Forskningsrådet

27 millioner kroner til tre innovasjonsprosjekter i landbruket og matindustrien

Del

Målene er å utvikle en kretsløpsøkonomi av restavfallet fra larveproduksjon, forbedre teknologien for inseminering med oksesæd og bedre holdbarheten for norsk frukt.

SE LISTE OVER SELSKAPENE SOM FÅR TILDELING NEDERST I SAKEN.

Regjeringen og Forskningsrådet har styrket innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. I løpet av inneværende og neste uke skal vi investere ca. 400 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

– Forskning og innovasjon er en forutsetning for å oppnå en konkurransedyktig og bærekraftig landbruks- og matindustri. Næringslivet spiller en nøkkelrolle i utviklingen som nå er i ferd med å skje, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

De tre bedriftene som får tildeling, er Ecoprot AS til et prosjekt som skal se på mulighetene for å utnytte restavfallet fra larveproduksjon til jordforbedring. Spermvital AS får støtte til utvikling av teknologien rundt inseminering av storfe, og Hardanger fjordfrukt får støtte for å utvikle mer avanserte teknologiske løsninger for håndtering av frukt.

– Dette er et eksempel på forskning med utgangspunkt i landbruket som har vist seg å ha et stort eksportpotensial – bra for den enkelte bedrift og bra for Norge som forskningsbasert landbruksnasjon. Vi ønsker at enda flere bedrifter søker støtte fra oss, sier områdedirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik.

Forskningsrådet har i år innført raskere behandling av søknader fra næringslivet, slik at prosjektene kan komme fort i gang. 

DISSE PROSJEKTENE FÅR FINANSIERING:

Bedrift

Prosjekttittel

Innstilt beløp

Sted

ECOPROT AS

MultiFuelLarve - frå organisk restavfall til verdfulle larveprodukt

8,8 mill. kr

Engavågen

SPERMVITAL AS

Novel sperm immobilization technology for large scale production of bull semen doses

13,5 mill. kr

Hamar

HARDANGER FJORDFRUKT SA

Teknologiske løsninger for optimal håndtering av frukt

4,6 mill. kr

Utne

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom