Nærings- og fiskeridepartementet

30 millioner til Altinn

Del

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Brønnøysundregistrene med 30 millioner kroner. Pengene skal dekke utgifter til drift og forvaltning av Altinn.

Forslaget kommer som en del av nysalderingen av statsbudsjettet for 2019.

Tilleggsbevilgningen skal i hovedsak dekke merutgifter til drift og forvaltning fra 2018. Altinn vil fra nyttår inngå som en del av Digitaliseringsdirektoratet, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som ansvarlig departement. For å komme i balanse foreslår Nærings- og fiskeridepartementet å bevilge penger til Brønnøysundregistrene som skal dekke dette overforbruket.

– Det er viktig å komme i budsjettmessig balanse før Altinn overføres til Digitaliseringsdirektoratet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Brønnøysundregistrene må til enhver tid må tilpasse virksomheten til de budsjettrammene som Stortinget har bevilget.

– Vi må se nærmere på hvordan vi kan unngå situasjoner der Brønnøysundregistrene bruker mer penger enn de har. Departementet trenger også et bedre grunnlag til å vurdere den samlede økonomiske situasjonen for etaten i årene som kommer. Vi setter derfor i gang en ekstern gjennomgang av registrenes økonomiske situasjon og rutiner, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gjennomgangen lyses nå ut med sikte på oppstart tidlig i 2020.

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen gjør endringer i covid-19- forskriften: Mulighet for kohortinndeling på arrangementer som varer over lengre tid14.8.2020 11:43:27 CESTPressemelding

Ved arrangementer som varer over lengre tid, som varemesser og idrettsarrangementer, kan deltakere deles inn i kohorter med to hundre i hver. Disse kan skiftes ut i løpet av arrangementet. Dette skal kunne gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, slik at personer i ulike kohorter ikke kommer i nærkontakt med hverandre når de kommer og når de drar. Antallsbegrensningen på 200 for arrangementer gjelder fortsatt.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom