SMB Norge

3 grep for en mer inkluderende kompensasjonsordning

Del

For mange av de minste bedriftene faller utenfor kompensasjonsordningen slik den fremstår i dag. Dette bør justeres så fort som mulig, konstaterer SMB Norges administrerende direktør Olaf Thommessen.

Olaf Thommessen, Adm. dir i SMB Norge. (Foto: SMB Norge)
Olaf Thommessen, Adm. dir i SMB Norge. (Foto: SMB Norge)

Kompensasjonsordningen skal hjelpe bedriftene med faste kostnader i en tid der inntektene har stanset opp. Etter at søknadsportalen åpnet forrige uke ble det tydelig at enkelte av de aller minste virksomhetene ikke fikk hjelpen de trenger. Dette må man nå justere, mener Thommessen.

- Vi så raskt at for mange av de aller minste falt utenom og tok dette opp med Regjeringen forrige uke. Alle parter er opptatt av at hjelpen skal treffe godt, og mye tyder nå på at man vil gjøre de nødvendige endringene. Det vil i så fall bety at mange av de som til nå har falt utenfor, snart vil få den hjelpen de trenger for å komme seg igjennom denne alvorlige krisen, understreker Thommessen.

Justeringer

SMB Norge var sammen med NHO, Virke og Finans Norge med på å utarbeide stammen av kompensasjonsordningen som ble vedtatt av Stortinget rett før påske. Thommessen understreker at det var viktig å få på plass en ordning raskt, og mener at det bare skal noen justeringer til for at den skal inkludere noen av de aller minste som i dag faller utenfor.

- Vi har hele tiden argumentert for at både egenandelen og minstebeløpet for utbetaling bør ligge lavere, og at lønn til nøkkelansatte i bedriften også bør inkluderes som en uunngåelig fast kostnad. Når disse justeringene kommer på plass så vil mange av problemene være løst, tror Thommessen.

- Planen har hele tiden vært å tilpasse dette fortløpende. Med disse grepene mener vi at alle bedrifter, også de aller minste, vil få den hjelpen de nå sårt trenger, legger han til.

Her er de tre punktene som SMB Norge har spilt inn til Finansdepartementet:

1. Lønn (til nøkkelansatte) som uunngåelig fast kostnad.

  • Dersom dette kommer på plass så mener SMB Norge at særlig små enkeltmannsforetak og andre mindre bedrifter veldig raskt komme inn i ordningen i den grad de nå faller utenfor, og de vil kunne holde hjulene i gang gjennom krisen slik at vi får et mangfoldig næringsliv også når krisen er over.

2. Egenandel

  • SMB Norge har hele veien vært opptatt av at egenandelen bør settes til null. Dette fordi mange av de minste bedriftene ikke kommer inn under ordningen med dagens formel.

3. Minstebeløp.

  • SMB Norge mener at minstebeløpet på 5.000 kroner er for høyt for de minste bedriftene. Ikke minst ser vi nå at kombinasjonen egenandel på 10.000 og minstebeløp på 5.000 slår svært uheldig ut for mange av de minste bedriftene. Vi mener derfor at minstebeløpet bør fjernes.

Kontakter

Bilder

Olaf Thommessen, Adm. dir i SMB Norge. (Foto: SMB Norge)
Olaf Thommessen, Adm. dir i SMB Norge. (Foto: SMB Norge)
Last ned bilde

Om SMB Norge

SMB Norge
SMB Norge
Rådhusgata 5B
0151 Oslo

23 35 70 10http://www.dinbedrift.no

SMB Norge har ca. 5 000 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft overfor politikerne.

Følg saker fra SMB Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SMB Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SMB Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom