Den norske kirke

27551 døpte i fjor

Del

27551 ble døpt i Den norske kirke i fjor. Tall fra Den norske kirkes medlemsregister viser at tilbakegangen i antallet døpte nå flater ut.

Direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen
Direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen

- Vi gleder oss over alle som velger dåp og vi gleder oss med de mange tusen familier som hvert år er med på feiring av dåp i kirken, sier direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen.

- Dåp ikke er selvsagt,- heller ikke for kirkemedlemmer som får barn. Dette vet kirkens medarbeidere mye om. De senere årene har menighetene i økende grad prioritert kommunikasjon med foreldre og familier som skal ta stilling til om de ønsker å bære sitt barn til dåpen. Tallgrunnlaget i medlemsregisteret gir grunn til forsiktig optimisme med tanke på kommende år, mener Ingrid Vad Nilsen.

Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske kirke. 68,6% av befolkningen var medlemmer eller tilhørende av Den norske kirke ved utgangen av 2019. Det utgjorde 3.679.850 personer. I tillegg kommer medlemmer bosatt i utlandet.

Konfirmasjonstilbudet har god oppslutning i Den norske kirke. Det var ca. 34.000 konfirmanter i fjor og andelen konfirmerte av antall døpte i årskullet var på 81 %. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) la 16. mars fram foreløpige 2019-tall fra KOSTRA (Kommune Stat-statikken fra SSB). Tallene omfatter blant annet kirkestatistikk innrapportert av menighetene i Den norske kirke.

Andre tall fra menighetenes årsstatistikk 2019:
5,2 millioner deltakere på gudstjenester.
14.235 konserter/kulturarrangementer i kirkene.
1,7 millioner deltakere på konserter/kulturarrangement.
94.000 barnehagebarn deltok på barnehagegudstjenester.
6.218 kirkelige vielser. 
(Kilde: SSB, Kostra - foreløpige tall pr. 16. mars 2020)

Omkring 231.000 deltok i 2019 på menighetenes ulike trosopplæringstiltak.
(Kilde: Planverktøy for trosopplæring, Kirkerådet)

Se statistikk fra Den norske kirkes virksomhet på nettsidene til SSB (Statistisk Sentralbyrå)

og her https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra

Tabellene i KOSTRA (Kommune Stat-statikken fra SSB) er 16. mars oppdatert med foreløpige tall for 2019. Først 17. juni kommer publisering av endelige tall for 2019. 

Kontakter

Bilder

Direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen
Direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke