen av landets fremste eksperter på senvirkninger etter kreft, for å snakke om hva slike seneffekter består i, og hvilken behandling som er optimal. Til stede for å foredra er også psykiater, juridisk rådgiver, samt arbeidslivseksperter. Det vil også serveres en rekke tips til hvordan man kan få pasienter med senvirkninger tilbake til jobb. Målgruppa for konferansen er alle som arbeider med kreft.  

Nøkkelord

Kontakter

Knut Ivar Aarstein
Jobbaktiv.no
Mob. 45221200

Bilder

Illustrasjonsfoto: Kristopher Radder
Illustrasjonsfoto: Kristopher Radder
Last ned bilde

Om JobbAktiv

JobbAktiv
Nordnesveien 1
8450 Stokmarknes

https://www.jobbaktiv.no

Konferanser er i utgangspunktet en kostbar investering. Vi tar ikke lett på den oppgaven det er å skal dekke våre kunders behov for kunnskap. Kunnskap endrer veien videre, og derfor leier vi kun inn de dyktigste foreleserne innen sin bransje.

Vi har heller ikke et stort apparat som skal ivaretas, og vi har lave kostnader. Slik kan vi tilby topp forelesere til lavest mulig pris.

Følg oss på Facebook, da vil du få oppdatering om aktuelle konferanser, samt muligheten til å utfordre oss på dine behov. I tillegg er du som deltaker velkommen til å gi oss tilbakemelding på konferansene våre.