WWF Verdens naturfond

333 nye arter inn på rødlista: – En varslet katastrofe

Del

1 av 5 arter i Norge står i fare for å dø ut. – Dette er et faresignal som bør få både politikere og ansvarlige myndigheter til å ta umiddelbare grep, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.
Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Villaks,hummer, gråmåke,pinnsvin og nordflaggermuser blant artene som går inn på Artsdatabankens listeover truede arter siden forrige vurdering i 2015. Det er nå 4957 arter inne på rødlistaav nær 24000 vurderte arterBlant disse er 2752 oppført som truet.

– Vi befinner oss i en akutt naturkrise. Det blir stadig færre arter og færre antall individer av hver art, i takt med vårt økende overforbruk av naturen. Siden 1970 har vi vært vitne til en gjennomsnittlig nedgang på 68 prosent av verdens dyrebestander, og FNs naturpanel har tidligere advartat én million arter står i fare for å dø utDette er en varslet katastrofe, sier Karoline Andaur. 

Nedgang for norsk ansvarsart 

Også villrein går for første gang inn på rødlista i 2021, som nær truet, på grunn av nedgang i bestanden. Nedgangenskyldes hovedsakelig nedskyting etter utbruddene av skrantesjuke i Nordfjella og på Hardangervidda. Villreinen påvirkes også negativt av klimaendringerarealendringer og oppsplitting av leveområder som følge av menneskelige inngrep 

Den norske bestanden er på litt over 20 000 dyr.Det aller meste av villreinen i Europa finnes i Norge, derfor har vi et internasjonalt ansvar for å ta vare på denne arten, sier Andaur. 

Fortsatt er arealendringer den største årsaken til at arter i Norge sliter med å holde seg på et levedyktig nivå, men også klimaendringer utgjør en betydelig negativ påvirkning. 

Egen “Parisavtale” for naturen 

Til våren skal verdens ledere møtes i Kunming, Kina, for å ferdigstille en ny global naturavtale, med felles bindende miljømål, for å stoppe tapet av natur og få verden inn på et spor med bærekraftig forvaltning av naturressurser og naturgoder. Alle medlemsland er forpliktet til å følge opp målene og vise hva de gjør for å nå dem. 

– Naturavtalen er svært viktig, men det er to viktige forutsetninger for å lykkesNorske myndigheter må stå på i forhandlingene fram til og under møtetfor å sikre at avtalen blir sterk og ambisiøs nokDeretter må forpliktelsene følges opp skikkelig her hjemme. Og det må gjøres på en langt bedre måte enn de forrige miljømålene som ble vedtatt i 2010, der Norge ikke nådde noenav de 20 målene vi forpliktet oss til.Kun da kan vi stanse naturkrisensierAndaur. 

Generalsekretæren i WWF Verdens naturfond understreker at norske myndigheter må jobbe for at avtalen skal inkludere redusert forbruk, strengere miljøhensyn, vern av mer natur, og endringer i måten vi driver jord- og skogbruk på,til beste for både mennesker og natur. 

Målrettede tiltak nytter 

Etter å nesten ha vært utryddet tidlig på 1900-tallet på grunn fangst, har fjellreven nå gått fra kritisk truet til “bare” sterkt truet etter mange års målrettet arbeid fra myndighetene 

– Dette viser at vi kan bedre situasjonen for truede og sårbare arter hvis vi setter inn skikkelige og tilstrekkelige tiltak. Å bevare naturmangfoldet og avverge naturkrisa er ikke en særinteresse, det angår oss alle. Det handler om vårt eget livsgrunnlagog livsgrunnlaget tilfremtidige generasjoner. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.
Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.
Last ned bilde
Kategoriene i rødlista
Kategoriene i rødlista
Last ned bilde

Lenker

Om WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond
WWF Verdens naturfond
Kristian Augusts Gate 7A
0164 Oslo

22 03 65 00http://www.wwf.no

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom