Kystverket

30 år siden Arisan-forliset

Del

12. januar 1992 havarerte malmskipet Arisan utenfor Runde på Mørekysten.

Natt til søndag 12. januar 1992 gikk det Panama-registrerte skipet Arisan på grunn utenfor Runde. Skipet var lastet med malm, og hadde 450 tonn tungolje og 70 tonn diesel om bord. Forliset skjedde bare to kilometer unna Fuglefjellet på Runde, og kunne ha resultert i en miljøkatastrofe. 

Oljevernberedskapen er styrket

Det er mange ting som har forandret seg siden 1992 innenfor oljevernberedskapen.

Kapteinen på Arisan hadde 17 motorstopp mellom Narvik og Sunnmøre, og nektet å ta imot hjelp. I dag har vi et helt annet overvåkningssystem på plass, og når et skip seiler utenfor de pålagte seilingsledene blir det stilt spørsmål til fartøyet om hva avviket skyldes.

- I dag har Kystverket myndighet til å pålegge kapteiner å ta imot hjelp. Vi ville ikke latt båten gå så langt inn mot land, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

I tillegg er den kommunale beredskapen styrket, og Kystvakten er i dag en del av oljeberedskapen og de har oljevernutstyr om bord. Det var ikke tilfelle da Arisan havarerte. Oljevernutstyret som brukes er også bedre, og vi har selvsagt helt andre IKT-løsninger som bidrar til å løse utfordringer ved en oljevernaksjon. Allikevel vil vi oppleve ulykker også i fremtiden.

- Det vil skje flere ulykker på sjøen, det er ikke mulig å fjerne faren for det 100%. En av de store forskjellene mellom 1992 og i dag er at ansvaret ikke ligger på mange etater, men at Kystverket både skal sørge for sikker og effektiv ferdsel langs kysten og inn i havner samt at vi har ansvaret for den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning. Vi tenker med andre ord forebyggende og skadebegrensende tiltak i samme etat, sier kystdirektøren.

Oppryddingen var krevende

Tusenvis av sjøfugl døde som følge av utslippet, og de frivillige som ryddet opp hadde lite erfaring og utstyr å hjelpe seg med.

Utstyret vi har i dag er bedre siden 1992, og vi har digitale støtteverktøy for kartlegging av olje på strender. Dessuten er det etablert et system for å ivareta HMS. De som skal rydde opp får også en mer grundig opplæring. Men det må fortsatt folk ut på strendene dersom et oljeutslipp når kysten, og oppryddingen er krevende og tar tid.

Arisan lå på grunn i to måneder. Etter hvert delte skipet seg i to, og forsvant i havet 15. mars 1992. I dag ligger restene på 30 meters dyp, og er et yndet mål for dykkere.

Kontakter

Bilder

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom