Forskningsrådet

300 mill. kroner til klima- og miljøforskning i 2020

Del

Regjeringen investerer gjennom Forskningsrådet i 28 prosjekter som blant annet skal sørge for raskere grønn omstilling og styrking av den sirkulære økonomien.

– Kunnskap om klima og miljø må ligge til grunn i alle investeringer Norge gjør. Kunnskap er vesentlig for å skape vekst og velferd i et moderne bærekraftig nullutslippssamfunn, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.  

– Tildelingene vi gjør er en investering i en bærekraftig framtid. Samarbeidsprosjekter sørger for forskning som er til nytte for brukere av forskningen, enten det er i næringslivet, offentlig sektor eller i organisasjoner, sier direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. – Prosjektene som finansieres er løsningsorienterte og av meget høy kvalitet. 

Ett av prosjektene som har fått tildeling er prosjektet LASTING som ledes av OsloMet. Prosjektet er særlig rettet mot bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon og handler om hvordan vi kan redusere miljøbelastningen fra konsumentvarer som klær/tekstil, møbler og elektriske husholdningsapparater. Lengre produktlevetid kan redusere behovet for materialer samt forurensning og energibruk. Blant samarbeidspartnerne er IKEA, Miele, Oleana, Livid Jeans, Forbrukerrådet, Miljømerking, miljøorganisasjoner, samt forskningsinstitusjoner i inn- og utland.  

– Prosjektet kan hjelpe oss å sørge for at ressurser utnyttes best mulig og forblir i økonomien lengst mulig, sier Røttingen.

Også et prosjekt som har til hensikt å styrke klimatilpasset infrastruktur får støtte. NVE, som leder prosjektet, skal samle og analysere data om ekstremvær i dagens og fremtidens klima og hvilke klimatilpasninger det er nødvendig å gjøre i infrastrukturen for å håndtere dette (intensitet, varighet og frekvens). NVE skal samarbeide med blant andre store infrastruktureiere som Bane Nor og Vegvesenet.  

– Prosjektet kan hjelpe myndighetene å ta kunnskapsbaserte beslutninger i store samferdselsprosjekter i en tid hvor hyppigere og kraftigere ekstremværer forventes. Det vil gjøre det tryggere å ferdes rundt om i landet. Dette vil også redusere faren for kostbare feilinvesteringer i infrastrukturprosjekter, noe som kan vise seg viktig i en situasjon med forventet lavere inntekter fra oljesektoren, sier Røttingen.

Tildelinger til klima- og miljøforskning kommer fra alle av våre utlysningstyper. Tildeling for hver av de ulike utlysningene ble offentliggjort desember 2019.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale forskningspolitiske rådgiver. Forskningsrådet finansierer forskning for vel 8 milliarder kroner.

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

78 norske fagmiljøer ønsker å forske på korona8.4.2020 07:00:00 CESTPressemelding

78 fagmiljøer leverte inn søknad til Forskningsrådets hasteutlysning på koronaviruset. Samtidig har Forskningsrådet og Utenriksdepartementet gjort omprioriteringer av midler for å øke beløpet i utlysningen, og Trond Mohn-stiftelse og Kreftforeningen bidrar også med midler. Totalt er det nå inntil 130 millioner kroner som lyses ut til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.

Forskningstiltak for å hjelpe næringslivet under koronakrisen23.3.2020 14:01:06 CETPressemelding

Forskningsrådet har et bredt næringsrettet oppdrag hvor vi både gir direkte støtte til FoU-prosjekter i næringslivet og indirekte støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen. I tillegg støtter vi prosjekter i universiteter, høyskoler og institutter for å sikre at norsk næringsliv har tilgang på kunnskap, teknologi, infrastruktur og nettverk som skaper konkurransekraft for grønn og digital omstilling.

Søknadsfrist forskerprosjekt utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år20.3.2020 09:10:00 CETPressemelding

Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi alle nå står overfor, og det er viktig å håndtere pandemien samtidig som vi begrenser konsekvensene for økonomien og samfunnet. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra 6. til 20. mai etter dialog med våre søkere og ledelsen i universitets-, institutt- og helsesektoren. Fellesløft for tverrfaglighet blir utsatt til 2021.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom