AF Gruppen

27 prosent vekst og rekordhøy ordrereserve i første kvartal 2020

Del

Omsetningen til AF Gruppen (AFG) for 1. kvartal 2020 økte med 27 prosent til MNOK 6 607 sammenliknet med samme kvartal i fjor. Resultat før skatt ble MNOK 206.

Omsetningen for 1. kvartal var MNOK 6 607 (5 214) og resultat før skatt ble MNOK 206 (226). Dette ga en resultatmargin på 3,1 % (4,3 %). AF Gruppen har en historisk høy ordrereserve på MNOK 32 492 (23 679) ved utgangen av kvartalet. Utbruddet av covid-19 har hatt begrenset effekt på resultatet i kvartalet, men har ført til utfordringer i enkelte markedssegmenter. Det er knyttet usikkerhet til videre konsekvens av covid-19-utbruddet, herunder en svekket norsk krone, tilgang til utenlandsk arbeidskraft, investeringsnivå i privat sektor og oppstart av nye prosjekter.

AF Gruppen har en meget solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 499 (257) i 1. kvartal 2020. AF Gruppen hadde per 31. mars 2020 netto rentebærende fordringer på MNOK 52 (-189) og MNOK 3 711 i tilgjengelig likviditet. Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 1,23 (1,41).

 -  Bygg og anlegg har enormt stor betydning for verdiskapingen i Norge, og de siste månedene har bidratt til å synliggjøre landets største, landbaserte næring når vi som bransje i stor grad har opprettholdt produksjonen i en svært krevende tid, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Tall fra underleverandørene inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 1. kvartal var 1,6 (1,9). For 2019 var H1-verdien 1,2 (0,8).

- Helse, miljø og sikkerhet går foran alt i AF, og vårt mål er at ingen skal bli skadet av å jobbe for AF. I dette kvartalet fikk vi en kraftfull påminnelse om betydningen av omsorg, sikkerhet og ansvarlig drift gjennom en dødsulykke på et av våre prosjekter i Nordhordland. En slik ulykke preger oss som organisasjon og det er vårt ansvar å hente maksimal læring fra hendelsen og iverksette tydelige tiltak. Vi har i perioden også blitt eksponert mot risiko som delvis er utenfor vår egen kontroll, nemlig covid-19-utbruddet. Jeg er imponert over alle våre medarbeidere som har stått på i en krevende situasjon for å utføre de viktige samfunnsoppdragene vi har og som har utvist godt, praktisk smittevern, sier Grongstad.

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Målsettingen er å ha et totalt sykefravær på under 3,0 %. Sykefraværet for 1. kvartal var 4,9 % (3,7 %) og for 2019 var det 3,8 % (3,3 %). I siste del av mars var det noe høyere sykdomsfravær enn normalt knyttet til karantebestemmelser og økt andel ansatte som var hjemme i tråd med myndighetenes pålegg.

- Selv om mange enheter leverer gode resultater i kvartalet, er ikke bunnlinja på det nivået vi ønsker at den skal være. Målet vårt er helt klart å heve prestasjonen utover i året. Det handler mest om oss selv, og vår evne til å sikre god drift. Helt siden etableringen har AF hatt en kultur, vilje og evne til å finne nye og bedre måter å løse oppgavene på. AF hadde en svært solid finansiell og markedsmessig posisjon ved inngangen til covid-19-utbruddet, og vi har som målsetting å komme styrket ut av den krevende situasjonen, ikke minst fordi vi har bransjens beste folk, sier Grongstad.

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

  • Anleggsmarkedet i Norge kjennetegnes fortsatt av et stabilt høyt investeringsnivå, spesielt fra offentlig sektor.AF Anlegg har flere prosjekter i avslutningsfasen som samlet sett bidrar til at resultatet i enheten er godt i kvartalet. AF Anlegg har blitt tildelt flere store kontrakter med oppstart i løpet av året, og økte ordrereserven med 30 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2019.
  • Innen Bygg var det stabil omsetning, og forretningsområdet nådde en resultatmargin på 4,6 % i kvartalet. Selv med høy aktivitet og god ordreserve er det økt usikkerhet rundt igangsettelse av planlagte prosjekter. Spesielt gjelder dette innen boligmarkedet der det har vært en oppbremsing av nyboligsalget, noe som har medført en mer usikker ordresituasjon på mellomlag sikt.
  • Betonmast ble en del av AF Gruppen 31. oktober 2019. Betonmast hadde en omsetning på MNOK 1,823 og leverte et resultat før skatt på MNOK 46 i kvartalet. Det er variasjon i resultatene til de ulike enhetene, og det jobbes aktivt med hvordan Betonmast og AF Gruppen best kan utnytte hverandres kompetanse, bedre sikkerhetsarbeidet og øke verdiskapingen.
  • Eiendom solgte 80 (162) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 28 (55). Boligsalget bremset opp i mars som følge av spredningen av covid-19 og iverksatte tiltak fra myndighetene. Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 86 %.
  • Energi og Miljø leverer gode prosjekter innen miljøsanering, riving og gjenvinning, og har god lønnsomhet på miljøparkene. Grunnet tapsavsetning på en pågående tvistesak leverer enheten samlet sett resultater under forventning i kvartalet.
  • Virksomhetsområdet Sverige oppnådde en omsetningsvekst på 23 % i kvartalet sammenliknet med samme kvartal i fjor, noe som primært skyldes omsetningsvekst i HMB og Kanonaden. Det er variasjon i aktivitetsnivået for den øvrige svenske virksomheten.
  • Virksomhetsområdet Offshore har hatt svært utfordrende markedsforhold som følge av oljeprisfallet og utbruddet av covid-19 og leverer et svakt resultat i kvartalet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om AF Gruppen

AF Gruppen
AF Gruppen
Innspurten 15
0603 Oslo

+47 22 89 11 00http://www.afgruppen.no

AF Gruppen er et prosjektbasert entreprenør- og industrikonsern, formet av entreprenørånd og gjennomføringskraft. Konsernet omsatte for 22,6 mrd kroner i 2019 og har i dag ca 5500 medarbeidere. AF Gruppen er notert på Oslo Børs (AFG).

Vår virksomhet er inndelt i følgende områder: Anlegg, Bygg, Betonmast, Eiendom, Energi og Miljø, Sverige og Offshore. 

www.afgruppen.no

Følg saker fra AF Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra AF Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra AF Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom